Psychologia - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Psychologia

Odkryj kierunek Psychologia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Psychologia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Toruniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku psychologia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Psychologia Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród toruńskich uczelni publicznych psychologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ponad 1,1 tys. zgłoszeń - 9 osób na miejsce).
 
Specjalności

Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku psychologia w Toruniu: neuropsychologiapsychologia edukacyjnapsychologia społecznapsychologia w zarządzaniu i biznesiepsychologia zdrowia... specjalności na psychologii w Toruniu >

 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4850 zł.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Menedżersko - prawny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku menedżersko - prawny

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski

 

Kierunek psychologia w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych i popularnych kierunków studiów ostatnich lat. Liczba miejsc jest jednak ograniczona do minimum, ponieważ uczelnia pragnie zapewnić wysoki standard zajęć. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, matematyka czy język obcy nowożytny, powinieneś zdawać jeden z przedmiotów do wyboru spośród biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, geografii, fizyki i astronomii czy fizyki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Psychologia jest jedną z najpopularniejszych dziedzin nauki XXI wieku. Spowodowane jest to faktem, że coraz więcej osób nie boi się prosić o pomoc w przypadku problemów natury psychicznej. Depresję czy zaburzenia lękowe można postrzegać jako choroby cywilizacyjne, dlatego żadnego rodzaju zaburzeń nie można lekceważyć. Virginia Satir, amerykańska psychoterapeutka, stwierdziła: „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jak jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę”. A jeśli sobie nie radzisz lub potrzebujesz w tym pomocy, nie bój się o nią prosić.

Idealni kandydaci na tego typu studia psychologiczne powinni wykazywać się niezwykłą empatią i interesować się zagadnieniami związanymi z psychologią i działaniem psychiki człowieka. Bardzo ważne, żebyś potrafił/a słuchać innych. Jeśli w przyszłości pragniesz pomagać ludziom, ten kierunek jest właśni dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku prawo w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Toruniu na kierunku psychologia możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i oferuje interdyscyplinarne wykształcenie, które następnie przekłada się na osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

4. Praca po studiach

Studia psychologiczne w Toruniu pozwalają absolwentom udzielać pomocy ludziom z problemami psychologicznymi poprzez fachową diagnozę czy psychoterapię. Studenci przygotowywani są do interwencji i konsultacji społecznych oraz do promowania zdrowia psychicznego w mediach. Zajmują się także negocjacjami i mediacją.

Absolwenci psychologii podejmują pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach badawczych i naukowych, w ośrodkach leczenia uzależnień, w sanatoriach, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach i wielu innych placówkach. Zajmują się interwencją środowiskową, pracą socjalną, pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, pomocą medyczną, psychoterapią i grupami wsparcia, rekrutacją kadr, badaniem rynku, psychoedukacją i psychoprofilaktyką.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • teoria pojęć i rozumowań,
 • psychologia społeczna,
 • wprowadzenie do socjologii,
 • podstawy statystyki w psychologii,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • emocje i motywacja,
 • statystyka wspierana komputerowo,
 • konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych,
 • psychologia rozwoju poznawczego,
 • psychologia poznawcza 2: myślenie i rozumowanie, pamięć,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • diagnoza – metody standardowe,
 • diagnoza – metody swobodne
 • i wiele innych.

 

Studenci mają do wyboru szereg ciekawych specjalności takich jak: Psychologia Kliniczna, Neuropsychologia, Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa, Stosowana Psychologia Zwierząt. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Absolwenci zdobywają najpotrzebniejszą wiedzę i umiejętności, które pomagają im w poznaniu i zrozumieniu człowieka i otaczającego go świata społecznego. Zdobywają umiejętności mediacji, negocjacji, fachowej diagnozy, potrafią przeprowadzić psychoterapię oraz skonstruować prawidłowy kwestionariusz psychologiczny. Rozwijają kompetencje komunikacyjne i empatyczne.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Studia na kierunku psychologia w Toruniu trwają 5 lat (studia jednolite).

Uczelnie w Toruniu studia psychologiczne oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Zwieńczeniem pięcioletniej nauki jest egzamin magisterski, który zapewnia tytuł magistra i umożliwia wykonywania zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, które pozwalają im stać się ekspertami w danej dziedzinie. Niejednokrotnie po ukończeniu studiów magisterskich studenci decydują się na dodatkowe kursy, które zwiększają ich kompetencje zawodowe w zakresie konkretnych profili kierunkowych.

Studia psychologiczne nie mogą być podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia, ponieważ program kształcenia obfituje w ogrom wiedzy, której nie można rozgraniczać. Studia licencjackie bowiem nie wykreują specjalisty, który przysłuży się zdrowiu psychicznemu swoich pacjentów.

Psychologia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku psychologia w Toruniu?

Kierunek psychologia w Toruniu kształci specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychologii stosowanej w społeczeństwie czy danym środowisku, psychologii zwierząt. Studenci zdobywają umiejętności odnoszące się do diagnozy, stosowania psychoterapii, przeprowadzania negocjacji czy mediacji, co cenione jest niemal w każdej branży.

Absolwenci z chęcią są zatrudniani w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w pracowniach testów psychotechnicznych, w sanatoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w agencjach reklamowych i public realtions, w fundacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach badawczych i naukowych. Główne placówki, w których zatrudniani są absolwenci psychologii w Toruniu to szpitale, kliniki, przedszkola, szkoły, domy dziecka, fundacje, również zakłady poprawcze, areszty śledcze, więzienia, zakłady karne.

Studenci są przygotowywani do pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, w organizacjach pozarządowych, w agencjach konsultingowych, w agencjach pośrednictwa pracy, w działach HR, w biurach karier, w ośrodkach pomocy społecznej. Zajmują się psychoterapią i grupami wsparcia, pracą socjalną, mediacją, negocjacjami, pomocą medyczną, rekrutacją kadr, psychoedukacją i psychoprofilaktyką, interwencją środowiskową i kryzysową, badaniem rynku, polityką społeczną. Pracują także w mediach społecznościowych lub otwierają własną działalność gospodarczą. 

Studia psychologiczne zapewniają bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Dzięki temu kandydaci na studia chętnie wybierają tego typu kierunek humanistyczny. Jeśli pragniesz pracować z ludzkim umysłem, ta ścieżka kariery jest dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4850 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Psychologia studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Psychologia studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Psychologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Psychologia studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku psychologia przyciągają uwagę bardzo wielu kandydatów na studia humanistyczne. Są to zwłaszcza osoby, które żywo interesują się psychiką człowieka i pragną zrozumieć nie tylko innych ludzi, ale przede wszystkim siebie. Nim zdecydujesz o rekrutowaniu na tego typu studia psychologiczne, zastanów się:

 • Czy przedmioty zarówno humanistyczne, jak i ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą empatyczną i społeczną, a w przyszłości pragniesz wykorzystywać te cechy w pracy zawodowej?
 • Czy posiadasz umiejętności komunikacyjne?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że liczba miejsc jest bardzo ograniczona, ponieważ uczelnie w Toruniu pragną zadbać o najwyższy standard kształcenia. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to znaczy matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wybrany przedmiot dodatkowy: biologię, chemię, geografię, fizykę i astronomię, fizykę, historię, wiedzę o społeczeństwie. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Toruniu

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak psychologia przyciągają uwagę wielu kandydatów na studia i wciąż uważane są za elitarne.

Patrycja, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Psycholog to jeden z najważniejszych zawodów dzisiejszych czasów. Nie boimy się już mówić o problemach, jeśli tylko rozmowa może nam pomóc. Specjalizuję się w psychologii zwierząt. Jest to specjalizacja unikatowa w skali krajowej. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Toruń studia stacjonarne

Psychologia Toruń studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Toruniu

Kierunki psychologiczne i społeczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia