Studia wojskowe

Największy wybór studiów

wojskowych w Polsce

Odkryj ponad 20 kierunków wojskowych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2020/2021

Studia wojskowe 2020/2021

Studia wojskowe w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wojsko od zawsze działa jak magnes i przyciąga do siebie nie tylko tych, którzy chcieliby związać z nim swoje życie zawodowe, ale także osoby, które zwyczajnie interesują się wszystkim, co się z nim wiąże. Popularny slogan mówiący, że „za mundurem panny sznurem” traci na znaczeniu, gdyż wojskowym ubraniem interesuje się coraz więcej młodych ludzi, niezależnie od płci. Jak poznać wojsko? Jak związać z nim swoją przyszłość? To proste – należy wybrać studia wojskowe.

czytaj dalej wszystko o studiach wojskowych

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

KIERUNKI WOJSKOWE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE KIERUNKI WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

STUDIA WOJSKOWE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
I
K
L
logistyka ekonomiczna
logistyka wojskowa - studia podyplomowe
M
N
O
P
S
silniki lotnicze - studia podyplomowe
T
W
Z
Rozwiń

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia wojskowe

Jak wyglądają studia wojskowe

Studia wojskowe można określić mianem wyjątkowych, dlatego że różnią się od innych obszarów kształcenia. Różnice nie istnieją wyłącznie w aspekcie wiedzy, jaką można zdobyć, ale także w zakresie formy, systemu, a nawet powodów, dla których się je podejmuje.

 

Studia wojskowe możemy podzielić na:

1.Typ

 • studia I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
 • studia II stopnia (magisterskie);
 • studia podyplomowe.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Na początku należy zaznaczyć, że studia wojskowe nie oznaczają zgłębiania dziedzin wyłącznie związanych z armią.

Oczywiście, nie istnieją takie kierunki jak Historia sztuki wojskowej, czy też Dziennikarstwo wojskowe, ale Informatyka i Mechatronika już tak, nie mówiąc o Logistyce, która wywodzi się z wojskowości. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że kierunki kształcenia o charakterze wojskowym nie są realizowane tylko na uczelniach wojskowych.

Przykładem są medyczne szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie w ramach Wydziałów Wojskowo- Lekarskich.

 

Co jeszcze jest istotne?

Uczelnie wojskowe prowadzą kształcenie zazwyczaj w pewnym podziale – na studiach wojskowych i studiach cywilnych.

 

Gdzie występują różnice i na czym one polegają?

Celem studiów wojskowych jest przygotowanie do służby w charakterze dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo- wychowawczej. Krótko mówiąc, studia o tym charakterze skierowane są do osób, które kandydują na żołnierzy zawodowych.

Pomimo tego, że studia wojskowe należą do grona charakterystycznych, to kształcenie przebiega wedle znanego wszystkim podziału na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Całościowa nauka kończy się egzaminem magisterskim, jak również egzaminem na oficera.

Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika.

 

Jaka jest jeszcze różnica między studiami wojskowymi a cywilnymi?

W ramach studiów wojskowych przeprowadzane jest podstawowe szkolenie wojskowe, które składa się, między innymi ze szkoleń z bronią, zajęć z topografii wojskowej, czy ćwiczeń na poligonie. Niemal od razu można wywnioskować, iż studia wojskowe to pierwszy i bardzo duży krok w kierunku konkretnie zarysowanej kariery zawodowej.

 

Gdzie kandydować na studia wojskowe?

 

Popularne uczelnie na których można studiować kierunki wojskowe:

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach wojskowych

Ile trwają studia na kierunkach wojskowych

Studia wojskowe realizowane są na pierwszym i drugim stopieniu lub jako jednolite magistrskie i łącznie kształcenie trwa pięć lat. Należy zaznaczyć, iż pięć lat nauki to okres wypełniony obowiązkami i dużą dawką wiedzy i rozwijanych umiejętności.

 

Każda uczelnia oferująca studia wojskowe prowadzi kształcenie o innym profilu, nakierowane na inne obszary, stąd w programach nauczania oprócz wykładów i zajęć, widnieją ćwiczenia, szkolenia, praktyki i kursy. Jakie są to szkolenia? W zależności od szkoły wyższej, mogą to być szkolenia na okrętach, samolotach, bądź strzelnicach i poligonach.

Co ciekawe, niektóre uczelnie wojskowe przeprowadzają szkolenie wojskowe dla absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi; takie szkolenie zazwyczaj trwa dwanaście miesięcy.

Intensywność nauki w toku studiów sprawia, że otrzymanie dyplomu zamyka pewien etap i otwiera następny, zatem studia wojskowe są bardzo płynne i ułożone w taki sposób, aby student od razu wchodził na ścieżkę zawodową.

 

Zobacz jakie są: studia wojskowe I stopnia  |  studia wojskowe II stopnia |  studia wojskowe jednolite magisterskie

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że studia wojskowe rządzą się innymi prawami niż studia innych obszarów. Naturalnie, kandydaci chcący podjąć naukę muszą przystąpić do procesu rekrutacji, ale wygląda on inaczej i należy być tego świadomym i przygotowanym do niego.

 

Oczywiście, przedmioty brane pod uwagę w systemie kwalifikacji uzależnione są od tego, jaki kierunek kształcenia wybraliśmy; może to być:

 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • geografia,

 

ale wśród wymagań na studia wojskowe widnieją też takie, które możemy określić mianem formalnych. Otóż, o przyjęcie na pierwszy rok może ubiegać się osoba, które spełnia wymienione warunki:

 • jest niekarana sądownie,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • ma co najmniej osiemnaście lat w dniu powołania do służby kandydackiej oraz – co oczywiste – posiada świadectwo dojrzałości.

 

Powyższe warunki określone są w specjalnej ustawie, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. To, naturalnie, nie koniec.

Kandydat, który spełnia powyższe warunki przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji, którym są badania lekarskie, a których celem jest określenie zdolności psychicznych i fizycznych do służby oraz udokumentowanie braku przeciwwskazań psychologicznych do służby.

W przypadku niektórych kierunków kształcenia – na przykład kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, kandydat musi przejść lotnicze szkolenie sprawdzające.

 

Na tym nie koniec

Posługując się wciąż przykładem Lotnictwa i kosmonautyki, następnym krokiem kandydata jest przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego. Polega ono na analizie wyników maturalnych, egzaminie sprawności fizycznej oraz rozmowie.

W ramach ciekawostki możemy nakreślić, iż rozmowa na omawiany kierunek zawiera pytania o podstawy konstrukcji statków powietrznych, technologie przemysłu lotniczego, czy podstawy eksploatacji statków powietrznych.

Naturalnie, wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni oraz obranego kierunku kształcenia, natomiast wywnioskować można, iż wymagania na studia wojskowe są wysokie i do rekrutacji nie da się podejść bez wcześniejszego przygotowania.

 

Popularne kierunki studiów wojskowych:

 

Kierunki wojskowe zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach wojskowych

Jaka praca po studiach wojskowych

Mówiąc o studiach wojskowych należy podkreślić, iż stanowią one przygotowanie do pełnienia zawodu. Naturalnie, wszystkie kierunki kształcenia prowadzone są w celu przygotowania do wykonywania obowiązków zawodowych, ale studia wojskowe znacznie różnią się od innych obszarów kształcenia.

Wspomniane przygotowanie do pełnienia zawodu jest rzeczywiste, a przejście od studiów do pracy przebiega płynnie, niemal od razu.

 

Jak to wygląda?

Posłużmy się przykładem kierunku Nawigacja, ze specjalnością Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych - po obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego, absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

Mówiąc krócej, każdy kto podejmuje studia wojskowe, określa się, bądź staje się żołnierzem, czyli od razu obiera swój zawód. Kierunki kształcenia o charakterze wojskowym także nakierowują na określone ścieżki kariery. Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta, studenci są przygotowani do pracy w:

strukturach administracji publicznej i wojskowej, 

 • służbach,
 • inspekcjach i strażach
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych. 

 

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach wojskowych

Czy warto iść na studia na kierunkach wojskowych

Gdybyśmy chcieli stworzyć ranking najczęściej stawianych pytań, to: „czy warto iść na studia?” na pewno znalazłoby się w czołówce zestawienia. Można założyć, że najczęstszą odpowiedzią byłoby słowo: „tak”, nawet nie poparte silnymi argumentami. Trzeba przyznać, że warto iść na studia, jak również przyznać należy, że warto wiedzieć dlaczego.

 

Jak powyższe pytanie ma się do studiów wojskowych?

Studia wojskowe należą do grona studiów charakterystycznych, dlatego że rządzą się swoimi prawami i niełatwo porównać je do innych obszarów kształcenia wyższego. Ale właśnie z tych różnic wynikają korzyści.

Studia wojskowe to proces, w którym można dostrzec łagodne przejście od rozpoczęcia nauki do rozpoczęcia zawodowej drogi. Gdybyśmy chcieli rozrysować ten przebieg, wyglądałby on następująco: rekrutacja—podstawowe szkolenie wojskowe- przysięga wojskowa- immatrykulacja- kształcenie wojskowe- egzamin oficerski- promocja na pierwszy stopień oficerski- służba wojskowa.

Naturalnie, schemat ten nie musi odpowiadać każdej szkole wyższej, ale prawdą jest, że przejście w życie zawodowe jest wyjątkowo płynne, porównując inne studia. Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści:

 • studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach,
 • całodzienne wyżywienie i umundurowanie,
 • miesięczne uposażenie.

 

Ponadto, inne plusy wynikają z faktu funkcjonowania w sferze wojskowej, a korzyści z tego płynących jest znacznie więcej – na przykład pewna emerytura.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Co dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Studia wojskowe mogą dać wiele – i to w różnych sferach i dziedzinach. Rzadko się zdarza, aby nauka na studiach wpływała na kondycję fizyczną. Nauka zazwyczaj kojarzy się nam z czytaniem podręczników, przeglądaniem notatek, powtarzaniem materiału.

 

Naturalnie, podczas studiów wojskowych ten schemat także funkcjonuje, ale swego rodzaju punktem pobocznym jest rzeczywista dbałość o kondycję fizyczną, gdyż bez niej nie da się nawet tych studiów rozpocząć. Idąc w tym kierunku, warto wspomnieć jeszcze o ogólnym zdrowiu i samopoczuciu, gdyż bez tego również niemożliwe będzie rozpoczęcie nauki.

 

Co jeszcze mogą dać studia wojskowe?

Studia wojskowe dają pomysł na życie. Niemal od razu mogą nakierować na konkretną ścieżkę. Kiedy ucząc się na innych studiach możemy dość długo podejmować decyzję o swojej przyszłości, tak na studiach wojskowych podejmowana jest ona praktyczne od razu.

Dla jednych może być to niewygodne, a dla drugich komfortowe, bo rozmyślanie i planowanie kariery wraz z zadawaniem setek pytań i wyjaśniania wątpliwości, po prostu, odpada i nie ma miejsca. Podsumowując, studia wojskowe dają zawód. Coś jeszcze? Studia wojskowe dają dyscyplinę – a niektórym przyda się ona na pewno; nie tylko podczas studiów.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach wojskowych

Omawiając studia wojskowe warto zaznaczyć, że korzyści z nich płynące dla niektórych mogą być niedogodnościami.

 

Jak to możliwe?

Opisywany przez nas obszar kształcenia i system nauki wiąże się dyscypliną, a na pewno nie każdy jest do przystosowany, bądź nie jest na nią przygotowany.

Zapewne każdy zna osobę, której okres studiowania kojarzy się nie tylko z intensywną nauką, ale i aktywnym spędzaniem czasu wolnego, niekoniecznie skupionym na rozwijaniu zainteresowań poza naukowych. Niemal na każdej uczelni oferującej kształcenie wojskowe panuje atmosfera, którą można porównać do tej, która funkcjonuje w wojsku – wszak to wprowadzenie do zawodu i pewna namiastka służby.

 

W pewnym sensie studia wojskowe nie dają wolności, albo inaczej mówiąc, nie dają tej atmosfery, która panuje na innych studiach. Jeśli studiując jakiś inny kierunek, absencja na zajęciach nie skutkuje niczym poważnym, tak na studiach wojskowych może kończyć się postępowaniem o poważniejszym zabarwieniu.

 

 

Każdy student musi podporządkować się zasadom i regułom, a odstępstwa od nich są zauważalne i rzadko uchodzą na sucho. Nie każdy jest w stanie to zrozumieć i dostosować się do panujących obyczajów. Dlatego studia wojskowe są dobre dla tych, którzy rzeczywiście świadomie chcą je podjąć. Wynikające z nich korzyści opierają się na zrozumieniu zasad i przystosowaniu się oraz respektowaniu ich.

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach wojskowych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach wojskowych

Rozmyślając o studiach i prowadząc swoje plany w kierunku studiów wojskowych, warto na początku zapoznać się z różnicami, jakie występują między studiami wojskowymi a studiami cywilnymi. Należy dokładnie je poznać, by nie czuć zaskoczenia i przygotować się do nich jak najlepiej.

 

Warunki rekrutacji

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z warunkami rekrutacji, począwszy od przedmiotów, które warto zdawać na maturze, kończąc na egzaminach i rozmowach kwalifikacyjnych, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej szkoły wyższej. Co jeszcze warto wiedzieć?

Dobrze jest sprawdzić programy nauczania, plany zajęć, specjalności, a przede wszystkim zadać sobie pytanie, który kierunek najbardziej nas interesuje i co będziemy chcieli robić z pozyskaną wiedzą. Wszystkie warunki studiowania są jasno określone, wystarczy zatem poświęcić trochę czasu i zapoznać się z nimi jak najdokładniej.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – zaoczne

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – zaoczne

Studia stacjonarne (dzienne) czy studia niestacjonarne (zaoczne)? Wiele osób stawia przed sobą taki dylemat i szuka argumentów, które poświadczą słuszną decyzję.

 

Studia stacjonarne (dzienne) prowadzone są od poniedziałku do piątku, a studia niestacjonarne (zaoczne) realizowane są w ramach tzw. zjazdów, czyli w weekendy.

W przypadku omawianego obszaru kształcenia nie musimy zgłębiać się w różnice między tymi trybami nauki, gdyż studia wojskowe nie występują w trybie zaocznym.

 

Dlaczego?

Jeśli nauka jest już pierwszym etapem służby wojskowej, to mówiąc w prosty sposób, nie da się odbywać jej tylko w weekendy, na dodatek co dwa tygodnie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre kierunki o charakterze wojskowym są realizowane w trybie zaocznym – na przykład kierunek Zarządzanie i dowodzenie – ale jest to kierunek realizowany na studiach cywilnych, zatem może być prowadzony w systemie niestacjonarnym.

Sprawdź jakie są studia wojskowe zaoczne

 

 

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – opinie

Studia wojskowe na kierunkach wojskowych – opinie

Studia to jeden z najczęstszych tematów rozmów. Nawet podczas rodzinnych zgromadzeń poruszany jest on dość aktywnie. Na temat kształcenia wyższego wymienia się opinie, zadaje pytania, porusza problemy, dyskutuje o przyszłości, które za sobą niesie.

Studia wojskowe bardzo często wśród rozmówców wywołują zdumienie – przede wszystkim dlatego, że kojarzą się z czymś podniosłym, niełatwym i jakże istotnej rangi. Ale czy słusznie studia wojskowe budzą takie emocje? Czy zasługują wyłącznie na uznanie i szacunek?

 

Paweł, student II roku Logistyki na studiach wojskowych w Warszawie mówi:

„Wydaje mi się, że niewiele osób wie jak wyglądają i na czym polegają studia wojskowe. Wszyscy myślą, że chodzimy w mundurach i tylko to wyróżnia te studia od innych. A to przecież nieprawda. Studia wojskowe to pomysł na życie, nie tylko na naukę. Na studia wojskowe decydujesz się dlatego, bo chcesz, jesteś o tym przekonany i wybierasz je świadomie, a nie dlatego, że nie miałeś pomysłu na to, co robić po maturze.” 

 

Krystian, student II roku Nawigacji z Gdyni dodaje:

„Studia wojskowe to nauka jak służyć ojczyźnie, a więc poważna sprawa. Dyscyplina, jasne zasady i reguły gry. Mnie się to podoba, bo wiem dokąd moja nauka zmierza i wiem, że na pewno pozyskaną wiedzę wykorzystam i będę mógł przekazać ją dalej. To studia dla ludzi mocno stąpających po ziemi i wytrwałych w swoich postanowieniach. „

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

 

ODKRYJ STUDIA WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Komentarze (0)