Automatyka i robotyka - Kraków

Automatyka i robotyka - Kraków

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

23.06.2024

Automatyka i robotyka studia Kraków 2024 | woj. małopolskie

Automatyka i robotyka w Krakowie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi projektanta systemów automatyki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu elektroniki, sztucznej inteligencji czy robotyki.

Automatyka i robotyka - Kraków
Studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Automatyka i robotyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu dziedzin informatycznych i technicznych. W takcie zajęć studenci uczą się działania, konstruckji oraz konserwacji robotów przemysłowych czy mobilnych. W trakcie nauki zetkniesz się z takimi przedmiotami jak projektowanie systemów technicznych, sztuczna inteligencja czy mechatronika.

Absolwent kierunku automatyka i robotyka nie będzie miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści z tej dziedziny poszukiwani są w sektorze automatyki przemysłowej, branży motoryzacyjnej oraz w firmach związanych z branżą IT. Absolwenci tego kierunku zatrudniani są jako programiści i testerzy robotów czy specjaliści ds. sztucznej inteligencji.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | Automatyka i robotyka Kraków - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na AGH 970 punktów, na PK 208 pkt.

 

Gdzie studiować kierunek automatyka i robotyka w Krakowie

W Krakowie automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Wydział Mechaniczny PK) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH)

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Krakowska oferuje 108 miejsc, a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek automatyka i robotyka - uczelnie w Krakowie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i robotyka w Krakowie

W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka automatyka i robotyka Kraków - przedmioty maturalne
 
Kierunki studiów w Krakowie od zawsze przyciągają bardzo wielu kandydatów. Jak zapewne się domyślasz – tylko najzdolniejsi mogą dostać się na prestiżowe krakowskie uczelnie. W przypadku tak specjalistycznych studiów, jak automatyka i robotyka konkurencja jest niezwykle duża na poziomie rekrutacji. Zatem co musisz zrobić, by pokonać konkurencję?
 
Twoją jedyną bronią będą wyniki z egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które musisz obowiązkowo zdawać na maturze to: matematyka, fizyka i astronomia oraz chemia lub informatyka. Oczywiście im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Nie zwlekaj i przygotowania do matury zacznij już dziś.
 

Automatyka i robotyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - przedmioty maturalne

Podczas rekrutacji 2024/2025 na kierunek automatyka i robotyka w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uwzględniany jest jeden przedmiot główny spośród: matematyka, fizyka, informatyka. Ponadto uczelnia ta bierze pod uwagę także udokumentowane kwalifikacje zawodowe kandydatów. dowiedz się więcej

Automatyka i robotyka Politechnika Krakowska w Krakowie - przedmioty maturalne

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2024/2025 na kierunek automatyka i robotyka uwzględnia wyniki z jednego przedmiotu obowiązkowego, jakim jest matematyka, a także jednego przedmiotu charakterystycznego, wybranego spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka. Ponadto uczelnia ta uwzględnia także ewentualny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

Rekrutacja na autimatykę i robotykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunki automatyka i robotyka w Krakowie

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku automatyka i robotyka musi mieć bardzo rozbudowany charakter, ponieważ tylko wtedy absolwenci będą dysponować profesjonalną wiedzą, którą będą mogli wykorzystywać w pracy. Zatem jeżeli myślisz o rozpoczęciu edukacji na tym kierunku, to już dziś musisz liczyć się z poświęceniem wielu godzin na naukę. Podstawę twojego kształcenia będzie stanowić matematyka oraz jej nauki pochodne takie jak algebra i analiza matematyczna. Oprócz nich, na studentów czekają przedmioty z zakresu fizyki – obwody elektryczne, termokinetyka, czy metrologia elektryczna.

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka może robić wrażenie. Jednak wiedza i umiejętności z wszystkich tych zakresów sprawią, że absolwenci tego kierunku nie będą mieć żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia w przyszłości. Wiedza osób, które kończą te studia musi obejmować zagadnienia z właściwie wszystkich ścisłych dyscyplin, ponieważ ich zdobycze wykorzystywane są już podczas konkretnych działań inżynieryjnych.

Umiejętności osób, które kończą studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka muszą obejmować także wiele specjalistycznych kwalifikacji. Absolwenci automatyki i robotyki dysponują takimi zdolnościami jak projektowanie, wytwarzanie, programowanie elementów maszyn, czy wręcz całych systemów urządzeń, które wykorzystywane są w wielu różnorodnych branżach. Studia na Politechnice Krakowskiej wiążą się także z wyborem specjalności, która kształci już bardzo specjalistyczne zdolności kierunkowe. Studenci mają do wyboru specjalizacje takie jak:

 • automatyzacja systemów wytwarzania;
 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych;
 • sterowanie i monitoring maszyn oraz urządzeń;
 • mechatronika.

 

Nabywane umiejętności

Automatyka i robotyka to dziedzina inżynierii zajmująca się m.in. projektowaniem, budową, programowaniem i zarządzaniem systemami automatycznymi oraz robotami. Kierunek ten związany jest np. z automatyką przemysłową oraz zastosowaniem technologii informatycznych i elektronicznych w procesach produkcyjnych. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co pozwala im na projektowanie inteligentnych systemów robotycznych, zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji i uczenia się.

Studenci kierunku automatyka i robotyka zdobywają wiedzę z zakresu m.in. mechaniki, elektroniki, informatyki, teorii sterowania, systemów wbudowanych, sztucznej inteligencji i robotyki, a także uczą się np. projektować i programować różnego rodzaju systemy automatyki, w tym np. systemy sterowania procesami technologicznymi w przemyśle, systemy kontroli ruchu, systemy zarządzania produkcją, a także systemy robotyczne.

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń przemysłowych, w firmach robotycznych, a także w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrożeniem systemów automatyki przemysłowej. Mogą także pracować np. jako projektanci i programiści robotów, specjaliści ds. sztucznej inteligencji oraz specjaliści ds. systemów wbudowanych.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na automatyce i robotyce w Krakowie

Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie: sterowanie i monitoring maszyn i urządzeńtechnologie informacyjne w systemach produkcyjnychautomatyzacja systemów wytwarzania...

Sprawdź specjalności na automatyce i robotyce w Krakowie

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Sprawdź

Automatyka i robotyka w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po automatyce i robotyce

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie projektanta i konstruktora elementów oraz systemów automatyki. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami IT, biurami projektowymi, zakładami energetycznymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, czy z jednostkami administracji publicznej.

czytaj dalej jaka praca po automatyce i robotyce

Jak wygląda rekrutacja na automatykę i robotykę w Krakowie

Osoby, które aplikują na kierunek automatyka i robotyka zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, informatycznych oraz technicznych, w tym automatyki, elektrotechniki czy robotyki. Studenci nauczą się projektowania systemów sterowania, konfigurowania działania robotów przemysłowych oraz wykorzystywania programów i narzędzi komputerowych stosowanych w procesie projektowania.

Automatyka i robotyka - rekrutacja na uczelniach w Krakowie:

sprawdź rekrutacja na studia w Krakowie

 

Ile osób na miejsce na automatykę i robotykę w Krakowie

Automatyka i robotyka w Krakowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Krakowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszko aplikowało 577 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 5 kandydatów, natomiast na Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie aplikowało 784 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 5 kandydatów.

 

Jakie progi na automatykę i robotykę w Krakowie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na automatykę i robotykę rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 970 punktów, na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 208 pkt.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów – w ramach rekrutacji tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 150
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 108

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają terminy ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci zostają poinformowani o przyjęciu lub odrzuceniu ich aplikacji na studia w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu użytkownicy mogą dowiedzieć się, ile puntów zdobyli podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także na którym miejscu listy rankingowej się znajdują.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 16 lipca 2024
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - 12 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci najczęściej decydują się na doręczenie zestawu osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak dostarczenie plików za pomocą poczty – tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych można dostarczać najczęściej niedługo po opublikowaniu wyników rekrutacji. Termin składania dokumentów ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię. Zazwyczaj kandydaci mają na to zaledwie kilka dni. Dobrze jest pospieszyć się z dopełnieniem formalności, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 17 do 22 lipca 2024
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - od 15 do 19 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie

Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

Automatyka i robotyka studia Kraków - ceny 2024

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Kraków studia i stopnia

Automatyka i robotyka Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Kraków studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie

Automatyka i robotyka w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia na kierunku automatyka i robotyka są wyjątkowo wymagające, jednak perspektywy przyszłościowego zatrudnienia sprawiają, że warto wybrać właśnie je.
 
Marcin, student automatyki i robotyki, mówi:
Studia to bardzo intensywny czas w moim życiu, wiem, że rozwijam się intelektualnie, uczestniczę w wielu projektach badawczych, które sprawiają, że moja wiedza nabiera praktycznego wymiaru. Takie rzeczy mogą jedynie zaoferować najlepsze studia w Krakowie!
 

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia