Socjologia - Warszawa

Socjologia - Warszawa

Studia na kierunku socjologia w Warszawie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

23.06.2024

Socjologia studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Socjologia w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi analityka. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki społecznej czy wielu dziedzin socjologii. 

Socjologia - Warszawa
Studia na kierunku socjologia w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Socjologia jest interdyscyplinarną nauką, która przygląda się funkcjonowaniu społeczeństw i gospodarki w ujęciu ogólnym. To kierunek stworzony z myślą o osobach dociekliwych, którym niestraszne jest wykonywanie analiz, statystyk czy badań. Uczelnie w Warszawie przygotowały propozycje kształcenia na studiach socjologicznych pozwalających na poznanie najnowszych teorii socjologicznych. Ponadto, studia na tym kierunku przewidują naukę zagadnień związanych z marketingiem oraz badaniem rynku i opinii publicznej.

Ukończenie socjologii daje przepustkę do pracy w takich miejscach jak biura statystyczne, instytuty badania opinii publicznej, czy organizacje społeczne. Socjologowie z powodzeniem odnajdują się także w korporacjach, pracując w działach HR i PR. Absolwenci mogą poszukiwać pracy także w działach komunikacji firm i instytucji państwowych, a także w agencjach doradztwa personalnego i headhunterskie. Ponadto, socjologowie zajmują stanowiska w administracjach publicznych i rządowych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku socjologia w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Socjologia Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku socjologia w Warszawie można podjąć na 6 w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznie).

Gdzie studiować kierunek socjologia w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku socjologia możesz podjąć na 4 uczelniach publicznychUniwersytecie Warszawskim (Wydział Socjologii UW)Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW), Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzeskiej w Warszawie oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Collegium Civitas w Warszawie.
 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie 2024/2025 takie jak socjologia mają bardzo wszechstronny i interdyscyplinarny charakter. Oznacza to w praktyce, że odwołują się do wielu pokrewnych dziedzin wiedzy. Dlatego też w procesie rekrutacji uwzględniane są bardzo różne przedmioty, tak by każdy z kandydatów mógł się jak najlepiej zaprezentować. Pamiętaj jedynie, by większość wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Mogą się znaleźć wśród nich: wybrany język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, czy nawet geografia. Sprawdź szczegółowo wymagania rekrutacyjne, a unikniesz rozczarowań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia w Warszawie

Studia na kierunku socjologia w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek socjologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Socjologii UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

To, jak bardzo popularne są studia na kierunku ekonomia, pokazuje oferta warszawskich uczelni. Jeżeli rozważasz studia socjologiczne w Warszawie, to będziesz mieć w czym wybierać. Warto, żebyś propozycje przygotowane przez wszystkie ośrodki akademickie przeanalizował odpowiednio wcześnie i wybrał tę, która najpełniej odzwierciedla twoje oczekiwania. Studia na kierunku socjologia możesz rozpocząć bowiem na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Collegium Civitas, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętaj, że każda z tych uczelni dąży do tego, by zagwarantować ci jak najbardziej rzetelne wykształcenie.

Program studiów na kierunku socjologia ma bardzo zróżnicowany charakter. Studenci uczestniczyć będą zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach praktycznych, które zbliżyć mają do zgłębienia istoty nauki jaką jest socjologia. Czekać będą na ciebie przedmioty nie tylko takie jak historia myśli socjologicznej, czy wstęp do socjologii. Zapoznasz się także z podstawami psychologii, zgłębisz różnego rodzaju aspekty ekonomiczne, czy poznawać będziesz szczegółową historię społeczeństw. Czekać na ciebie będą także zajęcia z filozofii, czy statystyki. Studia na kierunku socjologia mają, jak widzisz, bardzo różnorodny wymiar.

Program kształcenia na studiach socjologicznych wypełniony jest różnego rodzaju ćwiczeniami oraz wykładami teoretycznymi. Część z zajęć będzie mieć charakter podstawowy. Bez tej ogólnej wiedzy nie byłoby jednak możliwe zgłębienie bardziej szczegółowych treści. Dlatego też w siatce programowej znalazły się przedmioty takie jak:

 • wstęp do socjologii;
 • polityka społeczna;
 • czy nawet psychologia i filozofia.

 

Znaczną część programu kształcenia stanowią jednak zajęcia, które odnoszą się do opisu poszczególnych „odmian” socjologii. To właśnie świadczy o interdyscyplinarności tego kierunku, ponieważ studenci poznają różnorodne przyczyny przemian społecznych. W programie dydaktycznym znajdują się bowiem przedmioty, dzięki którym studenci omówią poszczególne odmiany socjologii:

 • socjologię wsi;
 • socjologię miasta;
 • socjologię rodziny;
 • socjologię kultury;
 • czy socjologię pracy.

 

Bardzo ważne w trakcie kształcenia na studiach na kierunku socjologia jest wykształcenie odpowiednich umiejętności, które pozwalać będą na czujne obserwowanie aktualnych przemian społecznych. To socjologowie posiadają narzędzia, dzięki którym przemiany te mogą mieć charakter pozytywny i dobrze wpływający na rozwój gospodarki.

 

Jakie są specjalności na socjologii w Warszawie

Współczesne studia z socjologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Sprawdź specjalności na socjologii w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Warszawie

Studia na kierunku Socjologia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Socjologia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po socjologii

Jaka praca po socjologii

Studia socjologiczne dają bardzo dużo możliwości jeśli chodzi o pracę. Trzeba tylko odpowiednio wcześnie zastanowić się, jaki obszar zawodowego rozwoju będzie dla ciebie najlepszy. Uczelnie w Warszawie starają się już w trakcie kształcenia zapewnić swoim studentom dostęp do praktyk i staży, które zwiększają szansę na znalezienie stabilnej pracy.

Kierunki studiów takie jak socjologia przygotowują do rozwoju kariery zawodowej w wielu obszarach. Warto uświadomić sobie, że studia socjologiczne niosą ze sobą bardzo dużo potencjału, ponieważ ich abiturienci są bardzo uważnymi obserwatorami życia społecznego w odniesieniu do wielu aspektów nie tylko kulturowych, lecz przede wszystkim gospodarczych. To bardzo cenna umiejętność, która może być doceniona na rynku pracy. W praktyce oznacza to, że absolwenci socjologii mogą ubiegać się przykładowo o zatrudnienie w:

 • instytutach badania opinii publicznej;
 • pozarządowych organizacjach społecznych;
 • firmy badań rynkowych;
 • firmy doradztwa personalnego;
 • czy biura statystyczne.

 

Warto także pamiętać, że studia na kierunku socjologia przygotowują to podejmowania bardzo twórczych aktywności zawodowych także w różnego rodzaju korporacjach, działach HR, czy do spraw Public Relations. To przecież przyszli socjologowie dysponują najlepszymi narzędziami do tego, by w sposób świadomy zarządzać chociażby kadrami.

Studia na kierunku socjologia przygotowują także do prowadzenia dalszych badań naukowych oraz dają możliwość współpracy z mediami tak, by występować w roli ekspertów.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów socjologia

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologia w Warszawie, absolwenci mają wiele możliwości zawodowych. Część absolwentów decyduje się na pozostanie na uczelni i kontynuowanie ścieżki naukowej, jednak zdecydowana większość decyduje się na pracę m.in. w firmach doradztwa personalnego, biurach statystycznych, pozarządowych organizacjach społecznych, urzędach, instytutach badania opinii publicznej, a także w mediach. Do najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Socjologii możemy zaliczyć m.in. socjologa, a także analityka. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki? 

 

Socjolog

Absolwenci kierunku studiów Socjologia mogą podjąć zatrudnienie jako socjolodzy. Czym się zajmują? Socjolog ma duży zakres obowiązków, który najczęściej uzależniony jest od miejsca pracy, w którym jest zatrudniony. Do niektórych jego obowiązków możemy zaliczyć badanie zachodzących zjawisk społecznych na danym obszarze lub ogólnie w skali np. kraju. Po przeprowadzeniu badań socjolog odpowiada za ich publikację, a także interpretację. Mediana zarobków socjologa wynosi około 4240 zł brutto miesięcznie.

 

Analityk

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologa absolwenci mogą również podjąć zatrudnienie jako analitycy np. w urzędach statystycznych. Czym się zajmują? Analityk najczęściej odpowiada za przeprowadzenie badań np. statystycznych, a następnie za ich interpretację oraz publikację. Mediana zarobków analityka wynosi około 6820 zł brutto miesięcznie. 

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami. 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Warszawa studia i stopnia

Socjologia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Warszawa studia stacjonarne

Socjologia Warszawa studia niestacjonarne

Socjologia w Warszawie

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku socjologia w Warszawie?

Studia na kierunku socjologia mogą być inspirującym naukowo czasem.

Dagmara, studentka drugiego roku, mówi:

Wybrałam studia na kierunku socjologia, ponieważ zawsze fascynowało mnie to, co rządzi mechanizmami społecznymi. To tylko z pozoru błaha wiedza – tak naprawdę można ją bardzo twórczo wykorzystać na wielu płaszczyznach zawodowego rozwoju. Doskonała znajomość tendencji społecznych może być na przykład świetnie wykorzystywana w marketingu i w reklamie. To są te kierunki, w których chciałabym się w przyszłości rozwijać jako socjolog.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Co zdawać na maturze

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia