Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia niestacjonarne- uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, filozofii przyrody, etyki i logiki.

  Umiejętności
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie prezentowania poglądów filozoficznych. Posiada podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Jest przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów.

  Studia II stopnia

  Wiedza
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego (historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania, filozofii nauki oraz etyki). Stosownie do wybranej specjalności ma możliwość poznania konkretnych tradycji, koncepcji i szczegółowych zagadnień filozoficznych.

  Umiejętności
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesnośc

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Moduł humanistyczny
  • Moduł epistemiczny i przyrodniczy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Metafizyka i historia filozofii
  • Filozofia nauk
  • Etyka więzi międzyludzkich
  • Filozofia kultury, religii i polityki
  • Philosophy and culture of east-central europe - experience and thought

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia niestacjonarne- uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Studia I stopnia

  W toku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednego z dwóch profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinę. Proponowane profile to:

  • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa – profil tematyczny o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci poznają zagadnienia dotyczące systemów zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym, ekonomię środowiskową oraz prawo ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Obszar edukacji środowiskowej obejmuje podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej oraz edukację dla zrównoważonego rozwoju.
  • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe – profil tematyczny o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz problematykę technologii środowiskowych. Profil obejmuje takie przedmioty jak: hydrologia, biochemia i ekotoksykologia, mikrobiologia, zoologia oraz biologia człowieka. Obszary dotyczące technologii środowiskowych obejmują: podstawy inżynierii procesowej, odnawialne źródła energii czy elementy biogospodarki.

  Studia II stopnia

  W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:

  • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
  • Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.

  Zajęcia na obu profilach prowadzone są w małych grupach ćwiczeniowych i często mają charakter zajęć terenowych. Zajęcia dla profilu Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe prowadzone są w nowoczesnym centrum laboratoryjnym (http://ceie.uksw.edu.pl/?)

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa
  • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
  • Monitoring środowiskowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  W Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są jednolite (pięcioletnie) studia magisterskie na kierunku: Psychologia. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje wiedzę z zakresu podstaw biologicznych, humanistyczno-społecznych, metodologicznych i statystycznych psychologii, a także kształcenie z zakresu wszystkich podstawowych subdyscyplin psychologii.

  Następnie studenci wybierają jedną z czterech specjalności: (1) Psychologia kliniczna i psychoterapia, (2) Psychologia pracy i organizacji, (3) Psychologia wspomagania rozwoju, lub (4) Psychologia sądowa i penitencjarna. W związku z tym program IV i V roku studiów jest sprofilowany w ramach wybranej specjalności praktycznej.

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej itd.). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym i uzależnieniom oraz zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych.

  Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia pracy i organizacji
  • Psychologia wspomagania rozwoju
  • Psychologia sądowa i penitencjarna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia pracy i organizacji

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SUSTAINABILITY STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  4-semester Master in Sustainability Studies at one of Polish leading universities

  About studies The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme which aims at fostering students’ understanding, appreciation, and thoughtful problem solving skills regarding the relationship and interactions between human society and the environment.

  Aim
  The aim of Sustainability Studies is to ensure that the graduates of the programme know how to deal with the complex issues related to sustainability. During the 4-semester Master studies our students will be taught about sustainability from two 
  complementary perspectives, i.e. scientific and humanistic. The former will help them to understand processes taking place in the natural environment, while the latter will provide them with the tools necessary for a holistic understanding of the natural environment as well for effective problem solving.

  Career
  The graduates of Sustainability Studies’ are future leaders and highly qualified
  experts in sustainability. They are well prepared to work in:
  I/ international business environment;
  II/ staff/leadership sections of environmental organizations;
  III/ local, state, national or international governmental agencies;
  IV/  non-governmental organizations;
  V/ the R+D sector or the academia.
  A growing importance of sustainable development is the main reason why we have created the programme which will deliver highly qualified experts capable of assuming the roles of leaders on the way to sustainability. (http://ceie.uksw.edu.pl/)

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)