Astronomia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Astronomia to na pewno studia o unikatowym charakterze. Dzięki nim odkryjesz niesamowite prawa rządzące Wszechświatem i zgłębisz jego największe tajemnice. Ciekawi Cię zatem świat fizyki i innych nauk matematyczno-przyrodniczych? Jeśli tak to jest to na pewno świetny kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach tych studiów? Przede wszystkim skupisz się na naukach matematycznych, astronomicznych i fizycznych. Przykładowymi przedmiotami będą elektrodynamika czy obserwacja astronomiczna. Będzie też dużo zajęć informatycznych, które przygotują Cię do poznania wszystkich technik komputerowych.

 

Praca po studiach

A gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów? Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w obserwatoriach astronomicznych czy zespołach prowadzących badania satelitarne, a także grupach zajmujących się międzynarodowymi programami badawczymi w Polsce, ale również za granicą.

 

Jeżeli chcesz poznać tajniki ciał niebieskich oraz wszystkich zjawisk zachodzących poza naszą planetą, a dodatkowo masz zdolności matematyczno-przyrodnicze to nie wahaj się – to jest kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na astronomia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ASTRONOMIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując astronomię

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • astronomii i fizyki opart na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • opisu zjawisk przyrodniczych, formułowanie problemów badawczych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych,
 • obsługi nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

Jak wyglądają studia na kierunku astronomia?

 

1. Typ i tryb studiów

Astronomia to kierunek, który realizuje program z zakresu nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki.

Powyższy kierunek można realizować tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będa odbywać się od poniedziałku do piątku w godiznach ustalonych przez władze konkretnych uczelni wyższych. 

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku astronomia studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu matematyki, fizyki czy nauk przyrodniczych. W planie znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tą tematyką, między innymi:

 • statystyka matematyczna
 • fizyka kwantowa
 • termodynamika
 • mechanika
 • elektryczność i magnetyzm

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat historii astronomii, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę fascynującą dyscyplinę naukową. Program nauczania na wybranych uczelniach wyższych przewiduje realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku astronomia, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także niezwykle istotne umiejętności praktyczne. Jako student nauczysz się podstaw programowania i tworzenia stron internetowych.

Ponadto będziesz uczęszczał na warsztaty z symulacji komputerowej procesów astrofizycznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki obserwacyjne, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek astronomia można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia i zaliczeniu pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ASTRONOMIA STUDIA I STOPNIA

ASTRONOMIA STUDIA II STOPNIA

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku astronomia

Absolwent kierunku astronomia znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik obserwatorium astronomicznego,
 • pracownik instytutu astrofizycznego,
 • pracownik zespołu prowadzącego obserwacje satelitarne,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,
 • specjalista zajmujący się obsługą komputerów.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA

Komentarze (0)