Ochrona środowiska Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Ochrona środowiska Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Ochrona środowiska Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku ochrona środowiska można podjąć na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii), Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej). Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

Ochrona środowiska studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

1. Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii)

Kierunek studiów Ochrona środowiska będący propozycją Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 34 osób)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu ekologii, biologii i szeroko pojętego środowiska, a także chcesz zajmować się w przyszłości dbaniem o klimat, to kierunek studiów ochrona środowiska w Warszawie może cię zainteresować.

Studiując Ochronę środowiska, zdobędziesz cenną wiedzę z zakresu działań na rzecz ochrony środowiska, a także jako student poznasz procesy, które zachodzą naturalnie w przyrodzie. W trakcie studiów dowiesz się również, jak zapobiegać zamianom klimatycznym i co można zrobić, aby odwrócić niektóre procesy.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć na kierunku studiów Ochrona środowiska to m.in. matematyka, biologia, fauna, metrologia, oczyszczanie ścieków, wybrany język obcy oraz klimatologia. Studenci w trakcie studiów są również zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych w wybranej przez nich instytucji.

Będąc absolwentem kierunku studiów Ochrona środowiska w Warszawie, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, administracji, ogrodach zoologicznych, a także w organach kontrolnych i fundacjach. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Kierunek studiów Ochrona środowiska będący propozycją Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to czteroletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 60 osób)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z pogranicza nauk biologiczno-chemicznych, a także społecznych, i chciałbyś dowiedzieć się jak zapobiec katastrofie klimatycznej, to kierunek studiów Ochrona środowiska może być dla ciebie ciekawą propozycją. Ważne, aby kandydat na ten kierunek studiów nie miał problemów z przedmiotami ścisłymi, ponieważ to właśnie na nich w głównej mierze opiera się ten kierunek. W ofercie Politechniki Warszawskiej możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • ekoinżynieria,
 • informacja i zarządzanie w ochronie środowiska,
 • ochrona i kształtowanie środowiska.

Studiując kierunek studiów Ochrona środowiska, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu biologii, a także mikrosystemów, jakie nas otaczają. Jako student dowiesz się również, jak zapobiegać negatywnym wpływom człowieka na środowisko. W trakcie studiów będziesz mieć również szansę, na rozwinięcie się w zakresie wybranej przez ciebie specjalności, a także na doskonalenie swoich kompetencji językowych z zakresu wybranego języka obcego.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Ochrona środowiska to m.in. biologia, mikrobiologia, klimatologia, matematyka, język obcy, a także gleboznawstwo. Studenci w trakcie studiów uczestniczą również w zajęciach terenowych oraz w laboratoriach, gdzie mają okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji, samorządach, przedsiębiorstwach, biurach projektowych, firmach konsultingowych, fundacjach, a także będziesz świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska będące propozycją Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 60 osób)

Ochrona środowiska będzie dla ciebie świetną propozycją, jeśli interesujesz się zagadnieniami m.in. z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, a także ochrony klimatu. Ważną cechą każdego z kandydatów na ten kierunek studiów będą umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, ponieważ to właśnie na nich opiera się ten kierunek studiów biologicznych.

Wybierając kierunek studiów Ochrona środowiska, dowiesz się, m.in. jakie procesy zachodzą w środowisku i które są dla niego całkowicie naturalne, a które skutkiem działalności człowieka. Jako student dowiesz się również, jak wpływa człowiek na środowisko, a także zostanie ci przybliżone zagadnienie katastrofy klimatycznej, dzięki czemu poznasz działania, jakie można podjąć, aby zapobiec zniszczeniu środowiska.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Ochrona środowiska to m.in. matematyka, mikrobiologia, oczyszczanie ścieków, ochrona powietrza, klimatologia, gleboznawstwo i toksykologia, a także wybrany język obcy na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym. Jako student w trakcie zajęć będziesz mieć także szansę na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce m.in. podczas zajęć w terenie lub laboratorium.

Będąc absolwentem kierunku studiów Ochrona środowiska w Warszawie, możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji, organizacjach ekologicznych i fundacjach, samorządach, firmach konsultingowych, oświacie, placówkach kulturalnych, a także w parkach krajobrazowych i narodowych.

Dowiedz się więcej

 

4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Kierunek studiów Ochrona środowiska znajdujący się w ofercie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 50 osób)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych, a fauna i flora jest dla ciebie niezwykle zajmującym tematem, to kierunek studiów Ochrona środowiska może być dla ciebie ciekawą propozycją. W ofercie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów będzie mógł znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa,
 • monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe,
 • polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem,
 • monitoring środowiskowy.

Studiując Ochronę środowiska, będziesz mieć szansę na zrozumienie zagadnień z zakresu m.in. ekosystemów, ekonomii środowiskowej oraz nauk biologiczno-chemicznych. Jako student dowiesz się, jaki wpływ człowiek wywiera na środowisko oraz co możemy zrobić, aby zapobiec katastrofie klimatycznej, co jest planem ekologów na najbliższe lata. Uczęszczając na zajęcia, poznasz również podstawy prawa z zakresu ochrony środowiska , co umożliwi ci pracę m.in. w administracji. W trakcie zajęć będziesz mieć również okazję na zdobycie cennej wiedzy z zakresu wybranej przez ciebie specjalności.

W programie studiów, na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, możemy znaleźć wiele przedmiotów, które często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z nich to m.in. mikrobiologia, toksykologia, zoologia, inżynieria procesowa, matematyka, język obcy, a także biochemia. W programie możemy również znaleźć godziny, które zostały przeznaczone na praktyki, które mogą zostać zrealizowane w wybranej przez studenta placówce lub firmie.

Po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska będziesz mógł podjąć zatrudnienie m.in. w administracji, samorządach, firmach konsultingowych i biurach projektowych, organizacjach ekologicznych, a także w fundacjach. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Dowiedz się więcej

 

Sprawdź

Studia biologiczne w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

 

WSZYSTKO O KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA - WARSZAWA

Komentarze (0)