Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wrocław

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wrocław

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wrocław

Studia we Wrocławiu

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 2 do 5 lat (studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wrocław

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jeśli chcesz studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez wrocławskie uczelnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA WE WROCŁAWIU?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to idealna propozycja dla osób, które w życiu zawodowym chcą mieć kontakt z dziećmi i pragną wpływać na edukację zdobywaną przez najmłodszych.

Interdyscyplinarne programy kształcenia umożliwiają studentom zdobywanie rzetelnego wykształcenia, które obejmuje między innymi specyfikę rozwoju dzieci oraz nowoczesne sposoby edukacyjne stosowane w przypadku dzieci.

Zdobędziesz także wiedzę odnoszącą się do metodologii prowadzenia zajęć społeczno-przyrodniczych oraz artystyczno-sprawnościowych.

Pedagog jest osobą wszechstronną, dlatego w trakcie kształcenia nie może zabraknąć treści pedagogiczno-psychologicznych i dydaktycznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)
  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trakcie jednolitych studiów magisterskich, jak i w ramach drugiego stopnia. Studia jednolite to pięcioletnie studia magisterskie (dziesięć semestrów). Studia drugiego stopnia mają charakter uzupełniający w stosunku do stopnia pierwszego. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wśród najważniejszych przedmiotów, które figurują w kompleksowo opracowanym programie kształcenia w ramach kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, znajdziesz, chociażby: edukację międzykulturową, psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci, pedagogikę kultury, edukację matematyczną.

Studenci uczą się, w jaki sposób skutecznie rozwiązywać spory, a także poznają zasady opieki nad dziećmi, jak i zasady zapobiegania problemom.

Zapoznają się także z trudnościami pojawiającymi się we współczesnej dydaktyce i zgłębiają aktualne metodologie i dydaktyczne sposoby, ułatwiające pracę z dziećmi.

Na studentów czeka wiele możliwości, jeżeli chodzi o wybór ścieżki kariery. Studenci uczą się również podstaw nauczania przyrodniczego, matematycznego, plastycznego czy humanistycznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia). 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA WE WROCŁAWIU?

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej odnajdą się w pracy w bardzo wielu placówkach dydaktycznych, oświatowych i kulturowych. Ich praca nie będzie jednak związana jedynie z zawodem nauczyciela. Wbrew pozorom możliwości rozwoju w dziedzinach pedagogicznych jest bardzo wiele.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

  • placówki oświatowo-wychowawcze
  • poradnie specjalistyczne
  • zakłady pracy
  • służby zdrowia
  • instytucje profilaktyki społecznej
  • przedszkola i szkoły podstawowe

Odnajdziesz się także w pracy w wymiarze sprawiedliwości, w placówkach socjalizacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych.

W przypadku pracy w szkolnictwie absolwenci świadomie wykonują obowiązki dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, opierając się przy tym na podstawie programowej oraz na nowoczesnych tendencjach organizacyjnych i metodologicznych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

studia pedagogiczne we Wrocławiu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)