ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Zarządzanie ryzykiem finansowym to studia realizujące program nauczania o tematyce oscylującej wokół zagadnień związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością, bankowością oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się dokonywania analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym oraz instytucjami finansowymi.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi, bankami czy firmami doradczymi i konsultingowymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacyjnym, kandydaci na kierunek zarządzanie ryzykiem finansowym powinni zapoznać się wymaganiami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym to:

  • dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Studenci muszą także pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów,których lista znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie ryzykiem finansowym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Rynki finansowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku rynki finansowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM?

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym przygotowują specjalistów posiadających przygotowanie zawodowe potrzebne do oceny ryzyka finansowego w wybranych instytucjach oraz przedsiębiorstwach. Studia będą się wyróżniać interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci zdobędą wszechstronną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na zdobycie ciekawej i przyszłościowej pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym będzie oscylował wokół zagadnień związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością, zarządzaniem czy naukami biznesowymi. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej absolwentów. W ramach licznych warsztatów nauczą się zarządzania finansami, ryzykiem finansowym, kredytowym i inwestycyjnym oraz przedsiębiorstwem.

Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać analizy finansowej oraz gromadzić i przechowywać ważną dokumentacje finansową. Co więcej, nauczą się wykorzystywać zaawansowane narzędzia i programy informatyczne w praktyce zawodowej. Studenci zyskają także zdolności z obszaru prognozowania i rozwiązywania problemów finansowych. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM?

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
36
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie ryzykiem finansowym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM?

Ukończenie studiów związanych z zarządzaniem otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi, między innymi z bankami i agencjami kredytowymi. Równie ciekawą opcją może być praca w firmach doradczych i konsultingowych, a także w działach zarządzania ryzykiem oraz działach handlowych. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym:

  • banki
  • agencje kredytowe
  • inne instytucje finansowe
  • firmy doradcze
  • firmy konsultingowe
  • działy zarządzania ryzykiem
  • własna działalność gospodarcza
  • stanowiska kierownicze i menedżerskie.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Komentarze (0)