Mikroekonomia

Mikroekonomia

Mikroekonomia

18.06.2021

Mikroekonomia

Studia ekonomiczne to propozycja kształcenia stworzona z myślą o osobach, którym zagadnienia związane z matematyką nie są w ogóle straszne. Wejdą oni w posiadanie pakietu doskonałych umiejętności, które przydają się podczas pracy w sektorze bankowym. Zobacz, jakie przedmioty będą na ciebie czekać na studiach ekonomicznych.

Mikroekonomia to jeden z ważniejszych przedmiotów. Podstawowe cele kształcenia studentów to: zdobycie wiedzy w zakresie podstaw mikroekonomii, nabycie umiejętności stosowania pojęć ekonomicznych oraz narzędzi analizy mikroekonomicznej, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Każdy student między innymi potrafi opisać, przeanalizować i zinterpretować zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych na poziomie podstawowym czy zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi modelowych właściwych mikroekonomii do opisu i analizy działalności organizacji oraz do podejmowania decyzji na poziomie podstawowym.

idź do kierunku EKONOMIA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)