Przedmioty obowiązkowe

Część pismena Część ustna

Część pisemna

Lista przedmiotów obowiązkowych na maturze 2024 w części pisemnej:

 • język polski (na poziomie podstawowym)
 • matematyka (na poziomie podstawowym)
 • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym)
 • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) - dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej

 

Wyświetl więcej Zwiń

Część ustna

Matury ustne 2024 odbędą się zgodnie z harmonogramem szkół od 11 do 16 maja 2024 roku (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Na rozwiązanie zadań zdający będą mieli 30 minut. Wyniki matur ustnych będą znane tego samego dnia po egzaminie.

Lista przedmiotów obowiązkowych na maturze 2024 w części ustnej:

 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu)
 • język mniejszości – narodowej (bez określania poziomu) - absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

Popularne: pytania jawne matura 2024

Wyświetl więcej Zwiń

Matura 2024 przedmioty obowiązkowe

W 2024 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej (bez określania poziomu: język polski, język obcy nowożytny) i pisemnej (na poziomie podstawowym: język polski, język obcy nowożytny, matematyka) oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu - minimalnej liczby punktów).

Absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej muszą obowiązkowo przystąpić do egazminu z języka danej mniejszości narodowej w części ustnej. Uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Ile procent, aby zdać maturę w 2024

Egzaminy obowiązkowe - część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

 

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

 

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej

Obowiązkowo zdają egzamin z języka danej mniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym.

Absolwenci szkoły lub oddziału dwujęzycznego

W Formule 2023, obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego

W formule 2015 - absolwenci 4-letniego technikum z lat 2006–2023 albo branżowej szkoły II stopnia z lat 2022-2023 oraz w formule 2023 - absolwenci wszystkich szkół

Nie muszą zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jeżeli posiadają świadectwo lub certyfikat lub dyplom zawodowy na poziomie technika.

 

Przedmioty obowiązkowe na maturze 2023

Procentowa zdawalność matury w terminie głównym 2023 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

 • Język polski: 97% (cz. pisemna), 99% (cz. ustna)
 • Matematyka: 88%

 

Języki obce:

 • angielski: 97% (cz. pisemna), 98% (cz. ustna)
 • niemiecki: 90% (cz. pisemna), 95% (cz. ustna)
 • rosyjski: 95% (cz. pisemna), 99% (cz. ustna)
 • włoski: 98% (cz. pisemna), 98% (cz. ustna)
 • francuski: 98% (cz. pisemna), 100% (cz. ustna)
 • hiszpański: 93% (cz. pisemna), 98% (cz. ustna)

 

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (w terminie głównym)

 • język polski to 66 proc. (formuła 2023), 57 proc. (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka to 71 proc. (formuła 2023), 51 proc. (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 85 proc. (formuła 2023), 73% (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów.
 • język niemiecki - 69 proc. (formuła 2023), 51% (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów.

 

Przedmioty obowiązkowe na maturze 2022

Zdawalność matury 2022 - przedmioty obowiązkowe:

 • Język polski: 94,6% osób
 • Matematyka: 81,9% osób
 • Język angielski: 94,5% osób
 • Język niemiecki: 85,8% osób
 • Język rosyjski: 89,4% osób
 • Język włoski: 92,7% osób
 • Język francuski: 97,9% osób
 • Język hiszpański: 95,2% osób

 

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym 2022 (w terminie głównym i dodatkowym)

 • język polski - 54 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka - 58 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język niemiecki - 57 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język rosyjski - 68 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język francuski - 81 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język hiszpański - 77 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język włoski - 77 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Z obowiązkowych egzaminów pisemnych zdawanych na poziomie podstawowym zdający uzyskali wyniki w granicach 54%–81% możliwej do zdobycia liczby punktów.

 

Najczęściej wybierane języki obce nowożytne na maturze w 2022 r.

Do egzamiów z przedmiotów obowiązkowych w 2022 r. przystąpiło 268 257 maturzystów w tym 164 276 to absolwenci liceów ogólnokształcących, 103 595 techników, a 386 branżowych szkół II stopnia.

 • język angielski (95,8% - absolwenci liceum, 95,3% - absolwenci technikum)
 • język niemiecki (2,6% - absolwenci liceum, 3,4% - absolwenci technikum)
 • język rosyjski (0,9% - absolwenci liceum, 1,2% - absolwenci technikum)
 • pozostałe (0,7% - absolwenci liceum, 0,1% - absolwenci technikum)

Wyświetl więcej Zwiń

Komentarze (0)