Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Studia w Poznaniu

psychologia dla licencjatów i magistrów

Odkryj studia psychologia dla licencajtów i magistrów w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia dla licencjatów i magistrów studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia dla licencjatów i magistrów to propozycja kształcenia, która umożliwia indywidualną organizację studiów dla kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe oraz posiadają tytuł magistra lub licencjata z innych kierunków. W trakcie krótszego nauczania realizowany jest pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich obowiązujący na kierunku psychologia.

Studenci nabywają praktyczne umiejętności, a także wiedzę z zakresu zagadnień psychologicznych. Studia w ramach psychologii dla licencjatów i magistrów przewidują możliwość ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów oraz przeniesienie części ocen z przedmiotów z poprzednich studiów.

Absolwenci zatrudniani są w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, działach PR, działach HR, firmach konsultingowych w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w organizacjach rządowych i pozarządowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia dla licencjatów i magistrów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia dla licencjatów i magistrów to studia umożliwiające podjęcie indywidualnej ścieżki, dostosowanej do potrzeb i możliwości studentów, którzy otrzymali już tytuł zawodowy magistra lub licencjata z innych kierunków studiów. W ramach Indywidualnej Organizacji Studiów studenci mogą ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć z poprzednich studiów, dzięki czemu uczestnicy zajęć mają szansę zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne szybciej niż przewiduje to program pięcioletnich studiów jednolitych magisterskich.

Studenci psychologii dla licencjatów i magistrów mogą realizować program dla każdej wybranej specjalności dostępnej na kierunku psychologia – dzięki temu mogą oni szkolić się w zakresie różnorodnych aspektów psychologii, a także poznawać praktyczne założeń psychologii w różnych obszarach życia zawodowego.

Wśród specjalności na psychologii dla licencjatów i magistrów znajdziesz takie ścieżki kształcenia, jak np.:

 • Neuromarketing
 • Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia zwierząt
 • Psychoseksuologia
 • Psychotraumatologia

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: założeń i zastosowania praktycznego różnych koncepcji w psychologii; skutecznych technik komunikacyjnych stosowanych we współczesnej psychologii i pracy z pacjentem lub klientem; społecznej i prawnej odpowiedzialności psychologa.

Absolwenci psychologii dla licencjatów i magistrów mogą rozpocząć pracę w zawodzie, który najbliższy jest ukończonej przez nich ścieżce kształcenia – w zależności od wybranej specjalności, osoby te mogą podjąć zatrudnienie np. na stanowisku psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, coacha, szkoleniowca, specjalisty ds. PR, specjalisty ds. HR, marketingowca cy doradcy zawodowego. Ponadto uczelnie w Poznaniu wyposażają absolwentów w kompetencje, które ułatwią im rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent psychologii dla licencjatów i magistrów może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • instytucje edukacyjne, szkoły
 • domy mediowe, agencje marketingowe
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • kliniki, szpitale, przychodnie
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia dla licencjatów i magistrów to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny i skierowane są w szczególności do osób zainteresowanych m.in.: psychopatologią, marketingiem, komunikacją społeczną, zarządzaniem czy działalnością profilaktyczną w obszarze zdrowia. Studenci tego kierunku poznają specjalistyczną terminologię stosowaną w profesjonalnym środowisku psychologicznym, dzięki czemu mogą oni prowadzić efektywną współpracę z lekarzami specjalistami. Ponadto kompetencje psychologów cenione są m.in. w: nowoczesnych przedsiębiorstwach, ośrodkach szkoleniowych czy instytucjach kultury.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)