• DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dialog i doradztwo społeczne

  Studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne są dla tych, którzy chcą poznać człowieka oraz fascynujący świat międzyludzkich relacji. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach.

  Zdobyta wiedza pozwala na odkrycie wartości międzyludzkich relacji, w tym relacji małżeńskich i rodzinnych oraz na poznanie przeszkód, jakie stają na drodze do realizacji marzeń współczesnego człowieka o pokojowym współistnieniu, społecznym dialogu, udanym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie.

  Kapitał ludzki, jego promocja i aktywizacja, zarządzanie nim oraz mediacje na różnych płaszczyznach to główne przedmioty zainteresowania tych, którzy już wybrali ten kierunek.

  Atuty kierunku

  Dzięki odpowiedniej ilości ćwiczeń, praktyk i zajęć prowadzonych metodą warsztatów kierunek stwarza wyjątkowe możliwości do nabycia dobrych kompetencji mediacyjnych. Dialog i doradztwo społeczne prowadzony na Wydziale Teologicznym bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i czerpie z jej bogatej tradycji. Studiowanie łączy się z kształtowaniem własnej osobowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, biologia, filozofia, historia, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne  jest kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teologia

  Teologia to jedna z najstarszych dyscyplin uniwersyteckich. Studentki i studenci tego kierunku zgłębiają wiedzą i zdobywają umiejętności potrzebne do pomocy drugiemu człowiekowi w jego integralnym rozwoju, głównie w rozwoju religijnym i duchowym. Badają odniesienie człowieka do transcendencji oraz religijny wymiar życia ludzkiego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

  Studia obejmują zajęcia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki i psychologii. Zapewniają także rzetelną formację intelektualną i duchową oraz przygotowanie do posługi duszpasterskiej. Specjalność kapłańska przeznaczona jest dla kandydatów do kapłaństwa, którzy zostali już przyjęci do odpowiedniego diecezjalnego bądź zakonnego seminarium duchownego.

  Atuty kierunku

  Kierunek daje możliwości wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego, jak i duchowego i społecznego. Badania i zajęcia mają wymiar interdyscyplinarny. Pozwalają na integralne spojrzenia na różnego rodzaju przejawy życia duchowego i religijnego. Łączą poznanie rozumu i wiary.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania kwafilikacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Specjalność kapłańska
  • Specjalność katechetyczno-pastoralna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Specjalność katechetyczno-pastoralna

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  Przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.
   
   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)