Socjologia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

socjologia

Odkryj kierunek socjologia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.12.2022

Socjologia studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Socjologia w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku socjologia w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku socjologia w Warszawie rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Socjologia Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Opis kierunku

Socjologia jest interdyscyplinarną nauką, która przygląda się funkcjonowaniu społeczeństw i gospodarki w ujęciu ogólnym. To kierunek stworzony z myślą o osobach dociekliwych, którym nie straszne jest wykonywanie analiz, statystyk czy badań. Uczelnie w Warszawie przygotowały propozycje kształcenia na studiach socjologicznych pozwalających na poznanie najnowszych teorii socjologicznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z socjologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku socjologia w Warszawie: marketing idei, nowe media, psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka, socjologia.

 

Praca po studiach

W programie kształcenia znalazły się przedmioty, dzięki którym można poznać programy wykorzystywane do analiz jakościowych i ilościowych. Studenci kształtować będą także kompetencje pozwalające na jak najlepsze zrozumienie różnych aspektów funkcjonowania społeczeństw. A co można robić po socjologii? Pracować w agencjach marketingowych, działach HR czy ośrodkach badawczych.

 

 

 

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek socjologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak socjologia mają bardzo wszechstronny i interdyscyplinarny charakter. Oznacza to w praktyce, że odwołują się do wielu pokrewnych dziedzin wiedzy. Dlatego też w procesie rekrutacji uwzględniane są bardzo różne przedmioty, tak by każdy z kandydatów mógł się jak najlepiej zaprezentować. Pamiętaj jedynie, by większość wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Mogą się znaleźć wśród nich: wybrany język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, czy nawet geografia. Sprawdź szczegółowo wymagania rekrutacyjne, a unikniesz rozczarowań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia w Warszawie?

1. Dla kogo ten kierunek

W mediach bardzo często w rolach ekspertów występują socjologowie. Komentują oni różnego rodzaju wydarzenia przykładowo w odniesieniu do aktualnych tendencji społecznych. To oni bardzo często próbują odpowiedzieć chociażby na pytania, jaki wpływ na funkcjonowanie społeczeństw będą miały zmiany ekonomiczne. W najogólniejszym rozumieniu oznacza to, że socjologia to nauka, która zajmuje się badaniem, opisywaniem oraz porównywaniem funkcjonowania społeczeństw. Studia na tym kierunku od wielu lat znajdują się w ofercie ośrodków akademickich, ponieważ każdego nieustannie fascynuje funkcjonowanie społeczeństw.

Nie każdy absolwent szkoły średniej dobrze będzie się czuć, gdy wybierze ten profil kształcenia. Kierunki studiów takie jak ekonomia mogą być czasem fascynującego rozwoju przede wszystkim dla humanistów o przenikliwych umysłach. Socjologia to nauka, która wymaga także dużej spostrzegawczości oraz umiejętności analizy różnego rodzaju danych statystycznych. Warto podkreślić, że studia na kierunku socjologia mają interdyscyplinarny profil kształcenia, ponieważ odnoszą się do analizy wielu przekształceń społecznych. Oznacza to, że mogą je wybrać osoby nawet o skrajnie odmiennych zainteresowaniach.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku socjologia w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Praca po studiach

Każda osoba, która kończy studia, chciałaby mieć przede wszystkim pewność, że będzie mogła znaleźć pracę zgodną z profilem swojego wykształcenia. Studia w Warszawie na kierunku socjologia starają się zagwarantować taką wiedzę i umiejętności, które zostaną wykorzystane na różnych polach zawodowego rozwoju. W praktyce oznacza to, że studia socjologiczne przygotowują do bardzo wszechstronnego zatrudnienia.

Socjologowie mogą pracować na stanowiskach ekspertów w szeroko rozumianych mediach. Czeka na nich praca we wszelkiego rodzaju korporacjach, gdzie potrzebna jest profesjonalna umiejętność oceny aktualnych zmian socjologicznych. Uczelnie w Warszawie przygotowują także do pracy w różnych instytucjach i organizacjach socjologicznych, biurach badaniach opinii publicznej, czy agencjach reklamowych.

 

4. Program kształcenia i gdzie studiować

To, jak bardzo popularne są studia na kierunku ekonomia, pokazuje oferta warszawskich uczelni. Jeżeli rozważasz studia socjologiczne w Warszawie, to będziesz mieć w czym wybierać. Warto, żebyś propozycje przygotowane przez wszystkie ośrodki akademickie przeanalizował odpowiednio wcześnie i wybrał tę, która najpełniej odzwierciedla twoje oczekiwania. Studia na kierunku socjologia możesz rozpocząć bowiem na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Collegium Civitas, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętaj, że każda z tych uczelni dąży do tego, by zagwarantować ci jak najbardziej rzetelne wykształcenie.

Program studiów na kierunku socjologia ma bardzo zróżnicowany charakter. Studenci uczestniczyć będą zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach praktycznych, które zbliżyć mają do zgłębienia istoty nauki jaką jest socjologia. Czekać będą na ciebie przedmioty nie tylko takie jak historia myśli socjologicznej, czy wstęp do socjologii. Zapoznasz się także z podstawami psychologii, zgłębisz różnego rodzaju aspekty ekonomiczne, czy poznawać będziesz szczegółową historię społeczeństw. Czekać na ciebie będą także zajęcia z filozofii, czy statystyki. Studia na kierunku socjologia mają, jak widzisz, bardzo różnorodny wymiar.

Program kształcenia na studiach socjologicznych wypełniony jest różnego rodzaju ćwiczeniami oraz wykładami teoretycznymi. Część z zajęć będzie mieć charakter podstawowy. Bez tej ogólnej wiedzy nie byłoby jednak możliwe zgłębienie bardziej szczegółowych treści. Dlatego też w siatce programowej znalazły się przedmioty takie jak:

 • wstęp do socjologii;
 • polityka społeczna;
 • czy nawet psychologia i filozofia.

 

Znaczną część programu kształcenia stanowią jednak zajęcia, które odnoszą się do opisu poszczególnych „odmian” socjologii. To właśnie świadczy o interdyscyplinarności tego kierunku, ponieważ studenci poznają różnorodne przyczyny przemian społecznych. W programie dydaktycznym znajdują się bowiem przedmioty, dzięki którym studenci omówią poszczególne odmiany socjologii:

 • socjologię wsi;
 • socjologię miasta;
 • socjologię rodziny;
 • socjologię kultury;
 • czy socjologię pracy.

 

Bardzo ważne w trakcie kształcenia na studiach na kierunku socjologia jest wykształcenie odpowiednich umiejętności, które pozwalać będą na czujne obserwowanie aktualnych przemian społecznych. To socjologowie posiadają narzędzia, dzięki którym przemiany te mogą mieć charakter pozytywny i dobrze wpływający na rozwój gospodarki.

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Warszawie?

Studia na kierunku Socjologia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Warszawie na kierunku socjologia zaliczają się do grona najpopularniejszego w Polsce kształcenia dwustopniowego. Co to oznacza w praktyce? Studenci swoją intelektualną przygodę zaczynają od rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata, czyli siedem semestrów. To czas zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności. Nauka na tym stopniu zostaje zwieńczona tytułem licencjata.

Po zakończeniu nauki na pierwszym stopniu warto rozważyć kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia. Trwają one krócej, bo raptem dwa lata i jest to czas poszerzania posiadanej już wiedzy. Studenci w trakcie studiów drugiego stopnia przygotowują się także do obrony być może najważniejszej pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to studenci socjologii po ukończeniu nauki drugiego stopnia otrzymują tytuły magistrów, które otwierają wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

Socjologia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku socjologia w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku socjologia w Warszawie?

Studia socjologiczne dają bardzo dużo możliwości jeśli chodzi o pracę. Trzeba tylko odpowiednio wcześnie zastanowić się, jaki obszar zawodowego rozwoju będzie dla ciebie najlepszy. Uczelnie w Warszawie starają się już w trakcie kształcenia zapewnić swoim studentom dostęp do praktyk i staży, które zwiększają szansę na znalezienie stabilnej pracy.

Kierunki studiów takie jak socjologia przygotowują do rozwoju kariery zawodowej w wielu obszarach. Warto uświadomić sobie, że studia socjologiczne niosą ze sobą bardzo dużo potencjału, ponieważ ich abiturienci są bardzo uważnymi obserwatorami życia społecznego w odniesieniu do wielu aspektów nie tylko kulturowych, lecz przede wszystkim gospodarczych. To bardzo cenna umiejętność, która może być doceniona na rynku pracy. W praktyce oznacza to, że absolwenci socjologii mogą ubiegać się przykładowo o zatrudnienie w:

 • instytutach badania opinii publicznej;
 • pozarządowych organizacjach społecznych;
 • firmy badań rynkowych;
 • firmy doradztwa personalnego;
 • czy biura statystyczne.

 

Warto także pamiętać, że studia na kierunku socjologia przygotowują to podejmowania bardzo twórczych aktywności zawodowych także w różnego rodzaju korporacjach, działach HR, czy do spraw Public Relations. To przecież przyszli socjologowie dysponują najlepszymi narzędziami do tego, by w sposób świadomy zarządzać chociażby kadrami.

Studia na kierunku socjologia przygotowują także do prowadzenia dalszych badań naukowych oraz dają możliwość współpracy z mediami tak, by występować w roli ekspertów.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Socjologia?

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologia w Warszawie, absolwenci mają wiele możliwości zawodowych. Część absolwentów decyduje się na pozostanie na uczelni i kontynuowanie ścieżki naukowej, jednak zdecydowana większość decyduje się na pracę m.in. w firmach doradztwa personalnego, biurach statystycznych, pozarządowych organizacjach społecznych, urzędach, instytutach badania opinii publicznej, a także w mediach. Do najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Socjologii możemy zaliczyć m.in. socjologa, a także analityka. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki? 

 

Socjolog

Absolwenci kierunku studiów Socjologia mogą podjąć zatrudnienie jako socjolodzy. Czym się zajmują? Socjolog ma duży zakres obowiązków, który najczęściej uzależniony jest od miejsca pracy, w którym jest zatrudniony. Do niektórych jego obowiązków możemy zaliczyć badanie zachodzących zjawisk społecznych na danym obszarze lub ogólnie w skali np. kraju. Po przeprowadzeniu badań socjolog odpowiada za ich publikację, a także interpretację. Mediana zarobków socjologa wynosi około 3000 zł brutto miesięcznie.

 

Analityk

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologa absolwenci mogą również podjąć zatrudnienie jako analitycy np. w urzędach statystycznych. Czym się zajmują? Analityk najczęściej odpowiada za przeprowadzenie badań np. statystycznych, a następnie za ich interpretację oraz publikację. Mediana zarobków analityka wynosi około 6120 zł brutto miesięcznie. 

Źródło: wynagrodzenia.pl/aplikuj.pl (listopad 2021)  

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami. 

Gdzie studiować na kierunku socjologia w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Collegium Civitas w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować kierunek socjologia w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek socjologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Socjologii UW) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Warszawie?

Zanim wybierzesz studia w Warszawie na kierunku socjologia zastanów się, czy ta ścieżka kształcenia wyższego przyniesie ci intelektualną satysfakcję. To bardzo ważne, by do nauki podchodzić z ciekawością i zaangażowaniem, ponieważ tylko wtedy uniknie się tzw. wypalenia. Przed wzięciem udziału w rekrutacji na studia socjologiczne odpowiedz sobie po prostu na kilka podstawowych pytań. Znajomość odpowiedzi pomoże ci podjąć słuszną decyzję:

 • Czy od zawsze fascynowały cię różnorodne procesy społeczne?
 • Czy lubisz analizować i przyglądać się różnego rodzaju wydarzeniom?
 • Czy interesują cię nowinki ze świata polityki i socjologii?
 • Czy opanowywanie obszernych partii materiału teoretycznego nie jest dla ciebie problemem?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku socjologia czekać będą właśnie na ciebie. Na początku powinieneś przygotować się jednak jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej, ponieważ to ona decyduje o tym, czy znajdziesz się na listach osób przyjętych. Wśród przedmiotów, które zdawać będziesz na maturze, powinny się znaleźć przykładowo: WOS, historia, język obcy nowożytny, język polski, czy nawet geografia lub matematyka. Nie zapomnij o zdawaniu części wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym. To znacznie uatrakcyjni twoją kandydaturę.

Być może jesteś osobą, którą szczególnie fascynują nauki socjologiczne. Wtedy też możesz rozważyć udział w dowolnie wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Pamiętaj jednak, że twoja wiedza powinna wtedy wykraczać znacznie poza ramy szkoły średniej. W przypadku studiów socjologicznych wybierz olimpiady takie jak: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, czy przykładowo Olimpiada Wiedzy Statystycznej.

Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji sprawdź także, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Na pewno powinny się wśród nich znaleźć skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne wraz z odpisami. Pamiętaj, by pilnować terminów. To uchroni cię od skreślenia z listy osób przyjętych na studia!

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

socjologia studia

socjologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku socjologia w Warszawie?

Studia na kierunku socjologia mogą być inspirującym naukowo czasem.

Dagmara, studentka drugiego roku, mówi:

Wybrałam studia na kierunku socjologia, ponieważ zawsze fascynowało mnie to, co rządzi mechanizmami społecznymi. To tylko z pozoru błaha wiedza – tak naprawdę można ją bardzo twórczo wykorzystać na wielu płaszczyznach zawodowego rozwoju. Doskonała znajomość tendencji społecznych może być na przykład świetnie wykorzystywana w marketingu i w reklamie. To są te kierunki, w których chciałabym się w przyszłości rozwijać jako socjolog.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Warszawa studia i stopnia

Socjologia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Warszawa studia stacjonarne

Socjologia Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Co zdawać na maturze

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu