Studia biologiczne w Łodzi

Studia biologiczne w Łodzi

Studia biologiczne w Łodzi

Największy wybór studiów

biologicznych w Łodzi

Odkryj kierunki biologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Studia biologiczne i przyrodnicze Łódź | woj. łódzkie

Studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia biologiczne w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi to zestaw kierunków, oferujących pozyskanie wszechstronnej wiedzy oraz licznych umiejętności praktycznych. To przestrzeń kształcenia, dzięki której studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi: różnorodności biologicznej roślin, biologii molekularnej, botaniki, ochrony środowiska, meteorologii i klimatologii, biotechnologii środowiskowej, zarządzania gospodarstwem leśnym.

Najpopularniejsze kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi: Biologia, Biotechnologia, Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, Ochrona środowiska, Mikrobiologia, Leśnictwo.

Współczesne studia biologiczne i przyrodnicze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunkach biologicznych i przyrodniczych w Łodzi: biotechnologia medycznabiotechnologia mikrobiologicznagenetykamikrobiologia technicznanauczycielskazintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy
 

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych

Absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych odnajdują się w pracy między innymi w: przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt, instytutach naukowo- badawczych, parkach narodowych i krajobrazowych, zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach kontrolnych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną wiedzą biologiczną i przyrodniczą wahają się od 3000 zł do 7000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W ŁODZI - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Biologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Biologia kryminalistyczna stacjonarne I stopnia
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne stacjonarne I stopnia
Biotechnologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Ekomiasto stacjonarne I stopnia
Industrial biotechnology stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria ochrony środowiska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Mikrobiologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Technologia kosmetyków stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są studia biologiczne i przyrodnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W ŁODZI

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia biologiczne w Łodzi

Rekrutacja na studia biologiczne przebiega bez dodatkowych egzaminów wstępnych wystarczy dobrze zdać maturę. My trzymamy za wszystkich zdających biologię, czy chemię, kciuki, to te przedmioty królują w rekrutacyjnych statystykach. Polecamy również zająć się matematyką, której wynik nie powinien się ociągać gdzieś z tyłu.

Wszystkie przedmioty ścisłe są mile widziane, które konkretnie należy zdać, by dostać się na konkretny kierunek to należy sprawdzić.

Miejsc na uczelniach publicznych jest sporo, gdyż absolwenci studiów biologicznych są niezwykle potrzebni w dzisiejszym świecie – przemyśle farmaceutycznym, żywieniowym, czy ekologicznym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W ŁODZI POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W ŁODZI

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Gdyby nie biologia, to świat stałby w miejscu, wirusy pożerałyby nas, a bakterie zjadały nasze pożywienie - i w efekcie nas. Studia biologiczne są niezwykle cenne – uczą, jak żyć z innymi organizmami żywymi, jakie mechanizmy sterują światem przyrody i przede wszystkim jak organizm człowieka powinien funkcjonować.

W Łodzi studia biologiczne mają niezwykle użytkowy wymiar, oscylują wokół nauk praktycznych, czyli biotechnologii, biogospodarki, genetyki. Dzięki biologom świat przyrody staje się nam bliski, umiemy chronić środowisko, jak i walczyć ze szkodnikami.

O przydatności biologów w życiu moglibyśmy wiele napisać, jednak myślę, że osoby poszukujące informacji o studiach biologicznych już wiedzą, czy są przekonane, że bez biologów świat byłby jednym wielkim zagrożeniem. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z konkretnymi informacjami na temat kierunków studiów biologicznych w Łodzi i możliwości, jakie daje nam ich ukończenie.

 

Studia biologiczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia biologiczne w Łodzi są jednymi z najchętniej wybieranych. Ich popularność sprawia, że uczelnie w najwyższym stopniu chcą zadbać o komfort podczas zdobywania edukacji. Właśnie dlatego poszczególne kierunki możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie (chociażby biologia). Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, kształcenie na studiach zaocznych odbywa się zaś w weekendy.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie bądź inżynierskie (np. biotechnologia), które trwają od sześciu do siedmiu semestrów.

Stopień drugi to studia magisterskie, niejednokrotnie uzupełniające wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia.

Kształcenie w tym zakresie trwa od trzech do czterech semestrów. Uczelnie w Łodzi mają w swojej ofercie szereg studiów podyplomowych, które umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie najbardziej interesujących Cię treści. Kształcenie na studiach podyplomowych jest roczne lub półtoraroczne.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Kierunki studiów biologicznych w Łodzi

Kierunki biologiczne w Łodzi odpowiadają najnowszym trendom pojawiającym się w świecie nauki i techniki, a także zapotrzebowaniom rynku pracy. Powszechne dążenie do ekologii stwarza wiele miejsc pracy i pozwala kształcić się w zakresie, chociażby ekomiasta czy biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych.

Specjaliści w tej dziedzinie są coraz bardziej potrzebni. Podobnie potrzebni są eksperci szczycący się wiedzą i technicznymi umiejętnościami z zakresu industrial biotechnology bądź technologii kosmetyków.

Różnorodność kierunków i interdyscyplinarne podejście do tematu wykazuje, jak elastyczną dziedziną staje się biologia i nauki jej pokrewne. Wykorzystywana jest przecież nie tylko w procesach mikrobiologicznych, ale i w kryminologii.

Możliwość łączenia różnorodnych dyscyplin sprawia, że studia biologiczne są niezwykle interesującą przygodą nie tylko na tle naukowym, ale i doświadczeń życiowych. Poszczególne kierunki możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie w ramach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów biologicznych:

 • biologia
 • biologia kryminalistyczna
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • biotechnologia
 • ekomiasto
 • genetyka
 • industrial biotechnology
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • technologia  kosmetyków

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia biologiczne w Łodzi?

Najpopularniejszymi ośrodkami akademickimi w Łodzi są oczywiście Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka. Każda z uczelni ma w swojej ofercie bogatą listę kierunków biologicznych, których realizacja uwarunkowana jest specyfiką danego wydziału.

Pamiętaj, że kształcenie na Uniwersytecie będzie bardziej teoretyczne w stosunku do praktycznego politechnicznego podejścia. Unikatowe kierunki sprawiają, że kandydaci na studia są zainteresowani kształceniem w poszczególnych placówkach.

Na Uniwersytecie znajdziesz, chociażby mikrobiologię medyczną i immunologię i diagnostykę laboratoryjną, na Politechnice zaś technologię żywności i żywienia człowieka. Wiele kierunków się jednak zazębia jak na przykład biotechnologia. Uczelnie oferują jednak różnorodne specjalizacje w tym zakresie.

Uczelnie prywatne w Łodzi także mają w swojej ofercie przedmioty z zakresu nauk biologicznych i przyrodniczych. Opierają się one głównie na kosmetologii i dietetyce. Poszczególne kierunki znajdziesz na stronach internetowych wybranych uczelni w Łodzi.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki biologicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wybrać studia biologiczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Kierunki biologiczne w Łodzi mają praktyczny charakter, dlatego tak wiele osób wybiera kształcenie w tym zakresie. By odnaleźć się na studiach tego typu, a zarazem w pracy w zakresie biologii, biotechnologii czy mikrobiologii, powinieneś/powinnaś wykazywać zainteresowanie tego typu dziedzinami nauki.

Nie ma reguły na to, który kierunek okaże się najbardziej opłacalny ze wszystkich. Możesz być jednak pewien/pewna, że niezależnie od tego, co będziesz studiować, jeśli będziesz w tym dobry/a każdy pracodawca będzie chciał mieć Cię w swoich szeregach.

Podczas tak ważnego momentu w życiu każdego maturzysty, jak wybór dalszej drogi kształcenia, warto uwzględniać realia rynku pracy. Współczesny świat nastawiony jest na ekologię, dlatego z pewnością sprawdzą się kierunki najbliżej z nią związane.

Ekomiasto czy biomonitoring i biotechnologie ekologiczne kształcą specjalistów, którzy odnajdą się w ochronie środowiska i branżach związanych stricte z zarządzaniem energią w celu zminimalizowania emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • ekspert od ochrony środowiska
 • specjalista ds. fauny i flory
 • biolog terenowy
 • nauczyciel biologii
 • biotechnolog
 • specjalista ds. mikrobiologii
 • diagnostyk laboratoryjny
 • analityk
 • specjalista ds. zapewniania jakości
 • analityk ds. kontroli jakości

 

Niezwykle cenione jest także wykształcenie inżynierskie, dlatego niezależnie od tego, czy wybierzesz biotechnologię, technologię żywności i żywienia człowieka czy też technologię kosmetyków, techniczne kształcenie i praktyczne umiejętności pomogą Ci odnaleźć się na rynku pracy.

Absolwenci kierunków biologicznych i przyrodniczych najczęściej pracują w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, w firmach konsultingowych i doradczych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach edukacyjnych.

Podczas wyboru kierunku studiów warto kierować się własnymi aspiracjami i zainteresowaniami, oczekiwaniami pracodawców, a także uwarunkowaniami miasta, w którym będziesz studiował/a. Miasta akademickie to przecież idealne pole do popisu w kwestii zdobywania nowych doświadczeń.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybór uczelni wyższej nie należy do najprostszych kwestii, a jednak decyzja ta musi być przemyślana, ponieważ ma wpływ na Twoje życie naukowe i zawodowe. Ośrodki akademickie w Łodzi cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki wypracowanej przez lata wysokiej opinii odnoszącej się do jakości kształcenia.

Zarówno Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnika Łódzka stają na wysokości zadania, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy w zakresie praktycznym i teoretycznym. Najważniejszy jest punkt odniesienia. Jeśli chcesz postawić na praktyczne kształcenie, odnajdziesz się na Politechnice. Jeśli jednak teorię pragniesz połączyć z działaniem w laboratorium, dobrym wyborem może okazać się Uniwersytet.

Wiele placówek prywatnych ma w swojej ofercie studia biologiczne bądź im pokrewne. Niezależnie od tego, który ośrodek akademicki wybierzesz, możesz być pewien/pewna, iż Łódź jako miasto akademickie staje na wysokości zadania i gwarantuje zdobycie gruntownego wykształcenia i szereg umiejętności praktycznych.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia biologiczne w Łodzi?

Łódź jako miasto akademickie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów z innych miast. Renomę i rozgłos zapewnia sobie dzięki nowocześnie działającym uczelniom, które stawiają na wysoki poziom kształcenia. Technologicznie rozwinięte wydziały szczycą się bogatą ofertą dydaktyczną, wysoko wyspecjalizowaną kadrą akademicką, szeroko rozwiniętą współpracą krajową i międzynarodową.

Wybór kształcenia na poszczególnych uczelniach umożliwi Ci pracę w laboratoriach technik komputerowych i analitycznych oraz w pracowniach obrazowania mikroskopowego i specjalistycznych technik biologicznych.

Studenci kierunków biologicznych mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie stypendialne i socjalne ze strony uczelni. Ośrodki akademickie umożliwiają wymianę międzymiastową i międzynarodową. Dla Ciebie to szansa na poszerzenie horyzontów myślowych i pogłębianie doświadczeń naukowych, które w świecie biologii, biochemii i ochrony środowiska są niezwykle istotne.

Uczelnie pozwalają wychodzić studentom z inicjatywą, dlatego na poszczególnych wydziałach nie brakuje wydarzeń kulturowych, konferencji naukowych, imprez masowych. Będziesz miał/a okazję wykazać się pomysłowością i podjąć współpracę ze światowej sławy profesorami, a także przyszłymi pracodawcami, którzy przygotowują oferty stażowe i propozycje praktyk, organizowanych w porozumieniu z władzami uczelni.

Łódź jest stworzona dla studentów, żyje wraz z nimi i dzięki nim. Pracodawcy chętnie angażują się w rozwój swoich przyszłych pracowników. Władze miasta natomiast organizują szereg przedsięwzięć kulturowych i sportowych, które z pewnością wzbogacą studenckie lata o nowe doświadczenia i pozwolą rozwinąć się intelektualnie i życiowo.

Studenckie lata mają niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla kariery zawodowej budowanej stopniowo przez absolwentów kierunków biologicznych. Warto przeżyć je w mieście, które podejmuje działania idące w kierunku ekologii i ochrony środowiska, a także dąży do rozwoju w zakresie mikrobiologii i technologii żywienia.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach biologicznych w Łodzi

Studia biologiczne dają spore możliwości absolwentom – przede wszystkim w laboratoriach, koncernach żywieniowych i farmaceutycznych, jak i w szkołach w roli nauczyciela przyrody.

Dzięki dyplomowi ukończenia biotechnologii i genetyki macie szansę na zatrudnienie się w wielkich firmach kosmetycznych czy np. w zoo, gdzie często prowadzone są różnego rodzaju badania komórek, czy też badania związane z ochroną środowiska. Równie mile widziani są absolwenci biologii w urzędach miejskich w wydziale ochrony środowiska. Biolodzy czuwają nad bezpieczeństwem naszej planety ziemi.

Liczne ruchy ekologiczne także potrzebują wsparcia swoich szeregów. Praca biologa często wiąże się z wyjazdami, projektami badawczymi, czy niebezpiecznymi wyjazdami w poszukiwaniu nowych bakterii i wirusów.

Zarobki biologów mają tak duży rozstrzał, że nie jesteśmy w stanie Wam przybliżyć średniej wysokości płac. Jeśli już dziś wiecie, w jakim miejscu moglibyście w przyszłości pracować, to sprawdźcie, jaki kierunek kształcenia najlepiej obrać i przekonajcie się, czy macie szansę przedrzeć się do tego niezwykle intrygującego i potrzebnego zawodu. 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA BIOLOGICZNE

Uniwersytet Łódzki zaprasza zainteresowanych dziedziną biologii na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, gdzie prowadzone są studia:

 • Biologii (w kierunku nauczycielskim) – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Biomonitoring (nowość!) – studia I stopnia, stacjonarne
 • Biotechnologia (w specjalnościach: medyczna, mikrobiologiczna i roślinna) – studia I i II stopnia, stacjonarne
 • Genetyka – studia II stopnia, stacjonarne
 • Mikrobiologia medyczna oraz immunologia i diagnostyka laboratoryjna – studia I i II stopnia, stacjonarne
 • Ochrona środowiska – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - studia I i II stopnia, stacjonarne, dla poszukujących interdyscyplinarnych możliwości kształcenia, to połączenie różnych kierunków zebranych w indywidualnym programie kształcenia, jaki realizuje student

dowiedz się więcej>

 

 


POLITECHNIKA ŁÓDZKA STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Studia biologiczne w Łodzi prowadzi również Politechnika na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, gdzie nauk skupia się na technologii żywności i gospodarce, Politechnika Łódzka oferuje studia:

 • Biogospodarka – studia inżynierskie, I stopnia
 • Biotechnologii – studia inżynierskie, I stopnia, II stopnia i III, stacjonarne i niestacjonarne
 • Biotechnologia środowiska – studia inżynierskie I stopnia
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – studia inżynierskie, I stopnia, II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Technologia Kosmetyków – studia II stopnia, stacjonarne

dowiedz się więcej>

 

Łódź może się pochwalić szeroką ofertą uczelni prywatnych, które prowadzą studia biologiczne, głównie zajmują się one kosmetologią i dietetyką. Polecamy przyjrzeć się ofertom Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Społecznej Akademii Nauk czy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, która prowadzi kierunek ochrony środowiska.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować