ul.Wyszyńskiego 3C, 

62-510 Konin

63 249 72 20

http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/483/o-wydziale

ul.Wyszyńskiego 3C, 

62-510 Konin

63 249 72 20

http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/483/o-wydziale

Opinie (0)