Studia na kierunku Dietetyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Dietetyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Dietetyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Dietetyka w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne bardzo często nazywane są studiami dziennymi. Dlaczego? Ponieważ zajęcia w tym trybie realizowane są od poniedziałku do piątku, zazwyczaj od godzin porannych.

Studia stacjonarne to forma, która z racji rozłożenia procesu kształcenia na pięć dni tygodnia charakteryzuje się pewną systematycznością, efektem czego jest szansa na nawiązanie lepszej relacji z wykładowcą. Taka relacja umożliwia dłuższe dyskusje, dogłębniejsze wyjaśnianie trudniejszych zagadnień, powtórne omawianie tematów.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne? Tak, studia stacjonarne są bezpłatne, ale wyłącznie w uczelniach publicznych. Za naukę w tym trybie w niepublicznych szkołach wyższych należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne, i to te drugie cieszą się znacznie większym powodzeniem. Dlatego też należy bardzo uważnie czytać oferty dydaktyczne i zasady studiowania, ponieważ zdarza się, że pod określeniem studiów niestacjonarnych uczelnia rozumie wyłącznie studia zaoczne.

Czym charakteryzuje się jedna i druga forma? Studia wieczorowe polegają na odbywaniu zajęć od poniedziałku do piątku, natomiast nazwa ich może być myląca, ponieważ nie zawsze realizowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zdarza się, że zajęcia w ich ramach prowadzone są przez cały dzień.

Studia zaoczne zaś to studia weekendowe. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele i organizowane są w ramach zjazdów, na których studenci spotykają się zwykle co dwa tygodnie.

Należy pamiętać o tym, że studia niestacjonarne są płatne. Zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Ile kosztuje nauka? Cena kształcenia to indywidualna decyzja każdej uczelni.

 

Jak podjąć decyzję?

Bardzo często prowadzone są dyskusje na temat tego, która forma kształcenia jest lepsza. Zdarza się, iż próbuje się udowodnić wyższość jednego trybu nad drugim. To zbędne. Dlaczego? Ponieważ studia stacjonarne i niestacjonarne nie różnią się programem kształcenia, realizowanymi przedmiotami, pozyskiwaną wiedzą. Różnice wynikają wyłącznie z faktu, iż jeden tryb prowadzony jest w tygodniu, a drugi w weekendy. To wszystko.

Prawdą jest, że studiowanie w formie niestacjonarnej, a dokładniej rzecz ujmując zaocznej wymaga od studentów większej samodzielności. Z racji intensywności zajęć studenci samodzielnie muszą opanować część materiału, czy też przebrnąć przez jakieś zagadnienie bez większego wsparcia wykładowcy. Naturalnie, nie jest to wada tych studiów, gdyż na fundamencie samodzielności można rozwinąć w sobie umiejętność zarządzania czasem oraz wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

W naszych rozważaniach warto także wziąć pod uwagę fakt, iż studia niestacjonarne są odpłatne. Aby zarobić na czesne należałoby podjąć jakąś pracę, a nie każdy podołałby łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami na uczelni.

Sprawdź

Studia medyczne w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

Studia medyczne

Dietetyka w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU DIETETYKA - POZNAŃ

Komentarze (0)