Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia - kierunek studiów

Dynamiczne procesy urbanizacji powodują, że coraz częściej naturalne środowisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin jest zbyt zanieczyszczane. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów, którzy będą potrafili profesjonalnie oszacować wpływ planowanych przedsięwzięć na przyrodę, jak również będą monitorować jej stan. W odpowiedzi na ten popyt, powstał innowacyjny kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Jeśli interesujesz się tematyką ekologii, naukami przyrodniczymi i chciałbyś mieć wpływ na ochronę środowiska to te studia są właśnie dla Ciebie!

Jaką wiedzę zdobędziesz w ramach przygotowanego programu? Plan studiów obejmuje nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również zajęcia terenowe, które są świetną okazją na zdobycie praktycznych umiejętności. A czego dokładnie będziesz się uczył? Na pewno duży nacisk zostanie położony na kwestie prawne dotyczące ochrony przyrody zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Oprócz tego nauczysz się tworzyć sprawozdania na temat stanu środowiska. Rozwiniesz także umiejętności przygotowywania map i programów zapobiegania szkodliwym czynnikom.

Jako absolwent kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym masz szerokie możliwości zawodowe. Po ukończeniu studiów nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w instytucjach administracji publicznej oraz samorządowej. Oprócz tego możesz podjąć pracę w różnego rodzaju stowarzyszeniach działających na rzecz ochrony przyrody i zagrożonych gatunków. Dzięki zdobytym kwalifikacjom zatrudnienie zdobędziesz także w ogrodach botanicznych lub zoologicznych. Zatem jeśli nauki przyrodnicze znajdują się w kręgu Twoich zainteresowań i szukasz innowacyjnej propozycji dalszego kształcenia to koniecznie aplikuj na studia na kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, biologia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Biologicznych UWr

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozumienia współczesnej problematyki ekologii
 • znajomości zagadnień dotyczących ochrony środowiska
 • identyfikowania czynników szkodliwych i rozumienia ich oddziaływań na przyrodę
 • znajomości metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie ochrony przyrody
 • dysponowania wiadomościami dotyczącymi rozróżniania gatunków roślin oraz zwierząt
 • przygotowywania preparatów biologicznych do badań oraz tworzenia map zasobów przyrody
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik placówek ochrony przyrody
 • pracownik ogrodów botanicznych
 • pracownik parków krajobrazowych
 • pracownik instytucji administracji publicznej i samorządowej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

Komentarze (0)