Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

budynek A-1, pokój 253

tel. 71 320 30 00 

fax. 71 320 29 99 

e-mail: wmat.dziekanat@pwr.edu.pl.

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

budynek A-1, pokój 253

tel. 71 320 30 00 

fax. 71 320 29 99 

e-mail: wmat.dziekanat@pwr.edu.pl.

 • APPLIED MATHEMATICS Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Applied Mathematics adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone są przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Co ważne, studenci będą mieli możliwość wyboru kursów praktycznych ukierunkowujących ich na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, mogą oni uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych. Studia te realizowane są w ramach europejskiego konsorcjum European Consortium for Mathematics in In­dustry (ECMI) zrzeszającego 21 uniwersytetów europejskich prowadzących studia w zakresie zastosowań matematyki w gospodarce, przemyśle lub sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Umożliwia to semestralną wymianę międzynarodową studentów w ramach konsorcjum ECMI.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Applied mathematics jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie, posiadanie tytułu inżyniera oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Na kierunku Matematyka prowadzone są 6-semestralne studia I stopnia (licencjackie) oraz 4-semestralne studia II stopnia (magisterskie). Na tym kierunku studenci zapoznają się zarówno z klasycznymi, jak i z nowoczesnymi metodami matematycznymi: deterministycznymi, statystycznymi i stochastycznymi, oraz z szerokim arsenałem nowoczesnych narzędzi komputerowych stosowanych do modelowania i symulacji rzeczywistych zjawisk. Kierunek Matematyka zapewnia wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne, gwarantuje silne powiązanie kształcenia z uniwersalnymi potrzebami rynku pracy i przygotowuje do dynamicznej kariery zawodowej. Kierunek Matematyka na Politechnice Wrocławskiej ma tradycyjnie wysoką markę u pracodawców, którzy cenią u absolwentów umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność, kulturę pracy i przygotowanie informatyczne. Kariery zawodowe absolwentów studiów z matematyki są znakomite a sukces dotychczasowych roczników jest naszą największą dumą i najlepszą rekomendacją. Absolwenci kierunku Matematyka (do 2007 roku były to jednolite 5–letnie studia magisterskie, a po roku 2007--studia dwustopniowe) są zatrudniani m.in. w następujących firmach: AIG Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK, Credit Suisse, Eurobank, General Electric, Hewlett-Packard, IBM, KGHM Polska Miedź S.A, Kruk S.A., Neonet S.A., Santander Consumer Bank S.A., T.U. Europa S.A.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia


  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA I STATYSTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  W okresie ostatnich dwudziestu lat obserwuje się ogromny wzrost znaczenia matematyki w naszym życiu społecznym i gospodarczym. Konsekwencją tego zjawiska jest fakt, że absolwenci kierunków matematycznych otrzymują doskonałe oferty pracy w wielu branżach gospodarki. W szczególności, absolwenci kierunku Matematyka i Statystyka powinni być wśród tych pracowników, którzy odniosą tu spory sukces. W trakcie trzyletnich studiów zdobędą bowiem umiejętności, które są potrzebne przy ubieganiu się o atrakcyjna pracę w takich dziedzinach, jak: analiza danych (ogólniej, tzw. Data Science), finanse, ubezpieczenia, doradztwo inwestycyjne, technologie informacyjne i badania naukowe. Potencjalni pracodawcy pochodzą zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego i obejmują banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, firmy zajmujące się technologiami informacyjnymi, firmy produkcyjne, szkoły wyższe i administracja publiczna. Studia licencjackie na kierunku Matematyka i Statystyka wyposażają swoich absolwentów w szerokie kompetencje w zakresie matematyki i statystyki, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Koncentrują się one wokół dwóch szerokich obszarów wiedzy, które są niezmiernie ważne w zastosowaniach matematycznych: rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne oraz statystyka matematyczna i analiza danych. Nasze główne atuty, takie jak: liczna i wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, organizacja nauczania w małych grupach, oraz zindywidualizowana opieka nad studentami stwarzają doskonałe środkowisko zarówno dla studentów zainteresowanych zastosowaniami matematyki i statystyki, jak i dla tych, których interesują aspekty teoretyczne tych dyscyplin. Ten program studiów wydaje się idealny dla kandydatów, którzy posiadają uzdolnienia matematyczne, ale nie są jeszcze pewni, czy powinni skoncentrować się na zastosowaniach matematyki lub statystyki, czy też wybrać bardziej teoretyczny kierunek studiowania w tych dziedzinach. Na każdym etapie swojego rozwoju akademickiego mogą oni zmienić swój wybór w tym zakresie. Studia licencjackie na kierunku Matematyka i Statystyka dają także doskonałe przygotowanie do studiów magisterskich w tych dziedzinach, między innymi na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki, który kształci znakomitych absolwentów i bardzo poszukiwanych specjalistów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka i statystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  7 semestralne studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana mają charakter aplikacyjny i uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Tym różnią się od studiów licencjackich z matematyki. Obecnie jest to JEDYNY TAKI KIERUNEK STUDIÓW W POLSCE !
  Obecny program kierunku został przygotowany, zgodnie z najnowszymi wytycznymi „Mathematics and Industry”, 2010 European Science Foundation (http://www.esf.org/ publications.html) przez zespół badawczy Centrum Hugona Steinhausa specjalizujący się od lat w zastosowaniach matematyki (http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo). Wśród tej grupy zdecydowaną większość stanowią absolwenci wcześniejszych studiów inżynierskich na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej.

  wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)