Matura z języka włoskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka włoskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka włoskiego 2023 – poziom rozszerzony

08.04.2024

Matura 2023 z języka włoskiego – poziom rozszerzony (część pisemna)

Matura 2023 z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzona 18 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 19 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka włoskiego ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku.

Matura z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym jest trudniejsza, niż ta na poziomie podstawowym. Zazwyczaj egzamin ten zdają maturzyści, którzy chcą studiować filologię włoską.

Z kolei po skończeniu tego kierunku student jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług.

Tłumaczymmy, jak będzie wyglądać matura z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w 2023 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym 2023

Matura z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym odbędzie się 18 maja 2023 roku o godzinie 14:00. Natomiast matura z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 15 czerwca.

Język włoski poziom rozszerzony matura 2023 - data:

 • 18 maja 2023 (czwartek), godz. 14:00 - termin główny
 • 15 czerwca 2023 (czwartek), godz. 14:00 - termin dodatkowy

 

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym

Według wymagań egzaminacyjnych matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza:

 • znajomość środków językowych
 • rozumienie wypowiedzi
 • tworzenie wypowiedzi
 • reagowanie na wypowiedzi
 • przetwarzanie wypowiedzi.

 

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Formuła 2015 – wymagania:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)

1) poziom rozszerzony: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)

 

Formuła 2023 – wymagania:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 

Ile będzie zadań z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym będzie składał się z części testowej oraz wypracowania.

 

Formuła 2015

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Ile punktów można zdobyć

Uczeń z matury z języka włoskiego na poziomie rozszerzony będzie mógł uzyskać 60 punktów w tym:

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

Ile trwa matura z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin na poziomie rozszerzonym z języka włoskiego będzie trwał 150 minut.

Czy można nie zdać matury z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym

Matura w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym. (Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.).

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby. WAŻNE: należy pamiętać, że na salę nie można zabrać telefonu komórkowego.

Kiedy wyniki z matury z języka włoskiego

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka włoskiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z języka włoskiego: 68 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język włoski jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 332 osoby
 • 2021: 364 osoby
 • 2020: 389 osób

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku

Średni wynik z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku wyniósł 68 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Matura z języka włoskiego nadal nie jest zbyt popularna wśród uczniów, dlatego trudno znaleźć opinie na temat tego, czy matura w latach ubiegłych była trudna, czy łatwa. Sądząc jednak po średnim wyniku matury z 2022 roku z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym, który wyniósł 68 procent – uczniowie nie mieli ogromnego problemu z tym egzaminem, a wyniki wydają się być zadowalające.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia