Astronomia

Astronomia

Studia na kierunku astronomia możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Astronomia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku astronomia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku astronomia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku astronomia rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 20 września 2024 r. | astronomia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku astronomia możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | astronomia - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunki takie jak astronomia zadedykowane są przede wszystkim miłośnikom nauk ścisłych takich jak fizyka, matematyka czy nawet informatyka. To właśnie bowiem ich zdobycze pozwalają nieustannie rozwijać astronomię. Studenci otrzymują więc praktyczne wykształcenie oparte na stabilnych podstawach teoretycznych. Poznają między innymi wielozakresowe obserwacje astronomiczne czy zagadnienia związane z fizyką kwantową i mechaniką relatywistyczną.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku astronomia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, matematyka, biologia, fizyka i astronomia, fizyka oraz informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

A gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu studiów astronomicznych? Czekać będą między innymi obserwatoria astronomiczne czy jednostki badawczo-naukowe. Astrofizycy mogą ubiegać się również o pracę w zespołach prowadzących obserwacje satelitarne – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku astronomia:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • geografia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Astronomia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując astronomię

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku astronomia: mechanika nieba, astronomia ogólna i sferyczna, termodynamika, metody numeryczne, ogólna teoria względności.

Czego nauczysz się w ramach tych studiów? Przede wszystkim skupisz się na naukach matematycznych, astronomicznych i fizycznych. Przykładowymi przedmiotami będą elektrodynamika czy obserwacja astronomiczna. Będzie też dużo zajęć informatycznych, które przygotują Cię do poznania wszystkich technik komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku astronomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Astronomia gwiazdowa i pozagalaktyczna
 • Wnętrza gwiazd
 • Symulacje komputerowe
 • Fizyka ośrodka międzygwiazdowego
 • Analiza matematyczna
 • Metody algebraiczne i geometryczne w fizyce
 • Podstawy języków skryptowych/Podstawy programowania
 • Termodynamika
 • Fizyka kwantowa
 • Współczesna kosmologia
 • Współczesne metody obserwacji w astrofizyce
 • Laboratorium dyfuzyjnej plazmy kosmicznej

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • astronomii i fizyki opart na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • opisu zjawisk przyrodniczych, formułowanie problemów badawczych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • nowoczesnymi technik komputerowych,
 • przetwarzania, wszechstronnej analizy oraz syntezy danych cyfrowych,
 • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych,
 • twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych,
 • obsługi nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

Jak wyglądają studia na kierunku astronomia?

 

1. Typ i tryb studiów

Astronomia to kierunek, który realizuje program z zakresu nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki.

 

Studia na kierunku astronomia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będa odbywać się od poniedziałku do piątku w godiznach ustalonych przez władze konkretnych uczelni wyższych. 

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku astronomia studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu matematyki, fizyki czy nauk przyrodniczych. W planie znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tą tematyką, między innymi:

 

 • statystyka matematyczna
 • fizyka kwantowa
 • termodynamika
 • mechanika
 • elektryczność i magnetyzm

 

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat historii astronomii, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę fascynującą dyscyplinę naukową. Program nauczania na wybranych uczelniach wyższych przewiduje realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku astronomia, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także niezwykle istotne umiejętności praktyczne. Jako student nauczysz się podstaw programowania i tworzenia stron internetowych.

Ponadto będziesz uczęszczał na warsztaty z symulacji komputerowej procesów astrofizycznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki obserwacyjne, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Astronomia to na pewno studia o unikatowym charakterze. Dzięki nim odkryjesz niesamowite prawa rządzące Wszechświatem i zgłębisz jego największe tajemnice. Ciekawi Cię zatem świat fizyki i innych nauk matematyczno-przyrodniczych? Jeśli tak to jest to na pewno świetny kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować astronomię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek astronomia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku astronomia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek astronomia można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia i zaliczeniu pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku astronomia

Praca po studiach

A gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów? Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w obserwatoriach astronomicznych czy zespołach prowadzących badania satelitarne, a także grupach zajmujących się międzynarodowymi programami badawczymi w Polsce, ale również za granicą.

Jeżeli chcesz poznać tajniki ciał niebieskich oraz wszystkich zjawisk zachodzących poza naszą planetą, a dodatkowo masz zdolności matematyczno-przyrodnicze to nie wahaj się – to jest kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku astronomia znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik obserwatorium astronomicznego,
 • pracownik instytutu astrofizycznego,
 • pracownik na stanowiskach zwiazanych z produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych,
 • pracownik w ośrodkach badawczych,
 • pracownik zespołu prowadzącego obserwacje satelitarne,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,
 • specjalista zajmujący się obsługą komputerów.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Astronomia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Astronomia studia I stopnia

Astronomia studia II stopnia

Miasta, które oferują studia na kierunku Astronomia

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)