ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, filozofii przyrody, etyki i logiki.

  Umiejętności
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie prezentowania poglądów filozoficznych. Posiada podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Jest przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów.

  Studia II stopnia

  Wiedza
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego (historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania, filozofii nauki oraz etyki). Stosownie do wybranej specjalności ma możliwość poznania konkretnych tradycji, koncepcji i szczegółowych zagadnień filozoficznych.

  Umiejętności
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesnośc

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Moduł humanistyczny
  • Moduł epistemiczny i przyrodniczy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Metafizyka i historia filozofii
  • Filozofia nauki
  • Etyka więzi międzyludzkich
  • Filozofia kultury, religii i polityki
  • Philosophy and culture of east-central europe - experience and thought

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  W toku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednego z dwóch profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinę. Proponowane profile to:

  • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa – profil tematyczny o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci poznają zagadnienia dotyczące systemów zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym, ekonomię środowiskową oraz prawo ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Obszar edukacji środowiskowej obejmuje podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej oraz edukację dla zrównoważonego rozwoju.
  • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe – profil tematyczny o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz problematykę technologii środowiskowych. Profil obejmuje takie przedmioty jak: hydrologia, biochemia i ekotoksykologia, mikrobiologia, zoologia oraz biologia człowieka. Obszary dotyczące technologii środowiskowych obejmują: podstawy inżynierii procesowej, odnawialne źródła energii czy elementy biogospodarki.

  Studia II stopnia

  W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:

  • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
  • Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.

  Zajęcia na obu profilach prowadzone są w małych grupach ćwiczeniowych i często mają charakter zajęć terenowych. Zajęcia dla profilu Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe prowadzone są w nowoczesnym centrum laboratoryjnym (www.ieib.edu.pl)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa
  • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
  • Monitoring środowiskowy

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE Stopień: II REKRUTACJA

  After graduation, the graduate has knowledge corresponding to standards of philosophical education at Master's degree level in the field of the following disciplines: history of philosophy, logic, ontology, epistemology, philosophy of science, philosophy of religion and ethics. In accordance with the program’s principal subject s/he has the opportunity to get to know particular traditions and conceptions as well as specific philosophical issues related to the experience and thought characteristic of Central and Eastern Europe. Using the knowledge and competences related to self-presentation techniques and media technology, combined with his/her advanced philosophical knowledge, the graduate of the program can cooperate as an expert, guest editor, commentator or moderator with the media and other cultural institutions (radio, television, newspapers, publishing companies, editorial boards of magazines, web portals, culture centers, etc.).  

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Philosophy and culture of east-central europe - experience and thought
 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  W Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są jednolite (pięcioletnie) studia magisterskie na kierunku: Psychologia. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje wiedzę z zakresu podstaw biologicznych, humanistyczno-społecznych, metodologicznych i statystycznych psychologii, a także kształcenie z zakresu wszystkich podstawowych subdyscyplin psychologii. Następnie studenci wybierają jedną z czterech specjalności: (1) Psychologia kliniczna i psychoterapia, (2) Psychologia pracy i organizacji, (3) Psychologia wspomagania rozwoju, lub (4) Psychologia sądowa i penitencjarna. W związku z tym program IV i V roku studiów jest sprofilowany w ramach wybranej specjalności praktycznej.

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej itd.). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym i uzależnieniom oraz zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia, filozofia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • SUSTAINABILITY STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Programme

  The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme that includes subjects from area of science, social science as well as humanities. Since we believe that only such a wide spectrum of subjects provides an integrated picture of complex phenomenon of sustainability. The basic subjects taught during the course cover the issues connected with: environmental economy, ecology, bioarchaeology, environmental law, environmental ethics and bioethics.


  Knowledge

  After graduation, the graduate has interdisciplinary knowledge about the complex phenomenon of sustainability. During the 4-semester Master studies our students will be taught about sustainability from two complementary perspectives, i.e. scientific and humanistic. The former will help them to understand processes taking place in the natural environment, while the latter will provide them with the tools necessary for a holistic understanding of the natural environment as well for effective problem solving.

  The curriculum is specially designed so as to enable students to experience interdisciplinary learning, extending over various fields of the humanities and natural sciences. Interdisciplinary learning provides students with an environment to develop their flexible thinking skills as well as the ability to think from a broader perspective - the two factors which are most important when considering the issues of sustainability and the environment.

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)