Zarządzanie ryzykiem finansowym - Poznań

Zarządzanie ryzykiem finansowym - Poznań

Zarządzanie ryzykiem finansowym - Poznań

Studia w Poznaniu 

zarządzanie ryzykiem finansowym

Odkryj zarządzanie ryzykiem finansowym w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie ryzykiem finansowym studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie ryzykiem finansowym - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek zarządzanie ryzykiem finansowym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie ryzykiem finansowym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie ryzykiem finansowym?

Jeśli chcesz studiować zarządzanie ryzykiem finansowym, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Poznaniu.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie ryzykiem finansowym w Poznaniu - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania na uczelniach

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W POZNANIU?

Zarządzanie ryzykiem finansowym to nowoczesna propozycja kształcenia, która doskonale wpisuje się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.

Studia z zakresu zarządzania i ekonomii umożliwią Ci zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji bankowej oraz z organizacją pracy wybranych działów, chociażby działu kredytowego, oceny ryzyka czy organizacji sprzedaży.

Realizacja starannie wyselekcjonowanych przedmiotów ułatwi Ci wykształcenie umiejętności analitycznych i oceny dokumentacji. Nauczysz się wykorzystywać współczesne narzędzia informatyczne w pracy dla oceny ryzyka finansowego analizowanych przedsięwzięć. Studenci przyswoją także kompetencje menedżerskie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Poznańskie uczelnie umożliwiają tego typu kształcenie w trybie stacjonarnym, który realizowany jest od poniedziałku do piątku.

Studia dzienne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Zarządzanie ryzykiem finansowym to innowacyjny kierunek studiów, który pozwoli Ci zdobyć rzetelne wykształcenie, obejmujące zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka finansowego, zwłaszcza ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym.

Studenci mają szansę rozwinąć najpotrzebniejsze umiejętności odnoszące się do oceny ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w podmiotach sektora finansowego oraz w podmiotach niefinansowych.

Interdyscyplinarny program kształcenia ułatwi Ci poznanie metody badawcze stosowane w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych pod względem finansowym, uwzględniając przy tym zawłaszcza ryzyko. Nauczysz się także oceniać i prognozować ryzyko, wykorzystując przy tym metody ilościowe.

Nowoczesna propozycja kształcenia w części będzie realizowana praktycznie przez pracodawców Raiffeisen Polbank, którzy przygotują studentów do sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz umożliwią przyswojenie kompetencji kluczowych dla współczesnych pracodawców.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W POZNANIU?

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W POZNANIU?

Kierunek zarządzanie ryzykiem finansowym w Poznaniu umożliwia absolwentom obeznanie się z funkcjonowaniem instytucji bankowej, a także z organizacją pracy konkretnych działów takich jak, chociażby kredytowego, oceny ryzyka czy organizacji sprzedaży. Są oni przygotowani do pracy indywidualnej i zespołowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym:

  • niebankowe instytucje pośrednictwa kredytowego, finansowego i doradztwa finansowego
  • firmy poprodukcyjne, usługowe i handlowe (działy zarządzania ryzykiem)
  • spółki konsultingu gospodarczego i finansowego

Przede wszystkim zaś absolwenci zatrudniani są w instytucjach finansowych, to jest w bankach, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Obejmują również stanowiska w otwartych funduszach emerytalnych, funduszach poręczeniowych i pożyczkowych, a także w spółkach leasingowych i faktoringowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie ryzykiem finansowym w Poznaniu?

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM - ważne informacje

zarządzanie ryzykiem finansowym studia

studia ekonomiczne w Poznaniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Poznaniu

data science
finance
Rozwiń

Komentarze (0)