ul. Miecznikowa 1,

02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 104

fax. 22 55 41 106

e-mail: dziekanat(at)biol.uw.edu.pl

http://www.biol.uw.edu.pl

ul. Miecznikowa 1,

02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 104

fax. 22 55 41 106

e-mail: dziekanat(at)biol.uw.edu.pl

http://www.biol.uw.edu.pl

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Biologia
  Studia I stopnia:
  Kierunek biologia o profilu ogólnoakademickim zapewnia wszechstronne wykształcenie przyrodnicze, dotyczące zjawisk i procesów na wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej.

  W trakcie studiów I stopnia studenci wykonują badania naukowe (szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych) pod opieka naukową wykładowców, a ponadto są zaangażowani w badania naukowe prowadzone na Wydziale Biologii UW. Studenci często zostają również współautorami przygotowywanych przez naukowców z Wydziału Biologii opracowań naukowych.

  Studia II stopnia:

  Studia II stopnia na kierunku biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prowadzone są w formie stacjonarnej. Profil ogólnoakademicki najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji prowadzonej dla studiów II stopnia na kierunku biologia, której celem nadrzędnym jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla biologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie. Program kierunku biologia spełnia wymogi stawiane przed studiami o profilu ogólnoakademickim dzięki temu, że na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są badania z zakresu biologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia komórki i organizmu
  • Biologia molekularna
  • Ekologia i ewolucja
  • Mikrobiologia ogólna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

  Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

  Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Biotechnologia
  Studia I stopnia: 
  Głównym celem prowadzenia studiów realizowanych na kierunku biotechnologia, jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii ogólnej i przemysłowej, enzymologii, biotechnologii i biologii molekularnej opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (biologia funkcjonalna, fizjologia) oraz ścisłych (matematyka, chemia, statystyka i informatyka). Istotnym celem jest zdobycie praktycznej umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych.
  Studia II stopnia:
  Profil ogólnoakademicki najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji prowadzonej dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia, której celem nadrzędnym jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.

  Studia na kierunku biotechnologia oferują studentom dostęp do aktualnej wiedzy oraz nowoczesnej aparatury i umiejętności na najwyższym poziomie światowym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia medyczna
  • Biotechnologia molekularna
  • Mikrobiologia stosowana

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

  Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

  Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Ochrona środowiska
  Studia I stopnia:
  Podstawowym celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska (studia I stopnia) jest zaznajomienie studenta w stopniu podstawowym z procesami i problemami istotnymi dla ochrony środowiska, a w szczególności ochrony przyrody. W trakcie studiów I stopnia studenci wykonują badania naukowe (szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych) pod opieka naukową wykładowców, a ponadto są zaangażowani w badania naukowe prowadzone na Wydziale Biologii UW, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanych przez nich pracach dyplomowych. Studenci często zostają również współautorami przygotowywanych przez naukowców z Wydziału Biologii opracowań naukowych.
  Studia II stopnia:
  Studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prowadzone są w formie stacjonarnej. Celem nadrzędnym studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla dziedziny ochrona środowiska, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

  Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

  Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Maja Ocena

Wydział biologii jest jedyny w swoim rodzaju, bardzo pozytywnie oceniam :)

zuza Ocena

Uniwersytet Warszawski to szansa na świetne wykształcenie i dobrą pozycję na wymagającym rynku pracy

karolina Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to coś więcej niż nauka, wykłady i sesje egzaminacyjne. To bardzo aktywny okres w życiu, który stanowi fundament późniejszego życia zawodowego.

Ola Ocena

Biologia to moja największa pasja. Jeśli czymś bardzo mocno się interesujemy, to chcemy poznać tę dziedzinę jak najlepiej. Taką możliwość dają studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Julka Ocena

Od dziecka interesowało mnie połączenie świata ludzi i zwierząt, oraz relacje jakie zachodzą między nimi. Chciałam to badać, odkrywać, poznawać, ale w moim rodzinnym mieście nie było takiej możliwości. Dlatego wybrałam Uniwersytet Warszawski i właśnie tutaj rozwijam swoje zainteresowania i spełniam marzenia

biolog Ocena

polecam