Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

Studia w Warszawie

pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

Odkryj studia pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka to studia kształcące psychologów, którzy odgrywają bardzo dużą rolę w społeczeństwie i wciąż ich znaczenie rośnie. W dzisiejszych czasach pełnych stresu towarzyszącego w szybkim trybie życia pomoc psychologa staje się bardzo istotna i nierzadko jest ona niezbędna, by poradzić sobie z różnorodnymi problemami i zmartwieniami.

Student zdobędzie wiedzę między innymi na temat metodologii oraz szerokiej teorii psychologii, a także pozna praktykę psychologiczną i rozwinie krytyczne oraz twórcze myślenie. Zapozna się także z zakresem psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka oraz ogólnej obejmującej procesy poznawcze, motywacje, osobowość, różnice indywidualne i emocje.

Dzięki otrzymanemu w drodze studiów warsztatowi, absolwent jest gotów do planowania własnych badań oraz procesów diagnostycznych. Absolwent posiada kompetencje między innymi do planowania interwencji psychologicznej, niesienia pomocy innym, a także do rozpoznawania indywidualnych lub społecznych problemów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na pomocy psychologicznej i psychoprofilaktyce poświęcone są m.in.: rodzajom i specyfice interwencji psychologicznych, których celem jest zapobieganie różnorodnym trudnościom psychologicznym, z którymi mierzą się osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poruszające problematykę dotyczącą m.in.: uzależnień, dysfunkcji rodziny, zdrowia psychicznego.

Studenci pomocy psychologicznej i psychoprofilaktyki szkolą się w zakresie np.: prowadzenia działań psychologicznych skierowanych do dzieci, młodzieży lub dorosłych, w tym rozwiązywania problemów społecznych związanych m.in. z: bezrobociem, przemocą domową, przemocą w internecie czy innymi patologiami społecznymi.

W programie studiów na pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
 • Główne założenia psychoprofilaktyki
 • Kompetencje skutecznej pomocy psychologicznej
 • Psychoprofilaktyka uzależnień
 • Przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści
 • Interwencja kryzysowa
 • Terapia indywidualna i grupowa

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów patologii społecznych oraz zagrożeń zdrowia psychicznego; technik stosowanych w terapiach wspierających walkę z sytuacjami kryzysowymi; zasad niesienia skutecznej pomocy psychologicznej.

Osoby, które ukończyły pomoc psychologiczną i psychoprofilaktykę mogą rozwijać się w zakresie działań związanych np. z: doradztwem zawodowym, redukcją stresu w organizacjach, edukacji zdrowotnej lub wsparciu rodziców w pełnieniu roli wychowawczej lub opiekuńczej wobec dzieci. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent pomocy psychologicznej i psychoprofilaktyki może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studia na kierunku psychologia to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę w zakresie m.in. zarządzania, pedagogiki, socjologii, antropologii, marketingu czy filozofii. Absolwenci psychologii wyróżniają się wysoko rozwiniętymi zdolnościami komunikacyjnymi oraz analitycznymi. Psychologowie m.in. umiejętnie obserwują, oceniają oraz interpretują ludzkie zachowania, a także trafnie określają czynniki determinujące działanie człowieka w jego codziennym życiu.

Absolwenci psychologii zostają wyposażeni w uniwersalne zdolności, które pozwalają im m.in. na: skuteczne nawiązywanie nowych relacji, rozwiązywanie konfliktów o różnorodnym podłożu, stawianie diagnoz psychologicznych, leczenie terapeutyczne lub zarządzanie zespołami w przedsiębiorstwach i organizacjach. Zawodowych możliwości dla psychologów jest wiele, a ich kariera zależy jedynie od predyspozycji i zainteresowań absolwentów tego kierunku.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)