• DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Dialog i doradztwo społeczne

  Studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne są dla tych, którzy chcą poznać człowieka oraz fascynujący świat międzyludzkich relacji. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach.

  Zdobyta wiedza pozwala na odkrycie wartości międzyludzkich relacji, w tym relacji małżeńskich i rodzinnych oraz na poznanie przeszkód, jakie stają na drodze do realizacji marzeń współczesnego człowieka o pokojowym współistnieniu, społecznym dialogu, udanym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie.

  Kapitał ludzki, jego promocja i aktywizacja, zarządzanie nim oraz mediacje na różnych płaszczyznach to główne przedmioty zainteresowania tych, którzy już wybrali ten kierunek.

  Atuty kierunku

  Dzięki odpowiedniej ilości ćwiczeń, praktyk i zajęć prowadzonych metodą warsztatów kierunek stwarza wyjątkowe możliwości do nabycia dobrych kompetencji mediacyjnych. Dialog i doradztwo społeczne prowadzony na Wydziale Teologicznym bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i czerpie z jej bogatej tradycji. Studiowanie łączy się z kształtowaniem własnej osobowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dialog i doradztwo społeczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, historia, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów studiów wyższych kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lub 6 lat • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lub 6 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Teologia

  Teologia to jedna z najstarszych dyscyplin uniwersyteckich. Studentki i studenci tego kierunku zgłębiają wiedzą i zdobywają umiejętności potrzebne do pomocy drugiemu człowiekowi w jego integralnym rozwoju, głównie w rozwoju religijnym i duchowym. Badają odniesienie człowieka do transcendencji oraz religijny wymiar życia ludzkiego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

  Studia obejmują zajęcia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki i psychologii. Zapewniają także rzetelną formację intelektualną i duchową oraz przygotowanie do posługi duszpasterskiej. Specjalność kapłańska przeznaczona jest dla kandydatów do kapłaństwa, którzy zostali już przyjęci do odpowiedniego diecezjalnego bądź zakonnego seminarium duchownego.

  Atuty kierunku

  Kierunek daje możliwości wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego, jak i duchowego i społecznego. Badania i zajęcia mają wymiar interdyscyplinarny. Pozwalają na integralne spojrzenia na różnego rodzaju przejawy życia duchowego i religijnego. Łączą poznanie rozumu i wiary.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Specjalność kapłańska
  • Specjalność katechetyczno-pastoralna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Specjalność katechetyczno-pastoralna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)