INTELIGENTNE MIASTA

INTELIGENTNE MIASTA

Dodaj do ulubionych

INTELIGENTNE MIASTA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inteligentne miasta to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku inteligentne miasta
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inteligentne miasta rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | inteligentne miasta - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inteligentne miasta możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | inteligentne miasta - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku inteligentne miasta studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, nauk technicznych, informatycznych czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się podstaw organizacji i zarządzania, wykorzystywania narzędzi pomiarowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z inteligentnych miast charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inteligentne miasta: środowisko smart city, sterowanie i zarządzanie procesami.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inteligentne miasta w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, branży IT lub w przedsiębiorstwach finansowych. Ponadto mogą założyć własną działalność gospodarczą.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek inteligentne miasta powinni zapoznać się z wymogami rekrutacjnymi obowiązującymi na danej uczelni. Znajomość aktualnych zasad zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inteligentne miasta to:

 • matematyka
 • język polski
 • język obcy
 • fizyka,
 • informatyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTELIGENTNE MIASTA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Inteligentne miasta stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inteligentne miasta

UCZELNIE, GDZIE INTELIGENTNE MIASTA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej

INTELIGENTNE MIASTA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTELIGENTNE MIASTA STUDIA NIESTACJONARNE

INTELIGENTNE MIASTA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTELIGENTNE MIASTA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inteligentne miasta

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INTELIGENTNE MIASTA

W programie studiów na kierunku inteligentne miasta znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Informatyka
 • Prawo ochrony środowiska
 • Podstawy ekonomii
 • Metody numeryczne
 • Elektrotechnika
 • Podstawy automatyki
 • Technika mikroprocesorowa
 • Internet rzeczy loT
 • Podstawy elektroniki
 • Matematyka

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych współczesnego rynku
 • nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych
 • problemów związanych z wpływem cywilizacji na środowisko
 • sposobu kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA?

Postęp cywilizacyjny i technologiczny sprawił, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i umiejętności z obszaru nowoczesnych technologii, informatyki czy nauk technicznych. Studenci kierunku inteligente miasta będą mieli okazję zdobyć kompleksowe wykształcenie z obszaru różnorodnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na zdobycie ciekawej i przede wszystkim przyszłościowej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inteligentne miasta możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia ( inżynierskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku inteligentne miasta studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, ekonomicznych, technicznych czy przyrodniczych. Program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z inżynierią elektrotechniczną, elektroniczną i informatyczną.

Ponadto rozwiną zdolności z obszaru elektroniki i automatyki, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat ekologii oraz ochrony środowiska. Co więcej zdobędą zdolności z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w ochronie środowiska i ekologii. Ważnym elementem kształcenia będzie również nauka zarządzania czy projektowania inteligentnych budynków oraz miast, z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA?

Studia na kierunku inteligentne miasta trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA?

Ukończenie studiów na kierunku inteligentne miasta, otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami obsługi infrastruktury komunalnej. Ponadto znajdą zatrudnienie w biurach projektowych. Równie ciekawą opcją może być podjęcie pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inteligentne miasta:

 • przedsiębiorstwa obsługi infrastruktury komunalnej
 • branża IT
 • biura projektowe
 • firmy konsultingowe

Studenci często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z ich wykształceniem.

 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNE MIASTA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia