Czym różnią się studia wojskowe od studiów cywilnych?

Czym różnią się studia wojskowe od studiów cywilnych?

18.06.2021

studia wojskowe i cywilne

Czym różnią się studia wojskowe od studiów cywilnych?

Studia wojskowe, czy studia cywilne? Podjęcie takiej decyzji wymaga bardzo dogłębnej analizy, ponieważ studia te różnią się od siebie niemal wszystkim.

Różnice pomiędzy studiami wojskowymi a cywilnymi widoczne są nie tylko w programach kształcenia oraz odbywanych zajęciach, ale także w sferze pozanaukowej. Rozbieżności te wynikają z faktu, że studia wojskowe to coś znacznie więcej niż studia. To jasno określona ścieżka.

 

Studia dla wybranych

Studia wojskowe nie są dla każdego. I nie chodzi tutaj wyłącznie o to, że nie każdy poradzi sobie z natłokiem zajęć i obowiązków, ale o fakt, że realizacja tych studiów wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia, dyscypliną i twardymi zasadami.

Studia wojskowe nie są dla każdego również dlatego, że osoba decydująca się na nie musi posiadać konkretne cechy osobowości.

Musi wyróżniać się sprawnością fizyczną, odporną psychiką, otwartym umysłem i zdolnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mówimy w końcu o byciu nie zwykłym studentem.

 

Specyfika studiów

Różnice między studiami wojskowymi a cywilnymi widoczne są już w procesie rekrutacji. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która: posiada polskie obywatelstwo, jest niekarana sądownie, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. Ostatni element najlepiej opisuje charakter tych studiów.

Od pierwszego dnia nauki student staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego musi odbyć podstawowe szkolenie, zakończone przysięgą.

Jak już wspomnieliśmy studia wojskowe to dyscyplina i jasno określone zasady. Studenci mieszkają w akademikach i nie wolno im ich opuszczać bez przepustki, czy zgody przełożonego. Oprócz zakwaterowania otrzymują umundurowanie, wyżywienie, a także uposażanie, które wzrasta z każdym rokiem nauki. A czy studenci mają wakacje? Tak, ale zazwyczaj w formie miesięcznego, płatnego urlopu.

Kandydaci na studia cywilne nie muszą martwić się o diametralne zmiany w swoim życiu, ponieważ są to studia ogólnodostępne i bez żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Zarówno w procesie rekrutacji, jak i w toku kształcenia funkcjonują na tych samych zasadach, co studenci pozostałych, niewojskowych uczelni.

 

Kierunki studiów, czas trwania, dyplomy

Kierunki prowadzone w ramach studiów wojskowych realizowane są w trybie jednolitych studiów magisterskich. Kierunki w ramach studiów cywilnych prowadzone są według podziału na pierwszy i drugi stopień. W czasie studiów studenci wojskowi realizują dwa programy kształcenia: kierunkowy i wojskowy.

W czasie kształcenia związanego z wybranym kierunkiem studenci – podchorążowie – uczą się razem ze studentami cywilnymi, a zakres pozyskiwanej wiedzy jest identyczny. Zdarza się, że zajęcia odbywają się wspólnie. Studenci wojskowi, wspólnie ze studentami cywilnymi mogą uczestniczyć w działalności kół naukowych, czy też innych organizacji studenckich.

Studia wojskowe i studia cywilne to obszary kształcenia, które posiadają pewne elementy wspólne. Są nimi kierunki kształcenia. Zarówno w ramach studiów wojskowych, jak i studiów cywilnych można studiować takie kierunki jak: Informatyka, Logistyka, Mechatronika, czy Mechanika i budowa maszyn.

Co zrozumiałe, studia wojskowe kończą się nieco inaczej od studiów cywilnych. Naturalnie, odbywa się egzamin magisterski, ale również egzamin na oficera. Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy, w tym patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika.

Studia cywilne w uczelni wojskowej nie są okraszone o elementy, które w przypadku studiów wojskowych stanowią wyróżniający fundament. Studenci studiów wojskowych uczestniczą w zajęciach, zdobywają wiedzę, ale z racji pełnienia służby ich dzienny harmonogram jest znacznie gęściej wypełniony, a na każdą jego część przeznaczony jest określony czas. Studia wojskowe to konkretna ścieżka. Ich olbrzymim plusem jest to, że absolwenci nie muszą martwić się o swoje zatrudnienie i nie zadają sobie pytania: „co dalej?” Wszystko jasne jest od początku.

Sprawdź jakie są studia wojskowe

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia