Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji UAM

al. Niepodległości 53,

61-714 Poznań

telefon: +48 61 829-3142, 3143 

fax: +48 61 829-3145 

e-mail: uamprawo@amu.edu.pl 

http://prawo.amu.edu.pl/

 

Wydział Prawa i Administracji UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

al. Niepodległości 53,

61-714 Poznań

telefon: +48 61 829-3142, 3143 

fax: +48 61 829-3145 

e-mail: uamprawo@amu.edu.pl 

http://prawo.amu.edu.pl/

 

 • ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do pracowników administracji publicznej posiadających tytuł magistra lub równorzędny bez względu na ukończony kierunek studiów. Przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę prawną, a przede wszystkim o umiejętność posługiwania się podstawowymi instrumentami prawnymi koniecznymi w działalności administracji publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem niektórych aspektów natury pozaprawnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Charakterystyka Studiów:

  • Studia Podyplomowe Mediacji umiejscowione są w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.
  • Studia Podyplomowe Mediacji adresowana są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.
  • Treści kształcenia koncentrują się na aspektach prawnych oraz psychologicznych związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.
  • W trakcie Studiów Podyplomowych Mediacji odbędą się także warsztaty praktyczne w ramach których Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia mediacji.
  • Studia Podyplomowe Mediacji są zgodne programowo ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (sądów pracy, ubezpieczeń społecznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W 100% praktyczne, interdyscyplinarne studia, łączące prawne i ekonomiczne podejście do procesów restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wykładowcy-praktycy podzielą się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem, przećwiczą warsztatowo trudne przypadki praktyczne i przygotują do wyzwań pracy z podmiotami w kryzysie finansowym. W skład kadry wchodzą sędziowie i czynni nadzorcy, zarządcy i syndycy, co pozwoli słuchaczom na poznanie praktyki funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Celem Studium jest przygotowanie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, pełnienia funkcji menedżerskich w firmach w kryzysie (w tym funkcji interim managera), jak również do występowania w postępowaniach jako pełnomocnik wierzycieli oraz dłużnika.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SŁUŻBA ZAGRANICZNA I MIĘDZYNARODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

  Studia są skierowane także do pracowników oraz osób planujących podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Daniel Ocena odpowiedz

Polecam kierunek prawo, świetni wykładowcy

Kasia Ocena odpowiedz

najlepszy wydział na UAMie