• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI KOŚCIELNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia te mają na celu rozwój kompetencji teoretyczno-praktycznych osób w pełnionej posłudze w jednostkach organizacyjnych Kościoła. Będą kształtowały umiejętności do efektywniejszego kierowania parafią i instytucjami kościelnymi. Ponadto będą dawały niezbędną wiedzę ekonomiczną, która miedzy innymi pozwoli pogłębić umiejętności w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KATECHEZA PRZEDSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii. Dwusemestralne Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o płciowości i płodności człowieka, o życiu małżeńskim i rodzinnym oraz nauki Kościoła Katolickiego w odniesieniu do życia rodzinnego. Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" zgodnie z zakresem podstawy programowej określanej przez Ministra Edukacji Narodowej, a także merytoryczne przygotowanie do poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • STUDIA TEOLOGICZNO - KATECHETYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TEOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwiają uzyskanie specjalizacji w zakresie teologii. Spełniają kanoniczne wymogi odnośnie kościelnych studiów w cyklu ad licentiam i ad Lauream. Ukończenie studiów jest warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego z teologii.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)