Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Studia w Łodzi

biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Odkryj kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi biomonitoring i biotechnologie ekologiczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ).
 

Opis kierunku

Ekologia zaczyna być dla wielu osób coraz ważniejszym zagadnieniem. Kierunek odpowiada na współczesne potrzeby społeczeństwa – podczas studiów można zdobyć odpowiednie kompetencje do oceny stanu środowiska oraz nauczyć się jakie rozwiązania warto wdrażać, by efektywnie chronić ekosystemy. Studenci nie tylko zgłębiają podstawy nauk przyrodniczych, ale również poznają przyczyny i skutki oddziaływania człowieka na środowisko.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci mogą podjąć pracę w urzędach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, specjalizujących się w ochronie środowiska. Posiadają również szereg kompetencji, niezbędnych w laboratoriach badań środowiska.

czytaj dalej wszystko o Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne?

Konkurencja na kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne jest bardzo wysoka, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE W ŁODZI?

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to nowoczesna propozycja kształcenia, a zarazem autorski kierunek Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie realizowanych zajęć studenci mają okazję zdobyć użyteczną wiedzę i praktyczne umiejętności związane stricte ze stanem środowiska oraz próbą jego oceny. Z pewnością tego typu studia to idealna okazja, by poznać innowacyjne rozwiązania, które umożliwią efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. 

Biomonitornig służy do tego, by ostrzegać o przewidywanych przeobrażeniach środowiska przyrodniczego. W tym celu studenci nauczą się analizować biowskaźniki, wykorzystywane do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska.

Biotechnologia ekologiczna umożliwi Ci z kolei, chociażby poznanie różnego rodzaju metod redukcji zanieczyszczeń obszarowych lub wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biomonitornig i biotechnologie ekologiczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia w Łodzi w zakresie biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych możesz studiować stacjonarnie w ramach pierwszego stopnia. Kształcenie na studia licencjackich trwa trzy lata i umożliwia zdobycie tytułu licencjata.

Dzienna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a realizowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi oraz praktykami zawodowymi, umożliwiającymi zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia biologiczne w Łodzi w zakresie biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych umożliwiają zdobycie rzetelnego wykształcenia oraz praktycznych umiejętności. Przede wszystkim studenci rozwijają swoje pojęcie o naukach przyrodniczych w zakresie organizmów, populacji, ekosystemów, ich tolerancji.

Zapoznają się także z naturalną zmiennością czynników środowiskowych, jak i przyczynami i skutkami działań realizowanych w środowisku przez człowieka.

Z pewnością poznasz procesy transportu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i biogenów w różnych ośrodkach, ale również zagłębisz się w różnego rodzaju metody oceny stanu środowiska oraz metody remediacyjne w środowiskach wodnych i lądowych.

Studia w tym zakresie, tak jak praca w zawodzie wiążą się z działaniem zespołowym w terenie lub laboratorium. Studenci nauczą się pracować razem, rozwinąć swoją stronę komunikatywną i badawczą.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE W ŁODZI?

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE W ŁODZI?

Absolwenci biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych są cennymi nabytkami na aktualnym rynku pracy. Wieloletnia nauka i zdobywane w terenie oraz w trakcie praktyk zawodowych umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w służbach ochrony środowiska, takich jak: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne:

  • laboratoria badań środowiskowych
  • parki narodowe lub krajoznawcze
  • firmy konsultingowe, które oceniają oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu
  • jednostki administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujące się ochroną środowiska

Zawodowo zajmiesz się działaniem na rzecz redukcji zagrożeń dla środowiska i jego degradacji w organizacjach ekologicznych oraz opracowywaniem planów ochrony obiektów, ochroną prawną, programami rolno-środowiskowymi w odpowiednio wyspecjalizowanych do tego firmach.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne Łódź studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia