ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 29 77, tel. +48 71 375 22 21,

fax +48 71 375 28 95

http://www.biologia.uni.wroc.pl

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 29 77, tel. +48 71 375 22 21,

fax +48 71 375 28 95

http://www.biologia.uni.wroc.pl

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biologia
  Biologia jest nauką o bardzo bogatym spektrum badań, dla zrozumienia których konieczne jest zdobycie wiadomości i umiejętności wielu nauk podstawowych takich jak matematyka, fizyka czy chemia oraz poznanie kanonu wiedzy biologicznej nauczanego jako np. zoologia, botanika, mikrobiologia, genetyka czy fizjologia. Temu poświęcone są dwa pierwsze lata studiów. Począwszy od III roku ma miejsce ukierunkowanie zainteresowań poprzez kształcenie na opisanych poniżej specjalnościach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA CZŁOWIEKA Stopień: I REKRUTACJA

  Jeśli chcesz zdobyć holistyczną wiedzę na temat gatunku Homo sapiens, to biologia człowieka jest kierunkiem dla Ciebie, tu bowiem poznasz zarówno biologiczne, medyczne, ewolucyjne, jak i psychospołeczne aspekty człowieka. Jest to drugi w Polsce i jednocześnie pierwszy kierunek, który w tak szerokim spektrum zagadnień w pełni realizuje interdyscyplinarność biologii człowieka. Program kształcenia zawiera następujące nurty badawcze: biologiczne i kulturowe aspekty zachowań ludzkich z innowacyjnym nurtem badań immunologicznych; badania populacji pradziejowych; antropologia kliniczna – badania auksologiczne; mobilność społeczna w ujęciu biologicznym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna
  Genetyka i biologia eksperymentalna to studia, które pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym. Jeśli więc interesuje Cię poznanie mechanizmów rządzących tym, co dzieje się w komórkach, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób geny decydują o rozwoju i funkcjonowaniu organizmów, jak się tworzy organizmy transgeniczne, na czym polegają mutacje oraz co leży u podłoża chorób genetycznych – powinieneś studiować genetykę i biologię eksperymentalną. Na wykładach i ćwiczeniach znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawi, że nauczysz się posługiwać specjalistyczną aparaturą i poznasz nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, histologii, cytologii oraz fizjologii. Dowiesz się ponadto, jak wykorzystywać dane z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii oraz w badaniach filogenetycznych i środowiskowych. Absolwenci genetyki i biologii eksperymentalnej, jako specjaliści w tej dziedzinie, będą mogli pracować m.in. w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, a także w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wykorzystujących metody biologii molekularnej oraz metody analiz cytologicznych i histologicznych. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach analitycznych działających w zakresie ochrony środowiska czy hodowli roślin i zwierząt. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących techniki genetyki i biologi eksperymentalnej. Wiedza i umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna umożliwią absolwentom kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na innych uczelniach, na kierunkach w obszarze nauk przyrodniczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MIKROBIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mikrobiologia
  Mikrobiologia na UWr to studia z nowocześnie skonstruowanym, interesującym programem kształcenia inspirowanym potrzebami rynkowymi oraz popartym wysokimi kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Biologicznych. W ofercie szeroki panel przedmiotów umożliwiających zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie mikrobiologii, wirusologii, mykologii, immunologii, genetyki klasycznej i molekularnej oraz parazytologii. Studentom pokażemy świat drobnoustrojów i pasożytów z bliska i nauczymy pracy z materiałem biologicznym. Instytut Genetyki i Mikrobiologii, jako jednostka wiodąca kierunku, dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą oraz rozbudowanym zapleczem dydaktycznym. Studenci tego kierunku poznają metody pracy mikrobiologa i sposoby rozwiązywania różnorodnych problemów zawodowych oraz naukowych. Studia przygotują do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności, a absolwenci staną się cenionymi pracownikami w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska oraz ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną. Ponadto w trakcie studiów możliwe będzie zdobycie uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w szkolnictwie. Absolwenci studiów licencjackich otrzymują tytuł licencjata mikrobiologii. Wiedza oraz umiejętności uzyskane na studiach I stopnia umożliwiają dalszą edukację na tym samym kierunku lub na studiach o zbliżonym profilu. Absolwenci Wydziału Nauk Biologicznych są niezwykle cenionymi pracownikami oraz kandydatami na studia doktoranckie realizowane w Polsce  jak i w wielu krajach europejskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przemioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
  Ten unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony jest dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak chronić i zarządzać zasobami przyrodniczymi, interesują się bioróżnorodnością i ideą zrównoważonego rozwoju, aktywną ochroną przyrody oraz ginących gatunków i ekosystemów. Nauczysz się tutaj korzystania z najnowszych osiągnięć ekologii i biologii konserwatorskiej, dowiesz się, jak rozpoznawać chronione gatunki i siedliska, jak prowadzić badania ekologiczne i monitoring zagrożonych gatunków, jak stosować wiedzę ekonomiczną i prawną w ochronie przyrody, jak rozpoznawać i przeciwdziałać różnorodnym zagrożeniom, jak prowadzić dialog i współpracę na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych. Program studiów obu stopni, licencjackiego i magisterskiego, oferuje szeroki wachlarz zajęć, przy czym znaczna ich część odbywać się będzie w warunkach terenowych, w najciekawszych przyrodniczo miejscach Polski. Dodatkowo zajęcia będą prowadzone przez praktyków nie tylko z naszego wydziału, ale i instytucji współpracujących przy tworzeniu kierunku. Studia te to zatem niepowtarzalna szansa na kontakty z osobami i instytucjami zawodowo zajmującymi się przyrodą w naszym kraju. To możliwość uzyskania nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych niezbędnych przy podejmowaniu pracy zawodowej.
  Po studiach możesz pracować w instytucjach, których misją jest szeroko pojmowana ochrona przyrody m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych, a także agencjach i agendach samorządowych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi. Specjaliści umiejący oceniać wpływy inwestycji na środowisko naturalne poszukiwani są także w jednostkach administracji publicznej oraz takich, które zajmują się zagadnieniami z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka z astronomią 

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Basia Ocena

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w kraju, a miasto bardzo mocno nakręca do pozytywnego działania.

magda Ocena

Wrocław to cudowne miasto, a Uniwersytet Wrocławski to wspaniała uczelnia. Polecam każdemu