ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, filozofii przyrody, etyki i logiki. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie prezentowania poglądów filozoficznych. Posiada podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Jest przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  W toku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednego z dwóch profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinę. Proponowane profile to:

  • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa – profil tematyczny o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci poznają zagadnienia dotyczące systemów zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym, ekonomię środowiskową oraz prawo ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Obszar edukacji środowiskowej obejmuje podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej oraz edukację dla zrównoważonego rozwoju.
  • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe – profil tematyczny o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz problematykę technologii środowiskowych. Profil obejmuje takie przedmioty jak: hydrologia, biochemia i ekotoksykologia, mikrobiologia, zoologia oraz biologia człowieka. Obszary dotyczące technologii środowiskowych obejmują: podstawy inżynierii procesowej, odnawialne źródła energii czy elementy biogospodarki.

  W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:

  • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
  • Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia.
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE Stopień: II REKRUTACJA

  After graduation, the graduate has knowledge corresponding to standards of philosophical education at Master's degree level in the field of the following disciplines: history of philosophy, logic, ontology, epistemology, philosophy of science, philosophy of religion and ethics. In accordance with the program’s principal subject s/he has the opportunity to get to know particular traditions and conceptions as well as specific philosophical issues related to the experience and thought characteristic of Central and Eastern Europe. Using the knowledge and competences related to self-presentation techniques and media technology, combined with his/her advanced philosophical knowledge, the graduate of the program can cooperate as an expert, guest editor, commentator or moderator with the media and other cultural institutions (radio, television, newspapers, publishing companies, editorial boards of magazines, web portals, culture centers, etc.).  

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega od-mienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw( ewolucjoni-stycznej , psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej , humanistycznej itd.). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować rożne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badan bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w doborze narzędzi o diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystyczne do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych.. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne, itd.), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia, filozofia.
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • SUSTAINABILITY STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme that includes subjects from area of science, social science as well as humanities. Since we believe that only such a wide spectrum of subjects provides an integrated picture of complex phenomenon of sustainability. The basic subjects taught during the course cover the issues connected with: environmental economy, ecology, bioarchaeology, environmental law, environmental ethics and bioethics.

  After completing the program the graduates have all necessary skills to analyse, understand and seek solutions to the complex issues of sustainability. They understand the specificity of sustainable development and know how to implement it on a local level. The graduates are highly skilled to work in an international environment and have a very high expertise in communicating in English. They can make a substantial contribution to developing environmental projects, as well as be valuable assets to NGOs, government agencies, individual clients, small or medium-sized enterprises or the academia

Opinie (0)