Matura z języka niemieckiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka niemieckiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka niemieckiego 2023 – poziom rozszerzony

28.12.2022

Matura 2023 z języka niemieckiego – poziom rozszerzony (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 10 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 12 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku.

Ucząc się niemieckiego, można się kontaktować z ponad 120 milionami osób, dla których język ten jest językiem ojczystym. Jest to jeden z najczęściej nauczanych języków, nic dziwnego więc, że tak wiele osób co roku chce zdawać go na maturze.

Język niemiecki, obok języka angielskiego, jest najczęściej wybierany przez uczniów przedmiotem językowym na maturze. Poza egzaminem na poziomie podstawowy uczniowie mogą zdawać również maturę z tego języka na poziomie rozszerzony.

Tłumaczymy, ile będzie trwała matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, ile punktów będzie można zdobyć, a także co wnieść na salę egzaminacyjną.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym 2023

Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym w 2023 roku odbędzie się 10 maja 2023 roku o godzinie 14:00.

Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 12 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00.

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2023 w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Według wymagań egzaminacyjnych matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym sprawdza:

 • znajomość środków językowych
 • rozumienie wypowiedzi
 • tworzenie wypowiedzi
 • reagowanie na wypowiedzi
 • przetwarzanie wypowiedzi.

 

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Formuła 2023 – wymagania:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 

Ile będzie zadań z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym będzie składał się z części testowej oraz wypracowania.

 

Formuła 2015

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Ile punktów można zdobyć

Uczeń z matury z języka niemieckiego na poziomie rozszerzony będzie mógł uzyskać 60 punktów w tym:

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

Ile trwa matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego będzie trwał 150 minut.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby. WAŻNE: należy pamiętać, że na salę nie można zabrać telefonu komórkowego.

Zmiany na egzaminie z języka niemieckiego

Formuła 2015:

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) 1) poziom rozszerzony: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych) 2) poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia.

Zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, mogą „zastąpić” tym dyplomem obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Formuła 2023:

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach (pp, pr, dj) – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

Kiedy wyniki z matury z języka niemieckiego

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka niemieckiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z języka niemieckiego: 52 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język niemiecki jest jednym z częściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 5 078 osób
 • 2021: 4 993 osoby
 • 2020: 6 153 osoby

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku

Średnie wyniki na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym wynosiły 52 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Co o maturze z języka niemieckiego myślą maturzyści, którzy przystępowali do tego egzaminu w latach ubiegłych? W 2022 roku jedna z uczennic zamieściła na Twitterze następujący wpis: "Nigdy w życiu nie byłam tak wkurzona po pisaniu czegokolwiek związanego z niemieckim. Ta matura to dno było". Można więc wnioskować, że niektórym maturzystom egzamin ten sprawił kłopot.

Opinie są jednak podzielone, ponieważ dla niektórych okazał się bardzo łatwy: "I część, wypracowanie i gramatyka, banalna, łatwiej być nie mogło!" - napisał maturzysta na Twitterze kilka lat temu.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu