ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  PWSZ w Koszalinie proponuje przyszłym kandydatom na studia kształcenie specjalistyczne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w obrębie 2 specjalności do wyboru: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

  Program specjalności bezpieczeństwo publiczne wyposaży absolwenta w wiedzę: funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia, kompetencje społeczne do pracy m.in. jako funkcjonariusz Policji lub pracownik służb podległych resortowi spraw wewnętrznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:

  • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
  • przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie
   z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego
   do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
  • oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów,
  • wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Fizjoterapia - to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

  Absolwent PWSZ kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego Fizjoterapeuty!

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • SPORT, FITNESS, WELLNESS I SPA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sport, fitness, wellness i spa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska: Wychowanie fizyczne z językiem angielskim, trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

  Absolwent studiów licencjackich to specjalista posiadający wiedzę  i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej. To osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)