ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin 

Telefon/fax: (0-94) 343 91 71,

e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  W trakcie nauki na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy mu szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji.

  Po zakończeniu nauki student będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności w zakresie public relations i reklamy. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli mu na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. Student będzie także przygotowany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów będzie umiał posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego i europejskiego prawa gospodarczego. Będzie świadomy praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka. Będzie umiał posługiwać się najnowszym oprogramowaniem, w ramach poznanych narzędzi informatycznych, ułatwiającym wykorzystanie posiadanej wiedzy. Będzie posiadał umiejętności przygotowywania i zarządzania projektami europejskimi, jak również posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia angielska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka angielskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa. Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów anglojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny - angielski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia germańska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia ogólnofilologicznego oraz  praktycznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka niemieckiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa. Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych, a także  literatury tego obszaru językowego.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich. Począwszy od 3 semestru studenci uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych. Program studiów przewiduje 3 moduły specjalizacyjne do wyboru: moduły tłumaczeniowy, niemiecki z językiem hiszpańskim, niemiecki z językiem szwedzkim. Każdy moduł obejmuje 480 godzin zajęć. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny - niemiecki

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)