ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

Dodaj do ulubionych

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształceni

 

Studenci kierunku elektromobilność i energia odnawialna zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Ponadto nauczą się zasad przechowywania i przetwarzania energii elektrycznej oraz projektowania i eksploatacji zaawansowanych urządzeń elektromechanicznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Osoby, które zamierzają aplikować na kierunek elektromobilność i energia odnawialna powinny odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, aby rozpocząć niezbędne przygotowania. Warto pamiętać, że zasady i progi punktowe mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna to:

 • matematyka
 • fizyka,
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolnie wybrany przedmiot

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Elektromobilność i energia odnawialna stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA?

Przemysł energetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, co implikuje zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Osoby zainteresowane powyższymi zagadnieniami mogą rozważyć aplikacje na kierunek elektromobilność i energia odnawialna, który umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz ścisłych. Studenci wykształcą także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia ( inżynierskie)

2. Tryb:

 •  studia stacjonarne
 •  studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku elektromobilność i energia odnawialna zdobędą wiedzę z obszaru nauk technicznych i ścisłych. W czasie licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat elektrotechniki oraz mechaniki. Program kształcenia zakłada także realizacje przedmiotów, dzięki którym studenci poznają rodzaje alternatywnych źródeł energii czy zasady magazynowania energii elektrycznej.

Ważnym elementem studiów będzie doskonalenie zdolności z obszaru programowania oraz obsługi nowoczesnych narzędzi i programów komputerowych, stosowanych w przemyśle energetycznym.

Co więcej, studenci nauczą się wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Co więcej, rozwiną kompetencje z obszaru projektowania specjalistycznych układów i urządzeń elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA?

Studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna będą trwały 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA?

Po ukończeniu studiów na kierunku elektromobilność i energia odnawialna studenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z branżą energetyczną. Równie ciekawą opcją może być praca w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją pojazdów z silnikiem spalinowym. Absolwenci znajdą zatrudnienie także w biurach projektowych i centrach badawczo-rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku elektromobilność i energia odnawialna:

 • biura projektowe
 • branża energetyczna
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem systemów energetyki odnawialnej

 

Po ukończeniu studiów można rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

Komentarze (0)