Psychologia - Toruń

Psychologia - Toruń

Psychologia - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Psychologia

Odkryj kierunek Psychologia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Toruń | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Psychologia jest jedną z najpopularniejszych dziedzin nauki XXI wieku. Spowodowane jest to faktem, że coraz więcej osób nie boi się prosić o pomoc w przypadku problemów natury psychicznej. Depresję czy zaburzenia lękowe można postrzegać jako choroby cywilizacyjne, dlatego żadnego rodzaju zaburzeń nie można lekceważyć. Virginia Satir, amerykańska psychoterapeutka, stwierdziła: „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jak jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę”. A jeśli sobie nie radzisz lub potrzebujesz w tym pomocy, nie bój się o nią prosić.

Idealni kandydaci na tego typu studia psychologiczne powinni wykazywać się niezwykłą empatią i interesować się zagadnieniami związanymi z psychologią i działaniem psychiki człowieka. Bardzo ważne, żebyś potrafił/a słuchać innych. Jeśli w przyszłości pragniesz pomagać ludziom, ten kierunek jest właśni dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Toruniu na kierunku psychologia możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i oferuje interdyscyplinarne wykształcenie, które następnie przekłada się na osiągnięcia w pracy zawodowej.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: biologiczne mechanizmy zachowania, wprowadzenie do etyki, metodologia badań psychologicznych, emocje i motywacja, wprowadzenie do psychofizjologii, konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych, statystyka wspierana komputerowo, diagnoza – metody standardowe, wprowadzenie do socjologii, etologia, psychologia społeczna, teoria pojęć i rozumowań, historia filozofii, filozofia kultury, logika, podstawy pomiaru psychometrycznego i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia psychologiczne w Toruniu pozwalają absolwentom udzielać pomocy ludziom z problemami psychologicznymi poprzez fachową diagnozę czy psychoterapię. Studenci przygotowywani są do interwencji i konsultacji społecznych oraz do promowania zdrowia psychicznego w mediach. Zajmują się także negocjacjami i mediacją.

Absolwenci psychologii podejmują pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach badawczych i naukowych, w ośrodkach leczenia uzależnień, w sanatoriach, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach i wielu innych placówkach. Zajmują się interwencją środowiskową, pracą socjalną, pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, pomocą medyczną, psychoterapią i grupami wsparcia, rekrutacją kadr, badaniem rynku, psychoedukacją i psychoprofilaktyką.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku menedżersko - prawny

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Toruniu?

Kierunek psychologia w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych i popularnych kierunków studiów ostatnich lat. Liczba miejsc jest jednak ograniczona do minimum, ponieważ uczelnia pragnie zapewnić wysoki standard zajęć. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, matematyka czy język obcy nowożytny, powinieneś zdawać jeden z przedmiotów do wyboru spośród biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, geografii, fizyki i astronomii czy fizyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W TORUNIU

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W TORUNIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak psychologia możesz z reguły realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na kształcenie w tygodniu, możesz rozważyć studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne. Warto także zweryfikować czy w danym roku akademickim uczelnia planuje uruchomić studia zaoczne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych, ale i biologicznych. W siatce zajęć znajdziesz przedmioty takie jak:

 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • teoria pojęć i rozumowań,
 • psychologia społeczna,
 • wprowadzenie do socjologii,
 • podstawy statystyki w psychologii,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • emocje i motywacja,
 • statystyka wspierana komputerowo,
 • konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych,
 • psychologia rozwoju poznawczego,
 • psychologia poznawcza 2: myślenie i rozumowanie, pamięć,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • diagnoza – metody standardowe,
 • diagnoza – metody swobodne
 • i wiele innych.

 

Studenci mają do wyboru szereg ciekawych specjalności takich jak: Psychologia Kliniczna, Neuropsychologia, Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa, Stosowana Psychologia Zwierząt. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Absolwenci zdobywają najpotrzebniejszą wiedzę i umiejętności, które pomagają im w poznaniu i zrozumieniu człowieka i otaczającego go świata społecznego. Zdobywają umiejętności mediacji, negocjacji, fachowej diagnozy, potrafią przeprowadzić psychoterapię oraz skonstruować prawidłowy kwestionariusz psychologiczny. Rozwijają kompetencje komunikacyjne i empatyczne.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu studia psychologiczne oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Zwieńczeniem pięcioletniej nauki jest egzamin magisterski, który zapewnia tytuł magistra i umożliwia wykonywania zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, które pozwalają im stać się ekspertami w danej dziedzinie. Niejednokrotnie po ukończeniu studiów magisterskich studenci decydują się na dodatkowe kursy, które zwiększają ich kompetencje zawodowe w zakresie konkretnych profili kierunkowych.

Studia psychologiczne nie mogą być podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia, ponieważ program kształcenia obfituje w ogrom wiedzy, której nie można rozgraniczać. Studia licencjackie bowiem nie wykreują specjalisty, który przysłuży się zdrowiu psychicznemu swoich pacjentów.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA TORUŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku psychologia przyciągają uwagę bardzo wielu kandydatów na studia humanistyczne. Są to zwłaszcza osoby, które żywo interesują się psychiką człowieka i pragną zrozumieć nie tylko innych ludzi, ale przede wszystkim siebie. Nim zdecydujesz o rekrutowaniu na tego typu studia psychologiczne, zastanów się:

 • Czy przedmioty zarówno humanistyczne, jak i ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą empatyczną i społeczną, a w przyszłości pragniesz wykorzystywać te cechy w pracy zawodowej?
 • Czy posiadasz umiejętności komunikacyjne?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że liczba miejsc jest bardzo ograniczona, ponieważ uczelnie w Toruniu pragną zadbać o najwyższy standard kształcenia. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to znaczy matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wybrany przedmiot dodatkowy: biologię, chemię, geografię, fizykę i astronomię, fizykę, historię, wiedzę o społeczeństwie. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku psychologia w Toruniu?

Jaka praca po kierunku psychologia w Toruniu?

Kierunek psychologia w Toruniu kształci specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychologii stosowanej w społeczeństwie czy danym środowisku, psychologii zwierząt. Studenci zdobywają umiejętności odnoszące się do diagnozy, stosowania psychoterapii, przeprowadzania negocjacji czy mediacji, co cenione jest niemal w każdej branży.

Absolwenci z chęcią są zatrudniani w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w pracowniach testów psychotechnicznych, w sanatoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w agencjach reklamowych i public realtions, w fundacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach badawczych i naukowych. Główne placówki, w których zatrudniani są abiturienci psychologii w Toruniu to szpitale, kliniki, przedszkola, szkoły, domy dziecka, fundacje, również zakłady poprawcze, areszty śledcze, więzienia, zakłady karne.

Studenci są przygotowywani do pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, w organizacjach pozarządowych, w agencjach konsultingowych, w agencjach pośrednictwa pracy, w działach HR, w biurach karier, w ośrodkach pomocy społecznej. Zajmują się psychoterapią i grupami wsparcia, pracą socjalną, mediacją, negocjacjami, pomocą medyczną, rekrutacją kadr, psychoedukacją i psychoprofilaktyką, interwencją środowiskową i kryzysową, badaniem rynku, polityką społeczną. Pracują także w mediach społecznościowych lub otwierają własną działalność gospodarczą. 

Studia psychologiczne zapewniają bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Dzięki temu kandydaci na studia chętnie wybierają tego typu kierunek humanistyczny. Jeśli pragniesz pracować z ludzkim umysłem, ta ścieżka kariery jest dla Ciebie.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak psychologia przyciągają uwagę wielu kandydatów na studia i wciąż uważane są za elitarne.

Patrycja, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Psycholog to jeden z najważniejszych zawodów dzisiejszych czasów. Nie boimy się już mówić o problemach, jeśli tylko rozmowa może nam pomóc. Specjalizuję się w psychologii zwierząt. Jest to specjalizacja unikatowa w skali krajowej. Polecam.

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)