Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Studia w Łodzi

biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Odkryj kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne?

Konkurencja na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne jest bardzo wysoka, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE W ŁODZI?

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to nowoczesna propozycja kształcenia, a zarazem autorski kierunek Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie realizowanych zajęć studenci mają okazję zdobyć użyteczną wiedzę i praktyczne umiejętności związane stricte ze stanem środowiska oraz próbą jego oceny. Z pewnością tego typu studia to idealna okazja, by poznać innowacyjne rozwiązania, które umożliwią efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. 

Biomonitornig służy do tego, by ostrzegać o przewidywanych przeobrażeniach środowiska przyrodniczego. W tym celu studenci nauczą się analizować biowskaźniki, wykorzystywane do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska.

Biotechnologia ekologiczna umożliwi Ci z kolei, chociażby poznanie różnego rodzaju metod redukcji zanieczyszczeń obszarowych lub wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biomonitornig i biotechnologie ekologiczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia w Łodzi w zakresie biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych możesz studiować stacjonarnie w ramach pierwszego stopnia. Kształcenie na studia licencjackich trwa trzy lata i umożliwia zdobycie tytułu licencjata.

Dzienna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a realizowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi oraz praktykami zawodowymi, umożliwiającymi zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia biologiczne w Łodzi w zakresie biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych umożliwiają zdobycie rzetelnego wykształcenia oraz praktycznych umiejętności. Przede wszystkim studenci rozwijają swoje pojęcie o naukach przyrodniczych w zakresie organizmów, populacji, ekosystemów, ich tolerancji.

Zapoznają się także z naturalną zmiennością czynników środowiskowych, jak i przyczynami i skutkami działań realizowanych w środowisku przez człowieka.

Z pewnością poznasz procesy transportu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i biogenów w różnych ośrodkach, ale również zagłębisz się w różnego rodzaju metody oceny stanu środowiska oraz metody remediacyjne w środowiskach wodnych i lądowych.

Studia w tym zakresie, tak jak praca w zawodzie wiążą się z działaniem zespołowym w terenie lub laboratorium. Studenci nauczą się pracować razem, rozwinąć swoją stronę komunikatywną i badawczą.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE W ŁODZI?

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE W ŁODZI?

Absolwenci biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych są cennymi nabytkami na aktualnym rynku pracy. Wieloletnia nauka i zdobywane w terenie oraz w trakcie praktyk zawodowych umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w służbach ochrony środowiska, takich jak: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne:

  • laboratoria badań środowiskowych
  • parki narodowe lub krajoznawcze
  • firmy konsultingowe, które oceniają oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu
  • jednostki administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujące się ochroną środowiska

Zawodowo zajmiesz się działaniem na rzecz redukcji zagrożeń dla środowiska i jego degradacji w organizacjach ekologicznych oraz opracowywaniem planów ochrony obiektów, ochroną prawną, programami rolno-środowiskowymi w odpowiednio wyspecjalizowanych do tego firmach.

Komentarze (0)