Komunikacja kliniczna

Komunikacja kliniczna

Komunikacja kliniczna

18.06.2021

Komunikacja kliniczna

Chciałbyś w przyszłości sprawiać, że ludzie będą dzięki ćwiczeniom osiągać ponowną sprawność? Jeśli odpowiadasz na to pytanie twierdząco, możesz wybrać studia fizjoterapeutyczne. Pamiętaj jednak, że w programie kształcenia znajdziesz przede wszystkim przedmioty o charakterze medycznym. Zorientuj się odpowiednio wcześnie, czy im podołasz!

Komunikacja kliniczna to jeden z bardzo ważnych przedmiotów. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii komunikacji, wykształcenie umiejętności komunikowania się w różnych przestrzeniach funkcjonowania jednostki ludzkiej, a także świadomego korzystania z określonych modeli oraz wzorów w pracy z różnorodnymi grupami społecznymi.

Każdy student posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikowania terapeutycznego z pacjentem, jego rodziną i z zespołem terapeutycznym oraz umie wykorzystać aktualną wiedzę oraz specjalistyczne umiejętności w zakresie komunikowania się z pacjentem, jego rodziną dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

idź do kierunku FIZJOTERAPIA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)