Ekoenergetyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Odnawialne źródła energii są obecnie na ustach nie tylko wszystkich ekologów, ale również specjalistów w dziedzinie energetyki. Otwiera to nowe możliwości na rynku budownictwa i szeroko pojętej ekoenergetyki. Jeżeli zatem nauki techniczne są Twoją mocną stroną i chciałbyś poznać tajniki przetwarzania energii elektrycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii to studia na kierunku Ekoenergetyka mogą okazać się początkiem Twojej wymarzonej ścieżki kariery!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w ramach kierunku Ekoenergetyka? Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu nauk ścisłych ukierunkowanych na projektowanie i eksploatację obiektów technicznych oraz systemów produkcyjnych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Co więcej, zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami technologicznymi z naciskiem na terminologię związaną z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Ekoenergetyka? Po ukończeniu tych studiów będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej energetyką i dystrybucja energii, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń oraz systemów energetycznych. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu ekologii będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i placówkach ochrony środowiska. Jeżeli zatem nauki techniczne to Twoja pasja i chciałabyś rozszerzyć swoją wiedzę o aspekt ekologiczny to będzie to świetny kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na ekoenergetykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytni, matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKOENERGETYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Ekoenergetyka  stopień: (I)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKOENERGETYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ekoenergetykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych,
  • specyfiki odnawialnych źródeł energii elektrycznej, problematyki użytkowania i sterowania odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKOENERGETYKA STUDIA NIESTACJONARNE

EKOENERGETYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKOENERGETYKA STUDIA I STOPNIA

EKOENERGETYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ekoenergetyka

Absolwent kierunku ekoenergetyka znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik energetyki w strefie wytwarzania,
  • pracownik dystrybucji energii,
  • pracownik firmy zajmującej się problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych,
  • pracownik instytucji ochrony środowiska,
  • pracownik przetwórstwa rolno-spożywczego.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EKOENERGETYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOENERGETYKA

Komentarze (0)