Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

budynek A-1, pokój 253

tel. 71 320 30 00 

fax. 71 320 29 99 

e-mail: wmat.dziekanat@pwr.edu.pl.

Wydział Matematyki

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

budynek A-1, pokój 253

tel. 71 320 30 00 

fax. 71 320 29 99 

e-mail: wmat.dziekanat@pwr.edu.pl.

 • APPLIED MATHEMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów applied mathematics

  Kierunek Applied Mathematics adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone są przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu.

  Co ważne, studenci będą mieli możliwość wyboru kursów praktycznych ukierunkowujących ich na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, mogą oni uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych. Studia te realizowane są w ramach europejskiego konsorcjum European Consortium for Mathematics in In­dustry (ECMI) zrzeszającego 21 uniwersytetów europejskich prowadzących studia w zakresie zastosowań matematyki w gospodarce, przemyśle lub sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Umożliwia to semestralną wymianę międzynarodową studentów w ramach konsorcjum ECMI.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Data engineering
  • Financial and actuarial mathematics
  • Mathematics for industry and commerce
  • Modelling, simulation and optimization

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz ocena dorobku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów matematyka

  Studia magisterskie umożliwiają specjalizację w określonym obszarze matematyki lub statystyki i pogłębienie kwalifikacji zawodowych do pracy w sektorze usługowym oraz produkcyjnym. Studenci konstruują rozumowania, modele i hipotezy matematyczne na podstawie praktycznych problemów w funkcjonowaniu firmy. Posługują się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka ogólna
  • Uczenie maszynowe i inżynieria danych
  • Matematyka informatyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Matematyka teoretyczna
  • Statystyka i analiza danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, ocena dorobku, punkty za kierunek ukończonych studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów matematyka i analiza danych

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Matematyka i Analiza Danych trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Zapewniają wszechstronne wykształcenie w zakresie matematyki, modelowania statystycznego oraz szeroko pojętej analizy danych (Data Science).

  Oferta kursów obowiązkowych obejmuje szereg podstawowych kursów matematycznych, jak również bogaty zestaw kursów z zakresu statystyki i analizy danych, takich jak eksploracja danych, metody regresji, analiza przeżycia, modelowanie ryzyka, uczenie maszynowe.

  Absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do przeprowadzania analizy zarówno małych jak i dużych zbiorów danych pochodzących z różnorodnych źródeł, jak również będzie umiał posługiwać się zarówno informatycznymi narzędziami, jak i całymi systemami do pozyskiwania, składowania, przetwarzania oraz analizy danych. Pozna co najmniej dwa języki programowania, które będzie umiał wykorzystać w analizie danych. Będzie umiał samodzielnie zdobywać wiedzę na temat metod i narzędzi adekwatnych do rozwiązywania postawionych przed nim zadań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów matematyka stosowana
  Studia inżynierskie uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W odróżnieniu od studiów licencjackich gwarantują silne powiązanie kształcenia w dziedzinie matematyki z aktualnymi potrzebami rynku pracy. W ramach kierunku prowadzone są kursy w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych.
  Studenci mają możliwość wyboru zajęć pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Na etapie kształcenia posługują się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi i analitycznymi przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)