Prawo w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Prawo w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Prawo w Warszawie – uczelnie publiczne

Prawo w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku prawo możesz studiować na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji UW), Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji UKSW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Instytut Prawa ASZWOJ)

Prawo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 

1. Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji)

Kierunek studiów Prawo będący propozycją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w systemie jednostopniowym. Są to pięcioletnie jednolite studia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 500 osób)
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 8500 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu prawa, a w przyszłości chciałbyś zostać np. radcą prawnym, adwokatem lub prokuratorem, to kierunek studiów Prawo w Warszawie może być dla ciebie świetną propozycją. Ważne, aby kandydat na ten kierunek studiów nie miał problemów z przedmiotami humanistycznymi, a także z zapamiętywaniem dużej porcji materiału, ponieważ to właśnie na takich przedmiotach oraz długich kodeksach opiera się ten kierunek.

Wybierając kierunek studiów Prawo, będziesz mieć okazję do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu nauk prawnych. Już od pierwszego roku będziesz poznawać podstawy prawa, a także język łaciński, co umożliwi ci zrozumienie współczesnej formy prawa. W kolejnych latach będziesz poznawać różne dziedziny prawa, a także będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe np. w kancelarii lub w sądzie, gdzie będziesz mieć okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce.

W programie studiów na kierunku Prawo, możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, niektóre z nich to m.in. prawo pracy, logika dla prawników, prawo rzymskie, język obcy oraz doktryny polityczno-prawne. Studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk oraz aplikacji, która umożliwi im w przyszłości wykonywanie wybranego zawodu.

Po ukończeniu studiów na kierunku Prawo, oraz wybranej aplikacji, studenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako sędziowie, prawnicy, adwokaci, komornicy, urzędnicy, prokuratorzy, a także radcy prawni. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności np. kancelarii prawnej.

Dowiedz się więcej

 

2. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Instytut Prawa)

Studia prawnicze na kierunku Prawo będące propozycją Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie realizowane są w systemie jednostopniowym jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu prawa, a także od zawsze marzyłeś o zastaniu prawnikiem, to kierunek studiów Prawo może być właśnie dla ciebie. W ofercie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

  • prawo bezpieczeństwa informacyjnego,
  • prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii,
  • prawo wojskowe i obronne,
  • prawo lotnicze i kosmiczne.

Będąc studentem na kierunku Prawo, będziesz świetnie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w sądach albo kancelariach. W trakcie studiów rozwiniesz się w zakresie różnych dziedzin prawa, a także doktryn politycznych. Jako student będziesz mieć także szansę do nauki pisania pozwów oraz prowadzenia spraw.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Prawo, opierają się w głównej mierze na teorii, dlatego studenci muszą cieszyć się bardzo dobrą pamięcią. Niektóre z przedmiotów to m.in. prawo pracy, łacina, teoria i filozofia prawa, prawo rzymskie, podstawy prawa, język obcy oraz postępowanie karne. Studenci w czasie studiów biorą również udział w symulacjach rozpraw sądowych.

Jako absolwent kierunku studiów Prawo możesz podjąć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach administracji europejskiej, kancelariach, a także w urzędach. W czasie studiów zostaniesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji)

Kierunek studiów Prawo, będący propozycją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizowany jest w systemie jednostopniowym. Są to pięcioletnie jednolite studia, które kończą się tytułem magistra. 

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 290 osób)
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6500 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu prawa i chciałbyś zdobyć wiedzę prawniczą, aby w przyszłości móc pracować jako prawnik, to kierunek studiów Prawo może być właśnie dla ciebie. Ważne, aby studentom na tym kierunku studiów nie sprawiały kłopotu przedmioty humanistyczne, ponieważ to właśnie na nich opiera się ten kierunek studiów.  

Wybierając kierunek studiów Prawo, będziesz mieć szansę na rozwijanie się w zakresie wiedzy prawniczej, a także swoich umiejętności analitycznych i logicznego myślenia, co jest niezwykle ważną cechą dla każdego przyszłego prawnika. Jako student będziesz mieć również okazję do uczestniczyć w zajęciach praktycznych, które będą obejmować m.in. symulację rozpraw sądowych. W trakcie studiów będziesz również zobowiązany do zaliczenia lektoratu z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co umożliwi ci w przyszłości swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Prawo, opierają się głównie na przedmiotach teoretycznych, są to m.in. logika dla prawników, doktryny polityczno-prawne, socjologia prawa, teoria i filozofia prawa, postępowanie karne, język obcy oraz prawo karne. Studenci są także zobowiązani do zrealizowania wybranej aplikacji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Prawo możesz podjąć zatrudnienie m.in. jako sędzia, prokurator, adwokat, kurator, radca prawny lub notariusz. Poszczególne zawody uzależnione są od ukończonej aplikacji przez absolwenta.

Sprawdź

Studia prawnicze w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - WARSZAWA

Komentarze (0)