Automatyka i robotyka - Kraków

Automatyka i robotyka - Kraków

Advertisement

Automatyka i robotyka - Kraków
Dodaj do ulubionych

07.04.2023

Automatyka i robotyka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Automatyka i robotyka Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Wydział Mechaniczny PK) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH). 
 
Specjalności
Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4500 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Automatyka i robotyka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie od zawsze przyciągają bardzo wielu kandydatów. Jak zapewne się domyślasz – tylko najzdolniejsi mogą dostać się na prestiżowe krakowskie uczelnie. W przypadku tak specjalistycznych studiów, jak automatyka i robotyka konkurencja jest niezwykle duża na poziomie rekrutacji. Zatem co musisz zrobić, by pokonać konkurencję?
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka
 
Twoją jedyną bronią będą wyniki z egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które musisz obowiązkowo zdawać na maturze to: matematyka, fizyka i astronomia oraz chemia lub informatyka. Oczywiście im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Nie zwlekaj i przygotowania do matury zacznij już dziś.
 

Automatyka i robotyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - przedmioty maturalne

Podczas rekrutacji 2023/2024 na kierunek automatyka i robotyka w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uwzględniany jest jeden przedmiot główny spośród: matematyka, fizyka, informatyka. Ponadto uczelnia ta bierze pod uwagę także udokumentowane kwalifikacje zawodowe kandydatów. dowiedz się więcej

Automatyka i robotyka Politechnika Krakowska w Krakowie - przedmioty maturalne

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek automatyka i robotyka uwzględnia wyniki z jednego przedmiotu obowiązkowego, jakim jest matematyka, a także jednego przedmiotu charakterystycznego, wybranego spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka. Ponadto uczelnia ta uwzględnia także ewentualny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

Rekrutacja na autimatykę i robotykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w Krakowie

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek automatyka i robotyka zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, informatycznych oraz technicznych, w tym automatyki, elektrotechniki czy robotyki. Studenci nauczą się projektowania systemów sterowania, konfigurowania działania robotów przemysłowych oraz wykorzystywania programów i narzędzi komputerowych stosowanych w procesie projektowania.
Automatyka i robotyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane była przez ponad 8,4 tys. kandydatów.
Wśród krakowskich uczelni publicznych automatyka i robotyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ponad 700 zgłoszeń - 5 osób na miejsce) oraz Politechnice Krakowskiej (ponad 700 zgłoszeń - ponad 7 osób na miejsce).


Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie projektanta i konstruktora elementów oraz systemów automatyki. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami IT, biurami projektowymi, zakładami energetycznymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, czy z jednostkami administracji publicznej.

Absolwenci studiów na kierunku automatyka i robotyka nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem ciekawego i kreatywnego zatrudnienia, który pozwoli na ekspozycję wszystkich umiejętności, pozyskanych w trakcie lat nauki. Absolwenci krakowskich uczelni znajdą stabilne zatrudnienie w wielu różnorodnych branżach przemysłu (samochodowym, lotniczym, medycznym), gdzie będą zajmować się projektowaniem, produkcją, testowaniem elementów maszyn, urządzeń, czy oprogramowań.

Uczelnie w Krakowie oferują swoim studentom szereg praktyk i ćwiczeń praktycznych, które sprawią, że studenci już na zawodowym starcie będą dysponować wieloma specjalistycznymi umiejętnościami. Na absolwentów tego kierunku czeka praca w laboratoriach przemysłowych, jednostkach badawczych i rozwojowych oraz firmach IT. Każdy, kto z powodzeniem ukończy studia w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka będzie mógł swobodnie rozwijać swoją karierę.
 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku automatyka i robotyka musi mieć bardzo rozbudowany charakter, ponieważ tylko wtedy absolwenci będą dysponować profesjonalną wiedzą, którą będą mogli wykorzystywać w pracy. Zatem jeżeli myślisz o rozpoczęciu edukacji na tym kierunku, to już dziś musisz liczyć się z poświęceniem wielu godzin na naukę. Podstawę twojego kształcenia będzie stanowić matematyka oraz jej nauki pochodne takie jak algebra i analiza matematyczna. Oprócz nich, na studentów czekają przedmioty z zakresu fizyki – obwody elektryczne, termokinetyka, czy metrologia elektryczna.

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka może robić wrażenie. Jednak wiedza i umiejętności z wszystkich tych zakresów sprawią, że absolwenci tego kierunku nie będą mieć żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia w przyszłości. Wiedza osób, które kończą te studia musi obejmować zagadnienia z właściwie wszystkich ścisłych dyscyplin, ponieważ ich zdobycze wykorzystywane są już podczas konkretnych działań inżynieryjnych.

Umiejętności osób, które kończą studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka muszą obejmować także wiele specjalistycznych kwalifikacji. Absolwenci automatyki i robotyki dysponują takimi zdolnościami jak projektowanie, wytwarzanie, programowanie elementów maszyn, czy wręcz całych systemów urządzeń, które wykorzystywane są w wielu różnorodnych branżach. Studia na Politechnice Krakowskiej wiążą się także z wyborem specjalności, która kształci już bardzo specjalistyczne zdolności kierunkowe. Studenci mają do wyboru specjalizacje takie jak:

  • automatyzacja systemów wytwarzania;
  • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych;
  • sterowanie i monitoring maszyn oraz urządzeń;
  • mechatronika.

 

Ogólne cele kształcenia

Automatyka i robotyka to dziedzina inżynierii zajmująca się m.in. projektowaniem, budową, programowaniem i zarządzaniem systemami automatycznymi oraz robotami. Kierunek ten związany jest np. z automatyką przemysłową oraz zastosowaniem technologii informatycznych i elektronicznych w procesach produkcyjnych. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co pozwala im na projektowanie inteligentnych systemów robotycznych, zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji i uczenia się.

Studenci kierunku automatyka i robotyka zdobywają wiedzę z zakresu m.in. mechaniki, elektroniki, informatyki, teorii sterowania, systemów wbudowanych, sztucznej inteligencji i robotyki, a także uczą się np. projektować i programować różnego rodzaju systemy automatyki, w tym np. systemy sterowania procesami technologicznymi w przemyśle, systemy kontroli ruchu, systemy zarządzania produkcją, a także systemy robotyczne.

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń przemysłowych, w firmach robotycznych, a także w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrożeniem systemów automatyki przemysłowej. Mogą także pracować np. jako projektanci i programiści robotów, specjaliści ds. sztucznej inteligencji oraz specjaliści ds. systemów wbudowanych.

 

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Krakowska oferuje 108 miejsc, a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 144 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PK. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4500 zł.

Uczelnie w Krakowie- kierunek automatyka i robotyka

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów – w ramach rekrutacji tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 144
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 108

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – nie dotyczy to studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studiów w prywatnych uczelniach (za taką naukę należy zapłacić).

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 4500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają terminy ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci zostają poinformowani o przyjęciu lub odrzuceniu ich aplikacji na studia w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu użytkownicy mogą dowiedzieć się, ile puntów zdobyli podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także na którym miejscu listy rankingowej się znajdują.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci najczęściej decydują się na doręczenie zestawu osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak dostarczenie plików za pomocą poczty – tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych można dostarczać najczęściej niedługo po opublikowaniu wyników rekrutacji. Termin składania dokumentów ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię. Zazwyczaj kandydaci mają na to zaledwie kilka dni. Dobrze jest pospieszyć się z dopełnieniem formalności, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2022 do 18.07.2022
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – od 11.07.2022 do 28.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia na kierunku automatyka i robotyka są wyjątkowo wymagające, jednak perspektywy przyszłościowego zatrudnienia sprawiają, że warto wybrać właśnie je.
 
Marcin, student automatyki i robotyki, mówi:
Studia to bardzo intensywny czas w moim życiu, wiem, że rozwijam się intelektualnie, uczestniczę w wielu projektach badawczych, które sprawiają, że moja wiedza nabiera praktycznego wymiaru. Takie rzeczy mogą jedynie zaoferować najlepsze studia w Krakowie!
 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Kraków studia i stopnia

Automatyka i robotyka Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Kraków studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia