ul. Podchorążych 1

64-920 Piła 

Budynek A - pokój 212

tel.: 067 352 26 95

e-mail: pielegniarstwo@pwsz.pila.pl

http://www.pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-ochrony-zdrowia.html

Opinie (0)