ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  PWSZ w Koszalinie proponuje przyszłym kandydatom na studia kształcenie specjalistyczne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w obrębie 2 specjalności do wyboru: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Program specjalności bezpieczeństwo publiczne wyposaży absolwenta w wiedzę: funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia, kompetencje społeczne do pracy m.in. jako funkcjonariusz Policji lub pracownik służb podległych resortowi spraw wewnętrznych. Program specjalności zarządzanie kryzysowe zakłada wykształcenie specjalistów: zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego; zasad organizacji administracji publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów). Są to studia o profilu praktycznym, po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Obszar kształcenia: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Dietetyka to kierunek, który pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:

  • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
  • przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
  • oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów,
  • wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych,

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Fizjoterapia - to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych. Absolwent PWSZ kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego Fizjoterapeuty!

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • SPORT, FITNESS, WELLNESS I SPA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

  Czytaj dalejZwiń

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska: Wychowanie fizyczne z językiem angielskim, trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent studiów licencjackich to specjalista posiadający wiedzę  i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej. To osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)