MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH

MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH

MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH studia – kierunek studiów


Studia na kierunku matematyka i analiza danych  to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek matematyka i analiza danych zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki. Ponadto będą mieli okazję rozwinąć szereg istotnych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się dokonywania analizy matematycznej czy przetwarzania dużych zbiorów danych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w we wszystkich jednostkach, które w swojej działalności wykorzystują narzędzia Data Science. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami ubezpieczeniowymi czy z bankowością.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE

Ze względu na dużą liczbę chętnych na studia matematyczne, kandydaci na kierunek matematyka i analiza danych powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i odpowiednio wcześniej rozpocząć konieczne przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na

studia na kierunku matematyka i analiza danych to:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Matematyka i analiza danych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka i analiza danych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Matematyczne i statystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH?

W związku z ilością wytwarzanych danych na całym świecie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Ich kształceniem zajmuje się między innymi kierunek matematyka i analiza danych. Studenci uzyskają wszechstronne wykształcenie matematyczne, a także zdobędą kompetencje analityczne. Program nauczania zakłada realizacje warsztatów, dzięki którym rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku matematyka i analiza danych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku matematyka i analiza danych będzie oscylował wokół nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i informatyki. Studenci nauczą się dokonywania szczegółowych obliczeń matematycznych, w tym ciągów, rachunku różniczkowego, algebry liniowej i geometrii. Ponadto rozwiną szereg umiejętności informatycznych.

W czasie studiów poznają zasady programowania, a także gromadzenia i przetwarzania dużych zbiorów danych Big Data. Co więcej, dowiedzą się więcej na temat metody sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W planie zajęć znajdzie się lektorat z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną swoje zdolności językowe i nauczą się specjalistycznej terminologii branżowej, co z powodzeniem wykorzystają podczas pracy w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH?

Studia na kierunku matematyka i analiza danych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku matematyka i analiza danych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka i analiza danych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka i analiza danych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka i analiza danych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
200
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH?

Absolwenci kierunku matematyka i analiza danych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i przede wszystkim perspektywicznej pracy zawodowej. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom idealnie odnajdą się jako pracownicy branży IT. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z w pionami analitycznymi agend rządowych. Równie ciekawą opcją jest zatrudnienie w agencjach ubezpieczeniowych, oraz w sektorze bankowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka i analiza danych:

  • firmy ubezpieczeniowe
  • bankowość
  • piony analityczne agend rządowych
  • branża IT
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH

Komentarze (0)