Studia wojskowe

Studia wojskowe

Studia wojskowe

Największy wybór studiów

wojskowych w Polsce

Odkryj ponad 30 kierunków wojskowych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2023/2024

Dodaj do ulubionych

Studia wojskowe 2024

Studia wojskowe w Polsce to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera lub równorzędny oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika). Absolwenci mają zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia wojskowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, fizyka, matematyka, informatyka, język angielski lub inny język obcy. Dodatkowo przeprowadzony może zostać sprawdzian sprawoności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów. 

Studia wojskowe na pierwszy rzut oka proponują pozyskanie wiedzy, którą można zdobyć na przykład w uczelniach technicznych. Różnica polega jednak na specyfice kształcenia, a także na tym, w jaki sposób może wyglądać przyszłość po zakończeniu nauki. Studia wojskowe, jak sama nazwa podpowiada, skierowane są do kandydatów na żołnierzy zawodowych. Co za tym idzie podczas studiów zdobywają solidne wykształcenie w ramach wybranego kierunku, ale również wykształcenie stanowiące fundament przyszłego stanowiska służbowego.

Studia wojskowe to studia dla tych, którzy chcą związać swoje życie z wojskiem, a zatem zdobytą wiedzę mogą wykorzystać między innymi w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Popularne kierunki wojskowe: budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, kierunek lekarski, wojskoznawstwo.

Wojsko od zawsze działa jak magnes i przyciąga do siebie nie tylko tych, którzy chcieliby związać z nim swoje życie zawodowe, ale także osoby, które zwyczajnie interesują się wszystkim, co się z nim wiąże. Popularny slogan mówiący, że „za mundurem panny sznurem” traci na znaczeniu, gdyż wojskowym ubraniem interesuje się coraz więcej młodych ludzi, niezależnie od płci. Jak poznać wojsko? Jak związać z nim swoją przyszłość? To proste – należy wybrać studia wojskowe.

czytaj dalej wszystko o studiach wojskowych

 

KIERUNKI WOJSKOWE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Dowodzenie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Kierunek lekarski w ramach limitu mon jednolite stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i zarządzanie w służbach mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo lotnicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logistyka wojskowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe stosunki wojskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacyjno - prawne i finansowe funkcjonowanie jednostek wojskowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo wojskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunki wojskowe:

STUDIA WOJSKOWE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki wojskowe:

WOJSKOZNAWSTWO

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA WOJSKOWE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Wszystko o studiach wojskowych

Wszystko o studiach wojskowych

Dorosłe życie przynosi wiele pytań związanych z przyszłością. Przyszły absolwent szkoły średniej musi stanąć przed wyborem, który wpłynie na jego życie w znaczący sposób. Przy wyborze studiów kierujemy się często nie tylko swoim pomysłem na życie, ale też chęcią rozwoju,czy popytem na rynku pracy.Jakie studia wybrać? Techniczne czy humanistyczne? Wojskowe czy cywilne? Jest wiele pytań, na które nie jednokrotnie odpowiedź jest bardzo trudna.

 

Studia wojskowe czy warto?

Spośród mnogości ofert szkół wyższych, kierunków i specjalizacji, na swoje szczególne miejsce zasługuje oferta wojskowa. Z pozoru studia hermetyczne prowadzone pod rygorem, mogą okazać się najlepszym wyborem dla osób skrupulatnych, upartych i zorganizowanych. Uczelni wojskowych jest w naszym kraju wiele, dlatego potencjalny kandydat może wybrać ofertę, skrojoną dla siebie na miarę.

Od 2019 roku, studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie. To ważna informacja dla kandydatów, ponieważ już przy wyborze kierunku należypostawić na wytrwałość.Kiedy dostaniemy się na studia wojskowe, od pierwszego dnia stajemy się żołnierzamw czynnej służbie wojskowej. Co to oznacza? Możemy zostać powołani do służby, w razie zagrożenia.

W czasie studiów student wojskowy realizuje równolegle dwa programy nauczania: politechniczny i wojskowy. Kształcenie wojskowe przygotowuje do zawodu oficera. Uwaga!Jeszcze do niedawna pokutowała opinia, że kształcenie wojskowe jest przeznaczone dla młodych mężczyzn. Powiedzenia typu za mundurem panny sznuremzakorzeniły sięna dobrew polszczyźnie potocznej. Dzisiaj jest inaczej kobiety są bardzo mile widziane w armii. Są dokładne, dlatego często wyprzedzają chłopaków na zajęciach.

 

Kierunki wojskowe

Uczelnie wojskowe w swojej ofercie mają bardzo szeroki wachlarz kierunkówi specjalizacji. Po studiach, można zajmować się nie tylko obronnością kraju, ale także logistyką, informatyką czy zarządzaniem. Można spełniać się także jako pilot zawodowy lub po prostu żołnierz. Ogranicznas tylko nasza wyobraźnia.

 

Kierunki studiów wojskowych:

 • budownictwo
 • chemia
 • geodezja i kartografia
 • informatyka
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • kierunek lekarski wojskowy
 • logistyka
 • logistyka ekonomiczna
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • nawigacja
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 
Przedstawione powyżej kierunki, to tylko niektóre propozycje polskich uczelni wojskowych. Oferta jest niezwykle bogata i każdy może znaleźć coś dla siebie.Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera. Absolwent otrzymuje więc dwa dyplomy. Po studiach, uczelnie zapewniają swoim absolwentom pracę.
 

Jak dostać się na uczelnię wojskową?

Zasady rekrutacji na każdej z uczelni są inne,istnieją jednak powtarzalne elementy. Wymagania są w większości takie same: minimum 18 lat, zdana matura, zaświadczenie o niekaralności. Oprócz tego, kandydat musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej. Po złożeniu odpowiednich dokumentów, należy przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną, która zwykle odbywa się w muracuczelni.
Po rozmowie kwalifikacyjnej, zwykle przeprowadzany jest egzamin wstępnyskładający się z dwóchczęścitestu ze znajomości języka angielskiego oraz testu sprawnościowego.O wynikach rekrutacji, można dowiedzieć się poprzez strony internetowe uczelni.
 

Czy wiesz, że?

W trakcie studiów wojskowych, student otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1200 zł? Kwota ta wzrasta wraz z upływającymczasem na uczelni. Dodatkowo, studenci są bezpłatnie zakwaterowani w akademikach. Armia dba także o wyżywienie swoich studentów zapewnione jest całodzienne wyżywienie. Nie trzeba także martwić się o umundurowanie to także leży po stronie uczelni.
 
Kariera w wojsku
Podejmując wyzwanie i aplikując na wojskową wyższą uczelnię, należy pamiętaćże rozpoczynamy swoją karierę na najniższym stopniustajemy się podchorążymi. Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:
 
moduł kształcenia kierunkowego realizowany na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat zamierzonymi efektami kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 
moduł szkolenia wojskowego wspólny dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.
Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.
 

Co po studiach?

Żadna uczelnia wojskowa nie pozostawia swoich absolwentów z niczym. Student jest przygotowywany do pełnienia służby w szeregach polskiej armii od pierwszego roku studiów. Po ich ukończeniu stajemy się żołnierzami zawodowymi.
Poniżej, przedstawiamy średnie zarobki żołnierza zawodowego:
Wynagrodzenie podporucznika 3800 zł. Dodatki urlopowy (w wysokości 660 zł na każdego członka rodziny), dodatek mundurowy, dodatek za długoletnią służbę, nagrody za wzorowy przebieg służby, nagrody roczne (za pełnienie służby przez przynajmniej 6 miesięcy). Urlop w wymiarze 26 dni może być powiększony o dodatkowe 10 dni (tzw. urlop nagrodowy). Urlop okolicznościowy od 3 do7 dni.

 

Jak wyglądają studia wojskowe

Studia wojskowe można określić mianem wyjątkowych, dlatego że różnią się od innych obszarów kształcenia. Różnice nie istnieją wyłącznie w aspekcie wiedzy, jaką można zdobyć, ale także w zakresie formy, systemu, a nawet powodów, dla których się je podejmuje.

 

Studia wojskowe możemy podzielić na:

1.Typ

 • studia I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
 • studia II stopnia (magisterskie);
 • studia podyplomowe.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Na początku należy zaznaczyć, że studia wojskowe nie oznaczają zgłębiania dziedzin wyłącznie związanych z armią.

Oczywiście, nie istnieją takie kierunki jak Historia sztuki wojskowej, czy też Dziennikarstwo wojskowe, ale Informatyka i Mechatronika już tak, nie mówiąc o Logistyce, która wywodzi się z wojskowości. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że kierunki kształcenia o charakterze wojskowym nie są realizowane tylko na uczelniach wojskowych.

Przykładem są medyczne szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie w ramach Wydziałów Wojskowo- Lekarskich.

 

Co jeszcze jest istotne?

Uczelnie wojskowe prowadzą kształcenie zazwyczaj w pewnym podziale – na studiach wojskowych i studiach cywilnych.

 

Czym różnią się studia wojskowe od studiów cywilnych?

Studia wojskowe, czy studia cywilne? Podjęcie takiej decyzji wymaga bardzo dogłębnej analizy, ponieważ studia te różnią się od siebie niemal wszystkim.

Różnice pomiędzy studiami wojskowymi a cywilnymi widoczne są nie tylko w programach kształcenia oraz odbywanych zajęciach, ale także w sferze pozanaukowej. Rozbieżności te wynikają z faktu, że studia wojskowe to coś znacznie więcej niż studia. To jasno określona ścieżka.

czytaj dalej czym różnią się studia wojskowe od cywilnych

 

Gdzie kandydować na studia wojskowe?

 

Popularne uczelnie na których można studiować kierunki wojskowe:

 

Ile zarabia się po uczelniach wojskowych?

Można przeglądać i porównywać programy nauczania, realizowane specjalności, czy bilans zajęć o wymiarze praktycznym. Można również prześledzić losy absolwentów, czyli sprawdzić kto najlepiej radzi sobie na rynku zatrudnienia. Jak się okazuje, w gronie najlepiej radzących sobie absolwentów są absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej.

Otóż, mediana zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia w tej właśnie uczelni, wynosi 7 004 brutto. Pod tym względem WAT zajmuje drugie miejsce w kraju wśród uczelni publicznych, plasując się ex aequo z Politechniką Wrocławską i ustępując tylko Politechnice Warszawskiej.

czytaj dalej

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach wojskowych

Ile trwają studia na kierunkach wojskowych

Studia wojskowe realizowane są jako jednolite magistrskie i łącznie kształcenie trwa pięć lat. Należy zaznaczyć, iż pięć lat nauki to okres wypełniony obowiązkami i dużą dawką wiedzy i rozwijanych umiejętności.

 

Każda uczelnia oferująca studia wojskowe prowadzi kształcenie o innym profilu, nakierowane na inne obszary, stąd w programach nauczania oprócz wykładów i zajęć, widnieją ćwiczenia, szkolenia, praktyki i kursy. Jakie są to szkolenia? W zależności od szkoły wyższej, mogą to być szkolenia na okrętach, samolotach, bądź strzelnicach i poligonach.

Co ciekawe, niektóre uczelnie wojskowe przeprowadzają szkolenie wojskowe dla absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi; takie szkolenie zazwyczaj trwa dwanaście miesięcy.

Intensywność nauki w toku studiów sprawia, że otrzymanie dyplomu zamyka pewien etap i otwiera następny, zatem studia wojskowe są bardzo płynne i ułożone w taki sposób, aby student od razu wchodził na ścieżkę zawodową.

 

Zobacz jakie są:  studia wojskowe jednolite magisterskie

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że studia wojskowe rządzą się innymi prawami niż studia innych obszarów. Naturalnie, kandydaci chcący podjąć naukę muszą przystąpić do procesu rekrutacji, ale wygląda on inaczej i należy być tego świadomym i przygotowanym do niego.

 

Oczywiście, przedmioty brane pod uwagę w systemie kwalifikacji uzależnione są od tego, jaki kierunek kształcenia wybraliśmy; może to być:

 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • geografia,

 

ale wśród wymagań na studia wojskowe widnieją też takie, które możemy określić mianem formalnych. Otóż, o przyjęcie na pierwszy rok może ubiegać się osoba, które spełnia wymienione warunki:

 • jest niekarana sądownie,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • ma co najmniej osiemnaście lat w dniu powołania do służby kandydackiej oraz – co oczywiste – posiada świadectwo dojrzałości.

 

Powyższe warunki określone są w specjalnej ustawie, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. To, naturalnie, nie koniec.

Kandydat, który spełnia powyższe warunki przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji, którym są badania lekarskie, a których celem jest określenie zdolności psychicznych i fizycznych do służby oraz udokumentowanie braku przeciwwskazań psychologicznych do służby.

W przypadku niektórych kierunków kształcenia – na przykład kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, kandydat musi przejść lotnicze szkolenie sprawdzające.

 

Na tym nie koniec

Posługując się wciąż przykładem Lotnictwa i kosmonautyki, następnym krokiem kandydata jest przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego. Polega ono na analizie wyników maturalnych, egzaminie sprawności fizycznej oraz rozmowie.

W ramach ciekawostki możemy nakreślić, iż rozmowa na omawiany kierunek zawiera pytania o podstawy konstrukcji statków powietrznych, technologie przemysłu lotniczego, czy podstawy eksploatacji statków powietrznych.

Naturalnie, wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni oraz obranego kierunku kształcenia, natomiast wywnioskować można, iż wymagania na studia wojskowe są wysokie i do rekrutacji nie da się podejść bez wcześniejszego przygotowania.

 

Popularne kierunki studiów wojskowych:

 

Kierunki wojskowe zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach wojskowych

Jaka praca po studiach wojskowych

Mówiąc o studiach wojskowych należy podkreślić, iż stanowią one przygotowanie do pełnienia zawodu. Naturalnie, wszystkie kierunki kształcenia prowadzone są w celu przygotowania do wykonywania obowiązków zawodowych, ale studia wojskowe znacznie różnią się od innych obszarów kształcenia.

Wspomniane przygotowanie do pełnienia zawodu jest rzeczywiste, a przejście od studiów do pracy przebiega płynnie, niemal od razu.

 

Jak to wygląda?

Posłużmy się przykładem kierunku Nawigacja, ze specjalnością Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych - po obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego, absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

Mówiąc krócej, każdy kto podejmuje studia wojskowe, określa się, bądź staje się żołnierzem, czyli od razu obiera swój zawód. Kierunki kształcenia o charakterze wojskowym także nakierowują na określone ścieżki kariery. Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta, studenci są przygotowani do pracy w:

strukturach administracji publicznej i wojskowej, 

 • służbach,
 • inspekcjach i strażach
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych. 

 

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach wojskowych

Czy warto iść na studia na kierunkach wojskowych

Gdybyśmy chcieli stworzyć ranking najczęściej stawianych pytań, to: „czy warto iść na studia?” na pewno znalazłoby się w czołówce zestawienia. Można założyć, że najczęstszą odpowiedzią byłoby słowo: „tak”, nawet nie poparte silnymi argumentami. Trzeba przyznać, że warto iść na studia, jak również przyznać należy, że warto wiedzieć dlaczego.

 

Jak powyższe pytanie ma się do studiów wojskowych?

Studia wojskowe należą do grona studiów charakterystycznych, dlatego że rządzą się swoimi prawami i niełatwo porównać je do innych obszarów kształcenia wyższego. Ale właśnie z tych różnic wynikają korzyści.

Studia wojskowe to proces, w którym można dostrzec łagodne przejście od rozpoczęcia nauki do rozpoczęcia zawodowej drogi. Gdybyśmy chcieli rozrysować ten przebieg, wyglądałby on następująco: rekrutacja—podstawowe szkolenie wojskowe- przysięga wojskowa- immatrykulacja- kształcenie wojskowe- egzamin oficerski- promocja na pierwszy stopień oficerski- służba wojskowa.

Naturalnie, schemat ten nie musi odpowiadać każdej szkole wyższej, ale prawdą jest, że przejście w życie zawodowe jest wyjątkowo płynne, porównując inne studia. Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści:

 • studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach,
 • całodzienne wyżywienie i umundurowanie,
 • miesięczne uposażenie.

 

Ponadto, inne plusy wynikają z faktu funkcjonowania w sferze wojskowej, a korzyści z tego płynących jest znacznie więcej – na przykład pewna emerytura.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Co dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Co dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Studia wojskowe mogą dać wiele – i to w różnych sferach i dziedzinach. Rzadko się zdarza, aby nauka na studiach wpływała na kondycję fizyczną. Nauka zazwyczaj kojarzy się nam z czytaniem podręczników, przeglądaniem notatek, powtarzaniem materiału.

 

Naturalnie, podczas studiów wojskowych ten schemat także funkcjonuje, ale swego rodzaju punktem pobocznym jest rzeczywista dbałość o kondycję fizyczną, gdyż bez niej nie da się nawet tych studiów rozpocząć. Idąc w tym kierunku, warto wspomnieć jeszcze o ogólnym zdrowiu i samopoczuciu, gdyż bez tego również niemożliwe będzie rozpoczęcie nauki.

 

Co jeszcze mogą dać studia wojskowe?

Studia wojskowe dają pomysł na życie. Niemal od razu mogą nakierować na konkretną ścieżkę. Kiedy ucząc się na innych studiach możemy dość długo podejmować decyzję o swojej przyszłości, tak na studiach wojskowych podejmowana jest ona praktyczne od razu.

Dla jednych może być to niewygodne, a dla drugich komfortowe, bo rozmyślanie i planowanie kariery wraz z zadawaniem setek pytań i wyjaśniania wątpliwości, po prostu, odpada i nie ma miejsca. Podsumowując, studia wojskowe dają zawód. Coś jeszcze? Studia wojskowe dają dyscyplinę – a niektórym przyda się ona na pewno; nie tylko podczas studiów.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Omawiając studia wojskowe warto zaznaczyć, że korzyści z nich płynące dla niektórych mogą być niedogodnościami.

 

Jak to możliwe?

Opisywany przez nas obszar kształcenia i system nauki wiąże się dyscypliną, a na pewno nie każdy jest do przystosowany, bądź nie jest na nią przygotowany.

Zapewne każdy zna osobę, której okres studiowania kojarzy się nie tylko z intensywną nauką, ale i aktywnym spędzaniem czasu wolnego, niekoniecznie skupionym na rozwijaniu zainteresowań poza naukowych. Niemal na każdej uczelni oferującej kształcenie wojskowe panuje atmosfera, którą można porównać do tej, która funkcjonuje w wojsku – wszak to wprowadzenie do zawodu i pewna namiastka służby.

 

W pewnym sensie studia wojskowe nie dają wolności, albo inaczej mówiąc, nie dają tej atmosfery, która panuje na innych studiach. Jeśli studiując jakiś inny kierunek, absencja na zajęciach nie skutkuje niczym poważnym, tak na studiach wojskowych może kończyć się postępowaniem o poważniejszym zabarwieniu.

 

 

Każdy student musi podporządkować się zasadom i regułom, a odstępstwa od nich są zauważalne i rzadko uchodzą na sucho. Nie każdy jest w stanie to zrozumieć i dostosować się do panujących obyczajów. Dlatego studia wojskowe są dobre dla tych, którzy rzeczywiście świadomie chcą je podjąć. Wynikające z nich korzyści opierają się na zrozumieniu zasad i przystosowaniu się oraz respektowaniu ich.

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach wojskowych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach wojskowych

Rozmyślając o studiach i prowadząc swoje plany w kierunku studiów wojskowych, warto na początku zapoznać się z różnicami, jakie występują między studiami wojskowymi a studiami cywilnymi. Należy dokładnie je poznać, by nie czuć zaskoczenia i przygotować się do nich jak najlepiej.

 

Warunki rekrutacji

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z warunkami rekrutacji, począwszy od przedmiotów, które warto zdawać na maturze, kończąc na egzaminach i rozmowach kwalifikacyjnych, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej szkoły wyższej. Co jeszcze warto wiedzieć?

Dobrze jest sprawdzić programy nauczania, plany zajęć, specjalności, a przede wszystkim zadać sobie pytanie, który kierunek najbardziej nas interesuje i co będziemy chcieli robić z pozyskaną wiedzą. Wszystkie warunki studiowania są jasno określone, wystarczy zatem poświęcić trochę czasu i zapoznać się z nimi jak najdokładniej.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – zaoczne

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – zaoczne

Studia stacjonarne (dzienne) czy studia niestacjonarne (zaoczne)? Wiele osób stawia przed sobą taki dylemat i szuka argumentów, które poświadczą słuszną decyzję.

 

Studia stacjonarne (dzienne) prowadzone są od poniedziałku do piątku, a studia niestacjonarne (zaoczne) realizowane są w ramach tzw. zjazdów, czyli w weekendy.

W przypadku omawianego obszaru kształcenia nie musimy zgłębiać się w różnice między tymi trybami nauki, gdyż studia wojskowe nie występują w trybie zaocznym.

 

Dlaczego?

Jeśli nauka jest już pierwszym etapem służby wojskowej, to mówiąc w prosty sposób, nie da się odbywać jej tylko w weekendy, na dodatek co dwa tygodnie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre kierunki o charakterze wojskowym są realizowane w trybie zaocznym – na przykład kierunek Zarządzanie i dowodzenie – ale jest to kierunek realizowany na studiach cywilnych, zatem może być prowadzony w systemie niestacjonarnym.

Sprawdź jakie są studia wojskowe zaoczne

 

 

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – opinie

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – opinie

Studia to jeden z najczęstszych tematów rozmów. Nawet podczas rodzinnych zgromadzeń poruszany jest on dość aktywnie. Na temat kształcenia wyższego wymienia się opinie, zadaje pytania, porusza problemy, dyskutuje o przyszłości, które za sobą niesie.

Studia wojskowe bardzo często wśród rozmówców wywołują zdumienie – przede wszystkim dlatego, że kojarzą się z czymś podniosłym, niełatwym i jakże istotnej rangi. Ale czy słusznie studia wojskowe budzą takie emocje? Czy zasługują wyłącznie na uznanie i szacunek?

 

Paweł, student II roku Logistyki na studiach wojskowych w Warszawie mówi:

„Wydaje mi się, że niewiele osób wie jak wyglądają i na czym polegają studia wojskowe. Wszyscy myślą, że chodzimy w mundurach i tylko to wyróżnia te studia od innych. A to przecież nieprawda. Studia wojskowe to pomysł na życie, nie tylko na naukę. Na studia wojskowe decydujesz się dlatego, bo chcesz, jesteś o tym przekonany i wybierasz je świadomie, a nie dlatego, że nie miałeś pomysłu na to, co robić po maturze.” 

 

Krystian, student II roku Nawigacji z Gdyni dodaje:

„Studia wojskowe to nauka jak służyć ojczyźnie, a więc poważna sprawa. Dyscyplina, jasne zasady i reguły gry. Mnie się to podoba, bo wiem dokąd moja nauka zmierza i wiem, że na pewno pozyskaną wiedzę wykorzystam i będę mógł przekazać ją dalej. To studia dla ludzi mocno stąpających po ziemi i wytrwałych w swoich postanowieniach. „

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

 

Komentarze (0)