Rzeźba

18.06.2021

Rzeźba

Każdy z nas z grafiką użytkową styka się na co dzień. Dlatego też wciąż potrzebni są specjaliści z tego zakresu, którzy dysponują ponadprzeciętnym zmysłem estetycznym. Jeśli jesteś jedną z tych osób, wybierz studia na kierunku grafika. Będziesz mógł znacząco wyspecjalizować swoje umiejętności. Sprawdź, które z przedmiotów ci w tym pomogą!

Jeden z przedmiotów to przykładowo rzeźba. Jego naczelnym założeniem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu rzeźby i przestrzeni, ich wzajemnej korelacji, oddziaływania i zależności. Kształceniu podlega sprawność manualna oparta na zadaniach studyjnych, jak i intelektualna będąca próbą odpowiedzi na hasła problemowe.

Główne akcenty położone są na poznanie postaw i zagadnień obecnych we współczesnej sztuce, na świadomość zależności treści i formy oraz umiejętność operowania przestrzenią, a także dostrzeganie związku między przestrzenią rzeźbiarską a przestrzenią otaczającą. Znaczenie ma także rozumienie procesu – od projektu koncepcji do finalnej realizacji – w kontekście wyboru metod i sposobów pracy.

idź do kierunku GRAFIKA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)