Plac Cieszyński 1 (bl. 43), pok. 120-124,134-134A,

10-726 Olsztyn,

tel. 89 523 49 83, 89 523 42 30,

fax. 89 523 42 30, 89 523 36 27;

e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

Plac Cieszyński 1 (bl. 43), pok. 120-124,134-134A,

10-726 Olsztyn,

tel. 89 523 49 83, 89 523 42 30,

fax. 89 523 42 30, 89 523 36 27;

e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

 • BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Prace nad otworzeniem nowego kierunku kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności trwały już od dłuższego czasu. "O tym myśleliśmy już od wielu lat, wiedząc, jakie jest zapotrzebowanie rynku na absolwentów, którzy znają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. I tak naprawdę pomysł zrodził się dwa lata temu, ale trzeba było przemyśleć program kształcenia" - przyznaje Prodziekan ds. kształcenia prof. Anna Sylwia Tarczyńska.

  W programie kształcenia na nowym kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności znajdzie się dużo ćwiczeń - laboratoryjnych i projektowych. "Cechą charakterystyczną naszych studiów jest to, że nastawiamy się na kształcenie praktyczne. Realizujemy mnóstwo zajęć produkcyjnych. Ale również dbamy o to, żeby student był właściwie ukierunkowany jeżeli chodzi o organizację praktyk. Dbamy o to, żeby studenci spotykali się z pracodawcami" - dodaje Prodziekan ds. studenckich dr inż. Adam Więk.

  A gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci tego kierunku? "Możliwości jest bardzo wiele. Wszystkie jednostki zajmujące się certyfikacją oczekują na specjalistów w tym zakresie. Ale również wszystkie zakłady branży przemysłu spożywczego skłaniają się do tego, żeby zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo tej żywności i zabiegają o tego rodzaju absolwentów."

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • ​Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • GASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Gastronomia - sztuka kulinarna
  Kształcenie na kierunku pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych z zakresu pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych o odpowiedniej jakości i przydatności technologicznej. W trakcie studiów kształtowana jest wiedza z zakresu oceny towaroznawczej surowców, umiejętnego sporządzania potraw ze szczególnym uwzględnieniem dań regionalnych, wyboru odpowiednich operacji jednostkowych w procesie sporządzania potraw, prowadzenia zakładu gastronomicznego zarówno od strony technologicznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej, kształcenia i doskonalenia personelu, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, rozpoznania czynników ryzyka chorób dieto-zależnych i zapobiegania tym chorobom, oceny stanu odżywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent kierunku gastronomia – sztuka kulinarna jest specjalistą w zakresie przetwarzania żywności i zasad prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, matematyka, historia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalność inżynieria przetwórstwa żywności przygotowuje zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych. Student zdobywa wiedzę w zakresie zasad przetwarzania i produkcji żywności we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, umożliwiając elastyczne podejście przy opracowywaniu nowych (komponowanych) produktów i technologii ich wytwarzania, jak również projektowaniu linii przetwórczych oraz świadomej eksploatacji aparatury. Student poznaje nową technologię komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kształcenie na specjalności inżynieria przetwórstwa żywności pozwala zdobyć wiedzę z zakresu specyfiki budowy oraz zasad eksploatacji aparatów i urządzeń stosowanych w różnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria przetwórstwa żywności  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • ​Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Technologia żywności i żywienie czlowieka
  Kształcenie na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne rozumienia przemian zachodzących w składnikach żywności podczas przechowywania, w trakcie procesów produkcyjnych, przeprowadzania sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności; rozumienia uwarunkowań bezpiecznej produkcji żywności, przeprowadzania toksykologicznej analizy żywności; projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego; rozumienia podstaw funkcjonowania układu pokarmowego; rozumienia zasad prawidłowego żywienia człowieka; wykorzystania surowców do produkcji żywności, wykorzystania metod utrwalenia żywności, doboru operacji oraz procesów  jednostkowych w technologii żywności; a także rozumienia i stosowania podstawowych zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz kreowania przedsiębiorczości osobistej. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest specjalistą w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TOWAROZNAWSTWO Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Towaroznawstwo
  Studenci na kierunku towaroznawstwo zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności: do zrozumienia zjawisk i procesów społecznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych zachodzących w poszczególnych fazach cyklu życia towarów; oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko; zarządzania jakością; zasadach funkcjonowania europejskiego i krajowego prawa żywnościowego oraz systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności; o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne oraz formy indywidualnej przedsiębiorczości; zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także uczą się prawidłowo wykorzystać i ocenić przydatność rutynowych metod, technik, narzędzi i materiałów do rozwiązywania zadań inżynierskich; ocenić autentyczność produktu lub wykryć jego zafałszowanie (na podstawie) za pomocą właściwości fizykochemicznych; zaprojektować wyrób, system lub proces produkcji żywności i artykułów przemysłowych; właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych i zjawisk przyrodniczych oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów w pracy zawodowej.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent kierunku towaroznawstwo jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością towarów żywnościowych i przemysłowych; laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo- rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)