Socjologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Socjologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Socjologia w Warszawie – uczelnie publiczne 

Studia w Warszawie na kierunku socjologia można podjąć na 4 uczelniach publicznych:

Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierunek studiów Socjologia będący propozycją Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym 

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nauk społecznych, komunikacją, a także badaniami społecznymi i czujesz, że w przyszłości chciałbyś zajmować się zjawiskami społecznymi, to kierunek studiów Socjologia może być właśnie dla ciebie. W ofercie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie możemy znaleźć wiele różnych specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

  • socjologia kultury - badania i marketing,
  • socjologia komunikacji społecznej,
  • socjologia zmiany społecznej,
  • socjologia mediów.

Będąc studentem na kierunku studiów Socjologia w Warszawie, będziesz mieć szansę do poznania historii myśli socjologicznej, a także początkowo zapoznasz się ze wstępem do socjologii, aby w kolejnych semestrach zgłębić wiedzę z tej dziedziny. Jako student będziesz również poznawać, jak na społeczeństwo wpływa ekonomia, kultura, a także miejsce środowisko. W trakcie studiów poznasz również metody badań, a podczas ćwiczeń i praktyk zawodowych będziesz mieć okazję do samodzielnego prowadzenia badań. 

W programie studiów na kierunku Socjologia możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które bardzo często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z nich to m.in. wstęp do socjologii, polityka społeczna, psychologia, socjologia pracy, język obcy, a także socjologia wsi. W planie przeznaczono również godziny na odbycie praktyk zawodowych, które student może odbyć w wybranej przez siebie instytucji.

Absolwenci kierunku studiów Socjologia mogą podjąć zatrudnienie m.in. w pozarządowych organizacjach społecznych, biurach statystycznych, firmach badań rynkowych, a także w instytucjach badań opinii publicznej. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Warszawski (Wydział Socjologii)

Kierunek studiów Socjologia będący propozycją Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.  

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym 
  • niestacjonarnym  

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nauk społecznych, a przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie większego wyzwania, to kierunek studiów Socjologia może być dla ciebie ciekawą propozycją. 

Studiując kierunek studiów Socjologia, będziesz mieć okazję do rozwijania swoich umiejętności w zakresie nauk społecznych i socjologicznych. W trakcie studiów dowiesz się, jaki wpływ na ludzi może mieć środowisko, jakim się otaczają, a także ludzie i sytuacja gospodarcza. Jako student będziesz mieć również okazję do rozwijania swoich umiejętności w praktyce podczas m.in. ćwiczeń, a także praktyk zawodowych.  

W programie studiów na kierunku Socjologia możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które dzielą się na praktyczne i teoretyczne. Niektóre z przedmiotów to m.in. wstęp do socjologii, polityka społeczna, socjologia wsi, socjologia pracy, socjologia miast, a także wybrany język obcy na poziomie B2. Studenci będą również zobowiązani do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, w wybranej przez siebie placówce.   

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologia będziesz mógł podjąć zatrudnienie m.in. w instytutach badania opinii publicznej, firmach badań rynkowych, firmach doradztwa personalnego, biurach statystycznych, a także w pozarządowych organizacjach społecznych. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w działach HR, a także w PR.  

Dowiedz się więcej

 

3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny)

Kierunek studiów Socjologia będący w ofercie Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym 

Socjologia jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami społecznymi, a w przyszłości chciałby zajmować się prowadzeniem np. badań społecznych. Ważne, aby każdy z kandydatów na ten kierunek nie miał problemów z przedmiotami ścisłymi oraz społecznymi, ponieważ to właśnie na nich opiera się ten kierunku studiów.

Będąc studentem na kierunku studiów Socjologia w Warszawie, będziesz mieć szansę na rozwijanie swoich umiejętności w zakresie funkcjonowania społeczeństwa, a także jego struktur. Jako student dowiesz się, jakie więzi społeczne wiążą poszczególne jednostki, grupy, społeczności, a także większe kręgi kulturowe. W trakcie zajęć nauczysz się również przeprowadzać badania społeczne oraz statystyczne, a także będziesz przygotowywać się do wykonywania przyszłego zawodu.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Socjologia, to m.in. wstęp do socjologii, język obcy, socjologia wsi, socjologia pracy, psychologia, a także myśl socjologiczna. W planie możemy również znaleźć godziny, które są przeznaczone na realizację praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w działach PR, działach HR, kadrach, instytucjach badania opinii publicznej, firmach prowadzących badania rynkowe, a także w biurach statycznych. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Socjologii i Pedagogiki

Studia na kierunku Socjologia będące propozycją Wydziału Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym 
  • niestacjonarnym  

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nauk socjologicznych i społecznych, a w przyszłości chciałbyś zajmować się m.in. wykonywaniem badań społecznych, to kierunek studiów Socjologia może być właśnie dla ciebie. Ważne, aby kandydaci na ten kierunek studiów nie mieli kłopotów z przedmiotami społecznymi, a także i ścisłymi, ponieważ to właśnie na nich opiera się ten kierunek studiów.

Będąc studentem na kierunku Socjologia, będziesz mieć szansę do rozwijania swoich umiejętności w zakresie ekonomii, socjologii, a także psychologii. Jako student zagłębisz się w historię myśli socjologicznej, a także poznasz przemiany społeczne, jakie zachodziły na przestrzeni wieków. W trakcie studiów będziesz również mieć okazję do rozwijania swoich umiejętności w zakresie wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Socjologia, to m.in. socjologia wsi, wstęp do socjologii, psychologia, język obcy, a także polityka społeczna. W programie przewidziano również czas na zrealizowanie praktyk zawodowych, w wybranej przez studenta placówce.

Jako absolwent kierunku studiów Socjologia możesz podjąć zatrudnienie m.in. w instytucjach oraz organizacjach społecznych, urzędach, agencjach reklamowych, biurach statystycznych, firmach doradztwa personalnego, a także w instytucjach badania opinii publicznej. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU SOCJOLOGIA - WARSZAWA

Komentarze (0)