ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Elektromobilność i energia odnawialna stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | elektromobilność i energia odnawialna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | elektromobilność i energia odnawialna - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku elektromobilność i energia odnawialna zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Ponadto nauczą się zasad przechowywania i przetwarzania energii elektrycznej oraz projektowania i eksploatacji zaawansowanych urządzeń elektromechanicznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z elektromobilności i energii odnawialnej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku elektromobilność i energia odnawialna: inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii, pojazdy elektryczne.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku elektromobilność i energia odnawialna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Osoby, które zamierzają aplikować na kierunek elektromobilność i energia odnawialna powinny odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, aby rozpocząć niezbędne przygotowania. Warto pamiętać, że zasady i progi punktowe mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna to:

 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

W programie studiów na kierunku elektromobilność i energia odnawialna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy ekonomii
 • Mechanika
 • Inżynieria materiałowa
 • Systemy magazynowania energii
 • Transmisja danych
 • Dynamika pojazdów
 • Internet rzeczy loT
 • Technika oświetleniowa
 • Modelowanie 3D
 • Technika cyfrowa

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk matematycznych
 • mechaniki i termodynamiki
 • budowy i działania sprzętu komputerowego
 • metodyki i technik programowania
 • materiałów stosowanych w elektrotechnice
 • działania elementów elektronicznych i energoelektronicznych, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
 • projektowania i przeprowadzania eksperymentów oraz metod opracowania i analizy wyników pomiarów
 • technik transmisji danych i sieci teleinformatycznych
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA?

Przemysł energetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, co implikuje zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Osoby zainteresowane powyższymi zagadnieniami mogą rozważyć aplikacje na kierunek elektromobilność i energia odnawialna, który umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz ścisłych. Studenci wykształcą także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku elektromobilność i energia odnawialna zdobędą wiedzę z obszaru nauk technicznych i ścisłych. W czasie licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat elektrotechniki oraz mechaniki. Program kształcenia zakłada także realizacje przedmiotów, dzięki którym studenci poznają rodzaje alternatywnych źródeł energii czy zasady magazynowania energii elektrycznej.

Ważnym elementem studiów będzie doskonalenie zdolności z obszaru programowania oraz obsługi nowoczesnych narzędzi i programów komputerowych, stosowanych w przemyśle energetycznym.

Co więcej, studenci nauczą się wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Co więcej, rozwiną kompetencje z obszaru projektowania specjalistycznych układów i urządzeń elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA?

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna będą trwały 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA?

Po ukończeniu studiów na kierunku elektromobilność i energia odnawialna studenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z branżą energetyczną. Równie ciekawą opcją może być praca w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją pojazdów z silnikiem spalinowym. Absolwenci znajdą zatrudnienie także w biurach projektowych i centrach badawczo-rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku elektromobilność i energia odnawialna:

 • biura projektowe
 • branża energetyczna
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem systemów energetyki odnawialnej

 

Po ukończeniu studiów można rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Elektromobilność i energia odnawialna studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Miasta, które oferują studia na kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)