Matura z języka francuskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka francuskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka francuskiego 2023 – poziom podstawowy

24.08.2023

Matura 2023 z języka francuskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 5 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka francuskiego ogłoszone zostały 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka francuskiego na poziomie podstawowym 2023

Egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 5 maja 2023 roku o godzinie 14:00. Z kolei egzamin z języka niemieckiego francuskiego o godzinie 9:00.

Egzamin w terminie poprawkowym w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

 

Co będzie na maturze z języka francuskiego na poziomie podstawowym

Egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Zobacz także język francuski na poziomie rozszerzonym

Ile trwa matura z języka francuskiego na poziomie podstawowym

Matura z języka francuskiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut.

Czy można nie zdać matury z języka francuskiego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z języka niemieckiego. Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Zmiany na egzaminie z języka francuskiego

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki). Na egzaminie będzie również ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych

Kiedy wyniki z matury z języka francuskiego

Wyniki egzaminu maturalnego z języka francuskiego i pozostałych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka francuskiego (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z języka francuskiego: 97,9%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z języka francuskiego: 81 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język francuski na maturze na poziomie podstawowym:

2022: 502 osoby - absolwenci liceum, 14 osób - absolwenci technikum

2021: 489 osób - absolwenci liceum, 13 osób - absolwenci technikum

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia