Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia - kierunek studiów

Dynamiczne procesy urbanizacji powodują, że coraz częściej naturalne środowisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin jest zbyt zanieczyszczane. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów, którzy będą potrafili profesjonalnie oszacować wpływ planowanych przedsięwzięć na przyrodę, jak również będą monitorować jej stan. W odpowiedzi na ten popyt, powstał innowacyjny kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Jeśli interesujesz się tematyką ekologii, naukami przyrodniczymi i chciałbyś mieć wpływ na ochronę środowiska to te studia są właśnie dla Ciebie!

Jaką wiedzę zdobędziesz w ramach przygotowanego programu? Plan studiów obejmuje nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również zajęcia terenowe, które są świetną okazją na zdobycie praktycznych umiejętności. A czego dokładnie będziesz się uczył? Na pewno duży nacisk zostanie położony na kwestie prawne dotyczące ochrony przyrody zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Oprócz tego nauczysz się tworzyć sprawozdania na temat stanu środowiska. Rozwiniesz także umiejętności przygotowywania map i programów zapobiegania szkodliwym czynnikom.

Jako absolwent kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym masz szerokie możliwości zawodowe. Po ukończeniu studiów nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w instytucjach administracji publicznej oraz samorządowej. Oprócz tego możesz podjąć pracę w różnego rodzaju stowarzyszeniach działających na rzecz ochrony przyrody i zagrożonych gatunków. Dzięki zdobytym kwalifikacjom zatrudnienie zdobędziesz także w ogrodach botanicznych lub zoologicznych. Zatem jeśli nauki przyrodnicze znajdują się w kręgu Twoich zainteresowań i szukasz innowacyjnej propozycji dalszego kształcenia to koniecznie aplikuj na studia na kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozumienia współczesnej problematyki ekologii
 • znajomości zagadnień dotyczących ochrony środowiska
 • identyfikowania czynników szkodliwych i rozumienia ich oddziaływań na przyrodę
 • znajomości metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie ochrony przyrody
 • dysponowania wiadomościami dotyczącymi rozróżniania gatunków roślin oraz zwierząt
 • przygotowywania preparatów biologicznych do badań oraz tworzenia map zasobów przyrody
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik placówek ochrony przyrody
 • pracownik ogrodów botanicznych
 • pracownik parków krajobrazowych
 • pracownik instytucji administracji publicznej i samorządowej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, biologia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Biologicznych UWr

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

Komentarze (0)