Plac Cieszyński 1 (bl. 43), pok. 120-124,134-134A,

10-726 Olsztyn,

tel. 89 523 49 83, 89 523 42 30,

fax. 89 523 42 30, 89 523 36 27;

e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

Plac Cieszyński 1 (bl. 43), pok. 120-124,134-134A,

10-726 Olsztyn,

tel. 89 523 49 83, 89 523 42 30,

fax. 89 523 42 30, 89 523 36 27;

e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

 • BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Prace nad otworzeniem nowego kierunku kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności trwały już od dłuższego czasu. "O tym myśleliśmy już od wielu lat, wiedząc, jakie jest zapotrzebowanie rynku na absolwentów, którzy znają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. I tak naprawdę pomysł zrodził się dwa lata temu, ale trzeba było przemyśleć program kształcenia" - przyznaje Prodziekan ds. kształcenia prof. Anna Sylwia Tarczyńska.

  W programie kształcenia na nowym kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności znajdzie się dużo ćwiczeń - laboratoryjnych i projektowych. "Cechą charakterystyczną naszych studiów jest to, że nastawiamy się na kształcenie praktyczne. Realizujemy mnóstwo zajęć produkcyjnych. Ale również dbamy o to, żeby student był właściwie ukierunkowany jeżeli chodzi o organizację praktyk. Dbamy o to, żeby studenci spotykali się z pracodawcami" - dodaje Prodziekan ds. studenckich dr inż. Adam Więk.

  A gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci tego kierunku? "Możliwości jest bardzo wiele. Wszystkie jednostki zajmujące się certyfikacją oczekują na specjalistów w tym zakresie. Ale również wszystkie zakłady branży przemysłu spożywczego skłaniają się do tego, żeby zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo tej żywności i zabiegają o tego rodzaju absolwentów."

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • ​Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • GASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Gastronomia - sztuka kulinarna

  Swoją przyszłość wiążesz z pracą w gastronomii, chcesz zdobywać kompetencje kulinarne pod kierunkiem wybitnych specjalistów i praktyków, wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, zarówno pod kątem technologicznym, ekonomicznym, kulturowym, organizacyjnym i prawnym,  z uwzględnieniem najnowszych zaleceń i trendów żywieniowych, realizować praktyki w najlepszych zakładach gastronomicznych?

  Jeśli tak to ten kierunek spełni Twoje oczekiwania.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, matematyka, historia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Interesujesz się technologią i techniką produkcji żywności, chcesz mieć realny wpływ na asortyment  i jakość produktów  rynkowych, chciałbyś opracowywać nowe wyroby z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych w przetwórstwie żywności, doskonalić swoje umiejętności podczas bezpłatnych kursów projektowania i grafiki komputerowej, podjąć atrakcyjną pracę w koncernach spożywczych, laboratoriach lub biurach projektowych? 

  Jeśli tak to ten kierunek czeka na Ciebie.

  Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach: inżynier procesu, projektant urządzeń przetwórczych, menedżer projektu, inżynier sprzedaży, kierownik produkcji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria przetwórstwa żywności  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • ​Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Technologia żywności i żywienie czlowieka

  Interesuje Cię specjalistyczna wiedza z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności, chcesz praktycznie poznać uwarunkowania technologiczne przetwórstwa oraz czynniki decydujące o jakości sensorycznej, bezpieczeństwie i wartości odżywczej produktów spożywczych, poszerzyć wiedzę technologiczną w wybranym przez siebie zakresie technologii, realizować praktyki zawodowe w  zakładach produkcyjnych o ugruntowanej pozycji rynkowej?  

  Czekamy na Ciebie.

   Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach: technolog produkcji, główny technolog, kierownik produkcji, specjalista ds. jakości, pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia mleczarska
  • Technologia mięsa
  • Technologia produktów roślinnych
  • żywienie człowieka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • żywienie człowieka
  • Inżynieria przetwórstwa żywności
  • Technologia żywności

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TOWAROZNAWSTWO Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Towaroznawstwo
  Absolwent II stopnia kierunku:  Towaroznawstwo, specjalności: Zarządzanie procesami w produkcji  i  uslugach posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
   
  •opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów,  produktów czy usług w firmach sektora rolno – spożywczego  (od badań właściwych, przez planowanie, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej)
  •przygotowywanie i testowanie produktów i usług  (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów),
  •monitorowanie  parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / usług,
  •integracja i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka,
  •opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmach sektora rolno – spożywczego związanych z uzyskiwaniem oszczędności,
  •opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług,
  •współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi,   oraz jednostkami certyfikującymi  na potrzeby zewnętrzne,
  •przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne,
  •koordynowanie pracy zespołu ds. rozwoju produktów i usług.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)