Studia podyplomowe Jarosław

Studia podyplomowe Jarosław

Studia podyplomowe w Jarosławiu

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W JAROSŁAWIU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika podyplomowe zjazdy
Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy
Rytmika w przedszkolu i w szkole podstawowej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w jednostkach publicznych i samorządowych podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W JAROSłAWIU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)