Etyka

Etyka

Wzornictwo dziś jest jedną ze sztuk użytkowych. Jeśli wybierzesz więc studia na tym kierunku, będziesz mógł nie tylko zajmować się działalnością artystyczną, lecz otrzymasz również merytoryczne przygotowanie oraz niezbędną wiedze z tego zakresu. Sprawdź zatem, jakie przedmioty na kierunku wzornictwo czekają na ciebie w siatce!

Każdy student dzięki niemu między innymi potrafi ogólnie opisać zakres przedmiotowy etyki, jest w stanie zreferować wybrane obszary problemowe, potrafi stosować elementarną terminologię filozoficzną w charakterystyce problemów etycznych czy powierzchownie rozpoznaje aktualność pytań i idei etycznych w problematyce społecznej i kulturowej czasów współczesnych.

Celem przedmiotu jest między innymi prezentacja problematyki etycznej w ujęciu systemowym, przedstawienie historii rozwoju myśli etycznej, analiza wybranych koncepcji etycznych, opanowanie przez studentów podstawowych kategorii etycznych czy nabycie umiejętności analizowania sytuacji problemowych przy odwołaniu się do konkretnych koncepcji etycznych.

idź do kierunku WZORNICTWO STUDIA KRAKÓW

w Krakowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)