Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

budynek A-1, pokój 253

tel. 71 320 30 00 

fax. 71 320 29 99 

e-mail: wmat.dziekanat@pwr.edu.pl.

Wydział Matematyki

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

budynek A-1, pokój 253

tel. 71 320 30 00 

fax. 71 320 29 99 

e-mail: wmat.dziekanat@pwr.edu.pl.

 • APPLIED MATHEMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów applied mathematics

  Kierunek Applied Mathematics adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone są przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu.

  Co ważne, studenci będą mieli możliwość wyboru kursów praktycznych ukierunkowujących ich na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, mogą oni uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych. Studia te realizowane są w ramach europejskiego konsorcjum European Consortium for Mathematics in In­dustry (ECMI) zrzeszającego 21 uniwersytetów europejskich prowadzących studia w zakresie zastosowań matematyki w gospodarce, przemyśle lub sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Umożliwia to semestralną wymianę międzynarodową studentów w ramach konsorcjum ECMI.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Data engineering
  • Financial and actuarial mathematics
  • Mathematics for industry and commerce
  • Modelling, simulation and optimization

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz ocena dorobku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów matematyka

  Studia magisterskie umożliwiają specjalizację w określonym obszarze matematyki lub statystyki i pogłębienie kwalifikacji zawodowych do pracy w sektorze usługowym oraz produkcyjnym. Studenci konstruują rozumowania, modele i hipotezy matematyczne na podstawie praktycznych problemów w funkcjonowaniu firmy. Posługują się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka teoretyczna
  • Matematyka informatyczna
  • Statystyka matematyczna i analiza danych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Matematyka teoretyczna
  • Statystyka i analiza danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, ocena dorobku, punkty za kierunek ukończonych studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów matematyka stosowana
  Studia inżynierskie uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W odróżnieniu od studiów licencjackich gwarantują silne powiązanie kształcenia w dziedzinie matematyki z aktualnymi potrzebami rynku pracy. W ramach kierunku prowadzone są kursy w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych.
  Studenci mają możliwość wyboru zajęć pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Na etapie kształcenia posługują się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi i analitycznymi przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Opinie (0)