Ile trwają matury 2024?

Ile trwają matury 2024?

Ile trwają matury 2024?

16.05.2024

Ile trwają matury 2024? Sprawdź, jak długo będziesz mógł pisać egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów

Według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej(CKE) matury w 2024 roku rozpoczną się we wtorek 7 maja i będą trwały 14 dni. Egzaminy w części pisemnej odbędą się od 7 do 24 maja, natomiast ustne od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja 2024.

To, ile trwają matury w 2024 roku, jest jedną z najważniejszych rzeczy, które powinien wiedzieć uczeń. W końcu to właśnie między innymi od tego, czy maturzysta zmieści się w określonym limicie czasu, będzie zależeć to, jak wypadnie na egzaminie maturalnym. 

Należy także zwrócić uwagę na to, że czas trwania matur z poszczególnych przedmiotów różni się w zależności od tego, czy uczeń podchodzi do egzaminu w Formule 2023, czy Formule 2015.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule 2015 trwa 170 minut, natomiast w formule 2023: 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut. Podobnie, jak na egzaminie z języka polskiego, podczas matury z matematyki uczeń będzie miał więcej czasu w formule 2023: część pisemna na poziomie podstawowym – 180 minut (fromuła 2015 - 170 minut) część pisemna na poziomie rozszerzonym –180 minut.

Wiedza, ile trwają matury w 2024 roku jest ważna zarówno w czasie pisania egzaminu (żeby uczeń mógł spokojnie wyrobić się ze wszystkimi zadaniami), ale także przed nim – gdy maturzyści rozwiązują próbne arkusze egzaminacyjne, ćwicząc swoją wiedzę oraz sprawdzając umiejętności. Poniżej znajdziesz podpowiedzi, ile trwa egzamin z danego przedmiotu w konkretnej formule. Warto dokładnie przeczytać, a przede wszystkim zapamiętać ilość minut na poszczególnych egzaminach.

Ile trwają matury 2024 w formule 2023

Czas trwania egzaminu maturalnego 2024 z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej - formuła 2023

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania

 

język polski

poziom podstawowy

Język polski w użyciu

240

Test historycznoliteracki

Wypracowanie

poziom rozszerzony

210

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

210

poziom rozszerzony

210

matematyka

poziom podstawowy

180

poziom rozszerzony

180

 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

język kaszubski, język łemkowski, informatyka

poziom rozszerzony

210

dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)***

80

 *Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

**Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

Ile trwają matury 2024 w formule 2015

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej - formuła 2015

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania

 

język polski

poziom podstawowy

Test

170

Wypracowanie

poziom rozszerzony

180

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia,

historia muzyki, historia sztuki, język kaszubski,

język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski,

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

*Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

Harmonogram matur 2024

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź

Ile trwa matura z języka polskiego w 2024 roku

Matura z języka polskiego jest jednym z obowiązkowych przedmiotów podczas egzaminu maturalnego. Ile uczniowie będą mieli czasu zarówno na rozwiązanie zadań, jak i napisanie wypracowania?

 • W Formule 2023 będzie to 240 minut na poziomie podstawowym oraz 210 na poziomie rozszerzonym.
 • W Formule 2015 będzie to 170 minut na poziomie podstawowym oraz 180 na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

Ile trwa matura z matematyki w 2024 roku

Matematyka również jest przedmiotem obowiązkowym w na maturze w 2024 roku. Oznacza to, że do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym musi podejść każdy uczeń.

Ile będzie trwać matura z matematyki w 2024 roku:

 • W Formule 2023 będzie to 180 minut na poziomie podstawowym oraz 180 minut na poziomie rozszerzonym.
 • W Formule 2015 to 170 minut na poziomie podstawowym oraz 180 minut na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

Ile trwa matura z języka obcego w 2024 roku

Język obcy nowożytny również jest obowiązkowym przedmiotem na maturze w 2024 roku. Oto czas, jaki uczniowie będą mieli na rozwiązanie wszystkich zadań z tego przedmiotu:

 • Formuła 2023: egzamin będzie trwał 120 minut na poziomie podstawowym i 150 minut na poziomie rozszerzonym.
 • Formuła 2015: matura z języka obcego nowożytnego będzie trwała 120 minut na poziomie podstawowym oraz 150 minut na poziomie rozszerzonym.

sprawdź 

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - ustny

Ile trwają matury z pozostałych przedmiotów

Uczniowie, poza przedmiotami obowiązkowymi, na maturze 2024 będą mierzyć się również z przedmiotami dodatkowymi. Ile będą mieć czasu na napisanie tych egzaminów?

W Formule 2015:

Matura rozszerzona z biologii będzie trwała 180 minut. Taki sam czas na rozwiązanie zadań będą mieli uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Również matura z chemii będzie trwała 180 minut, czyli trzy godziny. Tyle samo czasu będą mieli uczniowie na napisanie egzaminu z historii, geografii i fizyki. Z kolei maturzyści przystępujący do egzaminu z informatyki będą mieli 60 minut na rozwiązanie pierwszej części egzaminu i 150 minut na rozwiązanie drugiej części egzaminu.

180 minut będą trwały też wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym z: języka łacińskiego i kultury antycznej, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka rosyjskiego, języka włoskiego, niemieckiego, a także mniejszości narodowych oraz języka kaszubskiego i łemkowskiego.

Również matura z historii sztuki, historii muzyka oraz filozofii będzie trwała 180 minut.

 

W Formule 2023:

Matura z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego będzie trwała 210 minut.

Bez zmian (w porównaniu z latami ubiegłymi) pozostaje czas trwania z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. Egzaminy z tych przedmiotów będą trwały 180 minut.

Egzamin maturalny z informatyki w 2023 roku będzie trwał 210 minut.

Z pewnością podczas egzaminu maturalnego czas będzie kontrolowany przez nauczycieli z komisji egzaminacyjnej i będą oni informować uczniów co jakiś czas, ile minut pozostało im do końca matury. Na tablicy pojawi się także początkowa godzina egzaminu maturalnego oraz końcowa, dlatego uczeń też sam będzie mógł kontrolować, ile czasu zostało mu na rozwiązanie zadań.

Sprawdź

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

Jak odpowiednio rozplanować czas na maturze?

Żeby nie mieć problemu podczas egzaminu maturalnego z tym że na przykład zostało nam zbyt mało czasu na rozwiązanie niektórych zadań – warto wcześniej w domu poćwiczyć rozwiązywanie próbnych arkuszy egzaminacyjnych "na czas".

Choć z reguły uczniom wystarcza czasu na napisanie matury z poszczególnych przedmiotów, to zdarzają się też tacy uczniowie, którzy mają problem, by rozwiązać wszystkie zadania w wyznaczonym czasie. Wszystko zależy od tego, jak długo uczeń analizuje dane, czyta, jak szybko liczy oraz od tego, jak duże doświadczenie ma w rozwiązywaniu arkuszy egzaminacyjnych z danego przedmiotu.

Żeby sprawdzić, czy wystarczy nam czasu na rozwiązanie wszystkich zadań z danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, wystarczy wejść na stronę Centralnej komisji Egzaminacyjnej i wydrukować arkusz z poprzednich lat. Następnie trzeba włączyć stoper i rozwiązać wszystkie zadania.

Sprawdź arkusze maturalne

Uczeń może dużo pracować na arkuszach z poprzednich lat, by wyćwiczyć się w ich rozwiązywaniu i robić to szybciej. Kolejną metodą, by "okiełznać czas na maturze" są intensywne powtórki, by sprawniej poruszać się w treściach, a dzięki temu szybciej rozwiązywać zadania.

Komu przysługuje przedłużenie czasu na maturze

Ostatnią metodą jest uzyskanie opinii/ orzeczenia/ zaświadczenia od lekarza, który stwierdzi, że uczeń powinien mieć wydłużony czas na egzaminie maturalnym. O takie wydłużenie czasu mogą ubiegać się uczniowie o specjalnych potrzebach.

Przedłużenie czasu pisania matury jest możliwe w przypadku zdających, którzy:

1) Posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego. Dotyczy to uczniów, którzy:

 • mają zdiagnozowany autyzm/Zespół Aspergera
 • są niesłyszący, słabowidzący i niewidomi
 • mają zdiagnozowaną afazję, niepełnosprawność ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • posiadają orzeczenie ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

2) Przewlekle chorują i posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza. Do wydłużenia czasu matury mają prawo także maturzyści zmagający się z przewlekłymi trudnościami natury psychicznej: na przykład depresją lub zaburzeniami lękowymi.

3) Otrzymali pozytywną opinię rady pedagogicznej odnośnie wydłużenia czasu pisania matury: dotyczy to uczniów po doświadczeniu sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (np. po wypadku, utracie najbliższej osoby) oraz z trudnościami adaptacyjnymi w związku z wcześniejszą nauką za granicą i z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

Zobacz także

kalkulator maturalny

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia