Podstawy robotyki

Podstawy robotyki

Podstawy robotyki

18.06.2021

Podstawy robotyki

Dlaczego warto rozpocząć studia na kierunku takim jak automatyka i robotyka? Daje on wiele perspektywy zawodowego rozwoju w świecie, który podlega nieustannym przemianom technologicznym. Dowiedz się, jakie przedmioty odnajdziesz w siatce programowej, dzięki temu nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem!

Podstawy robotyki to jeden z ważniejszych przedmiotów, który znalazł się w siatce programowej tego kierunku. Studenci uczą się między innymi posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami w robotyce oraz stosowania narzędzi zwiększających efektywność nauczania. Poznają też lepsze wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i robo-tycznych.

Każdy student oprócz tego potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie robotyki oraz posiada najważniejszą wiedzę na jej temat. Przedmiot ten przygotowuje do samodzielnego projektowania, programowania i budowania robotów.

idź do kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)