ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno 

Telefon: +48 65 529 60 60

Fax: +48 65 529 60 82

Email:  promocja@pwsz.edu.pl

Email rekrutacja: rekrutacja@pwsz.edu.pl

https://ipo.pwsz.edu.pl/

ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno 

Telefon: +48 65 529 60 60

Fax: +48 65 529 60 82

Email:  promocja@pwsz.edu.pl

Email rekrutacja: rekrutacja@pwsz.edu.pl

https://ipo.pwsz.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lesznie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kierunek studiów budownictwo

  Budownictwo- studia tylko w trybie stacjonarnym dla osób pracujących

  Budownictwo do kierunku studiów umożliwiających zdobywanie wiedzy specjalistycznej z organizacji i zarządzania procesem budowlanym, wznoszenia budowli inżynierskich. Młodzi ludzie są świadomi, że potrzebni są inżynierowie do projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury i nowych obiektów budowlanych, które są tworzone zawsze. Cel kształcenia na pierwszym poziomie studiów korzystać technik komputerowych. 

  Kwalifikacje absolutorium za korzystanie z pełnych funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej i inwestycyjnej. Reformację zapewnia doświadczona kadra o wysokim poziomie merytorycznym realizująca program studiów, w którym zawarto szeroką spektrum spektrum treści kształcenia, a także dużą część zajęć praktycznych (projekty, ćwiczenia, laboratoria). Proces dydaktyczny opanować przez absolwenta na wysokim poziomie wszystkich kompetencji zawodowych.

  W zakresie absolwentów nabytych umiejętności technicznych związanych z wykonywaniem zawodu inżynierii budownictwa tj. zrozumienie sposobu, w jaki są dostępne inwestycje budowlane. Kształtowane są również podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, umiejętności zdolności do analizowania i interpretacji. Rozwijane są umiejętności społeczne i interpersonalne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo energooszczędne
  • Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lesznie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kierunek studiów informatyka

  Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent ma nie tylko być inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale powinien być także twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Studia inżynierskie przygotują studenta do efektywnego projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyzacja przedsiębiorstw
  • Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Aplikacje internetowe i mobilne

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lesznie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

  Mechanika i budowa maszyn- studia tylko w trybie stacjonarnym dla osób pracujących

  Mechanika i Budowa Maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów.  Obejmuje wiedzę w zakresie konstrukcji mechanicznych oraz nowoczesnych technologii wytwarzania maszyn i produktów. Studia uczą nowoczesnych metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie – projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów konstrukcyjnych dając absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne.

  Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są realizowane na pierwszym stopniu studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera mechanika. Są to studia realizowane w trybie  stacjonarnym dla pracujących to znaczy, że zajęcia odbywają się po południu dwa dni w tygodniu oraz w co drugi weekend. Studia mogą być prowadzone w trybie dualnym.

  Trwają siedem semestrów, podczas których studenci realizują 2400 godzin zajęć dydaktycznych.  Proces dydaktyczny umożliwia opanowanie przez absolwenta na dobrym poziomie ogólnych kompetencji zawodowych. W szczególności absolwent nabywa umiejętności techniczne niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera mechanika. Kształtowane są także podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, obejmujące zdolność do analizowania i interpretowania.

  Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn  w  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania,  a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie produkcji
  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Studia w Lesznie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kierunek studiów mechatronika

  Wszystkie obecnie produkowane urządzenia to urządzenia mechatroniczne. Mechatronika weszła do naszego życia w każdym jego aspekcie. Obrabiarki, samochody, telefony to urządzenia mechatroniczne, Nowoczesne zakłady produkcyjne to zbiór urządzeń mechatronicznych połączony w jeden system, też zresztą „mechatroniczny”. Mechatronika jest bardzo rozwojowym kierunkiem. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z elektrotechniką, automatyką, elektroniką, informatyką, mechaniką, pneumatyką i hydrauliką.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice
  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej
  • Elektromobilność i systemy niekonwencjonalnych źródeł energii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice
  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)