Politechnika Łódzka

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

 • COACHING I MENTORING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring w biznesie
  Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów, kierowników i specjalistów zatrudnionych w działach HR, kierowników projektów, zarządzających zespołami profesjonalistów, osób, które w ramach własnej ścieżki kariery aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich jak i również osób chcących zdobyć nowy zawód.
  Cel studiów:
  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących działań rozwojowych zorientowanych na jednostkę. Studia umożliwiają zdobycie podstaw do prowadzenia sesji coachingowych oraz kluczowych kompetencji w zakresie prowadzenia coachingu i mentoringu (prowadzenie sesji coachingowych w czasie trwania studiów), a także praktyczne przygotowanie z zakresu uczenia się ludzi dorosłych. Program oparty jest na wykładach, treningach, warsztatach i ćwiczeniach aktywizujących.
  W ramach studiów podyplomowych słuchacze dodatkowo otrzymują możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, który umożliwia samodzielne korzystanie z narzędzi diagnostycznych Extended DISC i interpretowania raportów z analiz diagnozujących organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Rozwiązania Extended DISC w Coachingu i Mentoringu można min. wykorzystać do:
  • określenia celów coachingu (weryfikacja celów),
  • dopasowania stylu komunikacji do klienta,
  • zdiagnozowania predyspozycji, talentów klienta,
  • dopasowanie zadań do stylu klienta (lub celowe niedopasowanie),
  • radzenia sobie z przekonaniami,
  • ekologicznego planowania działań rozwojowych, kariery (szczególnie Career Coaching i Life Coaching),
  • executive coaching – analiza zespołu menedżerskiego / zrozumienie systemu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Menedżerskie
  Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z samodzielnym prowadzeniem  przedsiębiorstwa.
  Cel studiów:
  Doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej jest podstawowym założeniem studiów. Dobre zrozumienie wszystkich istotnych aspektów związanych z zarządzaniem oraz poznanie szeregu technik menedżerskich pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.                  
  Znajomość najnowszych trendów w budowaniu wiedzy dobranej do potrzeb i realiów polskiego życia gospodarczego, pozwala odkryć szereg skutecznych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N 18001 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy.

  W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i systemy zarządzania jakością
  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) - w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania
  Cel studiów:
  • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
  • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
  • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży
  Studia podyplomowe skierowane są do:
  • kadry menedżerskiej i pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centów obsługi klienta, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesem sprzedaży,
  • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
  • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej,
  • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą.
  Cel studiów:
  Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów do efektywnego zarządzania sprzedażą. Roczne studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych oraz obsługi klienta.
  Dodatkowo uczestnicy zyskają możliwość pozyskania najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania sprzedażą, w szczególności w zakresie osiągania celów i poprawy wyników sprzedażowych, motywowania i rozwoju sprzedawców firmy oraz zwiększania ich efektywności.
  Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach kształcenia uwzględniających wymagania współczesnego rynku. Umiejętna weryfikacja najnowszej wiedzy teoretycznej do potrzeb i realiów polskiego życia gospodarczego, pozwala odkryć szereg narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie logistyką
  Studia podyplomowe skierowane są do do kierowników przedsiębiorstw bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie   oraz osób chcących zdobyć oraz poszerzyć wiedzę z zakresu logistyki.
  Cel studiów:
  Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistycznego, zaopatrzeniem, zapasami, transportem, magazynami, opakowaniami, produkcją, kosztami logistycznymi oraz wykształcenie umiejętności i ich praktycznego zastosowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami
  Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.
  Cel studiów:
  Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:
  • wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
  • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
  • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
  • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
  • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
  • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA I ELEMENTY TECHNIKI MEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
  Studia podyplomowe skierowane sa do kierowników jednostek ochrony zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.
  Cel studiów:
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łodź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
  Cel studiów:
  Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej.
  Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Opinie (6)

Magda Ocena odpowiedz

Jest to trzecia uczelnia, na której studiuje i niestety najgorsza. Kadra to w ok. 50% starsi profesorowie z podejściem typowo komunistycznym. Na zajęciach głównie opowiadają o sobie i latach swojej świetności lub narzekają na studentów, treści merytorycznej zero. Przed zaliczeniem wysyłają kilka plików pdf po 100-300 stron (które nigdy na zajęciach się nie pojawiły) i zaliczenie to loteria. Ocena to też loteria. Chodzą legendy o profesorach, którzy rzucają pracami na biurko i te, które spadną, zaliczają. Dla osób, które chcą się UCZYĆ (a nie "tylko dostać papier" i ściągać) raczej strata czasu i nerwów. Plusy to dużo projektów - jak się trafi na sensownych ludzi na roku to można sporo z tego wynieść. Fajnie, że politechnika idzie w naukę programów i są zajęcia z MS Excel, MS Access i MS Project. Za to plus. Widać też, że uczelni zależy na poprawie jakości kształcenia więc mam nadzieję, że z czasem coś się zmieni i mój dyplom będzie miał jakąś wartość ;) proponuję zacząć od wprowadzenia ankiet dla studentów, gdzie będziemy mogli ocenić WSZYSTKIE przedmioty i prowadzących. Koniecznie z polami do wpisywania. Bez tego gwiazdy tego wydziału pozostaną bezkarne.

łukasz Ocena odpowiedz

Studiowanie na Politechnice Łódzkiej to prestiż. Dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi, pomaga w karierze zawodowej, a nawet bywa, po prostu, niezbędny

tomek Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Łódzkiej to dla każdego studenta początek niezwykłej drogi. Mnie najbardziej podoba się to, że mamy możliwość zetknięcia się z doświadczonymi praktykami, ludźmi, którzy od wielu lat rozwijają daną dyscyplinę nauki.

asd Ocena odpowiedz

To nie są studia dla każdego. Jeśli chcesz spokojnie przesiedzieć kilka lat, uzyskać dyplom i opuścić uczelnię, to nawet przez chwilę nie zastanawiaj się nad Zarządzaniem. Zawsze myślałam, że jestem ambitna i pracowita. Studia pokazały, że muszę dać z siebie jeszcze więcej

IZ Ocena odpowiedz

Jeśli ktoś liczy zdanie dyplomu i świetlaną przyszłość to źle trafił, ale jeśli poza studiami zaangażuje się w działalność studencką, pracę i wykorzysta możliwości oferowane przez uczelnie może zbudować podstawy pod przyszła karierę.

ZiIP Ocena odpowiedz

szczerze powiedziawszy to czasami trochę kpina. Gdy idzie sie na inny wydzial na laborki to traktują jak studentów gorszego sortu. Cos w stylu "nie dotykajcie bo zepsujecie" albo "wy z oiz to nie musicie nic umiec". Mimo wszystko można sie czegos nauczyć.