Politechnika Koszalińska

Wydział Humanistyczny

ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

Wydział Humanistyczny

Politechnika Koszalińska

ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kształcenie w ramach profilu praktycznego. W trakcie nauki na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się.

  Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy mu szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji.

  Po zakończeniu nauki student będzie przygotowany do pracy w redakcjach medialnych, prowadzenia działalności w zakresie public relations i reklamy. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli mu na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarz redakcji online
  • Kreowanie marek w obszarze ekologii, zdrowia i wellness
  • Kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
  • Reklama w mediach

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarz redakcji online
  • Kreowanie marek w obszarze ekologii, zdrowia i wellness
  • Kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
  • Reklama w mediach

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów europeistyka

  Wybierając kierunek „Europeistyka” nie tylko poznasz dzieje i obecne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, ale także otrzymasz praktyczną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w administracji publicznej, służbach mundurowych, firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych, pokaże jak wykorzystać programy wsparcia dla założenia swojego biznesu czy też zbuduje konieczne podstawy do rozpoczęcia kariery politycznej.

  Jeśli zatem:

  • interesujesz się światem, stosunkami międzynarodowymi, integracją europejską, polityką,
  • chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać możliwości, które daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
  • uważasz, że bezpieczeństwo międzynarodowe i cyberbezpieczeństwo to jest to, czym warto się zainteresować,
  • wiążesz swoją karierę z administracją publiczną, służbami mundurowymi, organizacjami pozarządowymi i nie tylko,
  • planujesz wykorzystać fundusze unijne dla rozpoczęcia własnej działalności lub wsparcia już istniejącej firmy…

  … to studia na kierunku „Europeistyka” są właśnie dla Ciebie! Spotkasz tutaj wykładowców-ekspertów, którzy pomogą Ci zdobyć praktyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie. Przyjdź do nas i wykorzystaj możliwości, jakie daje członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Europejska polityka społeczna
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna i samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Europa środkowa i wschodnia
  • Zarządzanie projektami europejskimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Europejska polityka społeczna
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna i samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Europa środkowa i wschodnia
  • Zarządzanie projektami europejskimi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów filologia angielska

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia angielska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka angielskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa. 

  Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów anglojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Lektor języka obcego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Lektor języka obcego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Lektor języka obcego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Lektor języka obcego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów filologia germańska

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia germańska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka niemieckiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa.

   Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Lektor języka obcego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Lektor języka obcego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów pedagogika

  Pedagogika jako kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także kształci w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych. Kształcenie teoretyczne uzupełnione jest obszernym programem praktyk zawodowych.

  Trzy oferowane obecnie do wyboru specjalności cieszą się od lat niesłabnącą popularnością, gdyż odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy oraz dlatego, że kształcenie na nich realizują specjaliści-praktycy. Studiowanie pedagogiki przygotowuje do dynamicznego projektowania swojego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji, resocjalizacji, działalności opiekuńczo wychowawczej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA 2.0

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek jest odpowiedzią na dokonujący się powszechny proces cyfryzacji funkcjonowania państwa i jego struktur, a także reakcją na zapotrzebowanie po stronie pracodawców na pracowników potrafiących łączyć dotychczasową wiedzę z praktycznymi umiejętnościami w obszarze nauk o polityce i administracji z aktualnymi wymaganiami rynku pracy skupiającymi się na umiejętnościach cyfrowych.

  Dzięki temu kierunkowi absolwenci uzyskają zarówno kompetencje do kreowania wizerunku politycznego, jak i wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych działań w obszarze społeczno-politycznych aspektów cyberprzestrzeni. Kierunek pozwoli studentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, politycznymi grupami interesów, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Z kolei połączenie wiedzy akademickiej z realizowaną na studiach praktyką daje możliwość rozpoczęcia pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach i specjalnościach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Cyberpolityka i e-administracja
  • Management polityczny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia 2.0 brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)