Matura ustna z języka włoskiego 2023

Matura ustna z języka włoskiego 2023

Matura ustna z języka włoskiego 2023

06.10.2022

Matura 2023 z języka włoskiego (część ustna)

Egzamin maturalny z ustnego języka włoskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem szkół od 10 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r.

Język włoski uznawany jest za stosunkowo łatwy do nauczenia dla Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o początki w nauce. Dodatkowo język włoski ze względu na swoją melodyjność jest uważany za jeden z najpiękniejszych języków świata.

Język włoski zajmuje istotną pozycję jako język techniczny w biznesie i ekonomii, stąd maturzyści podejmują decyzję o zdawaniu właśnie tego języka na maturze. Jak będzie wyglądała matura ustna z języka włoskiego w 2023 roku? Tłumaczymy, ile potrwa, jaki będzie jej przebieg oraz ile punktów będzie mógł otrzymać maturzysta.

Kiedy matura ustna z języka włoskiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się od 10 do 23 maja 2023 roku (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 5-7 czerwca 2023 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2023 (poniedziałek).

sprawdź harmonogram matur 2023

Ile trwa matura ustna z języka włoskiego

Część ustna egzaminu maturalnego z języka włoskiego trwa około 15 minut (kolejne 15 minut jest przeznaczone na czynności organizacyjne.

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę ustną z języka włoskiego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z jednego języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka włoskiego, jeżeli uzyska 30% wszystkich możliwych punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń na maturze ustnej z języka włoskiego powinien mieć przy sobie dowód osobisty, by nauczyciel mógł potwierdzić jego tożsamość.

UWAGA: na salę egzaminacyjną nie można wnosić telefonu. Jeżeli uczeń czuje taką potrzebę - może wnieść ze sobą np. butelkę wody, by w trakcie egzaminu ugasić swoje pragnienie.

Zmiany na egzaminie z języka włoskiego

W 2023 roku nie będzie zmian na maturze ustnej z języka włoskiego. Jedyną różnicą będzie to, że egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (patrz: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka włoskiego w Formule 2015 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024), natomiast w Formule 2023 – egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r. (patrz: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023).

Każdy zdający matury 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Kiedy wyniki z matury z języka włoskiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka włoskiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdź wyniki matur 2023

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Uczniowie, którzy podchodzą do matury ustnej z języka włoskiego z pewnością zastanawiają się, czy jest ona trudna. Ocena sprawności komunikacyjnej jest dokonywana w każdym zadaniu osobno. W ocenie bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia zdający odniósł się w swojej wypowiedzi oraz ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu.

W sieci nie pojawiają się opinie uczniów z lat ubiegłych na temat trudności matury ustnej z włoskiego, jednak należy wziąć pod uwagę, że opinie maturzystów zawsze są subiektywne na temat egzaminu, a na maturze ustnej można wylosować inne pytania. Oznacza to, że dla niektórych może być ona trudniejsza, dla innych łatwiejsza.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu